Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tváří v tvář, konference pro muže

19. 2. 2007

Dne 3.2. se konal druhý ročník konference pro muže Tváří v tvář. Účastnilo se jí stejně jako loni něco kolem 230 mužů. Motto celé konference je z 2.Korintským 3,18: „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.“

Cílem konference je, aby si muži uvědomovali, že potřebujeme dát prostor Duchu Páně, aby odhaloval naši tvář, aby odstranil veškeré masky, abychom se tak mohli postavit tváří v tvář našemu Spasiteli, protože jen tak můžeme být proměňováni k Jeho obrazu.

První přednášku měl biskup Stanislav Piętak, který nám připomněl, co si muž musí neustále připomínat tváří v tvář Bohu. Piętak mluvil o povolání a položil několik základních otázek. Ptal se: „Jak Bůh zavolal tebe? Neskrýváš se před Pánem Bohem?“ Připomněl, že člověk, který utíká od Boha, se stává prokletím. Na příkladu Mojžíše poukázal na nezbytnost modlitebního života. Řekl: „Mojžíš byl nejtišší muž pod sluncem, ale k Pánu Bohu řval.“ A když Piętak mluvil o potřebě společenství, znovu poukázal na Mojžíše: „Raději chtěl trpět s Božím lidem, než aby byl královským synem.“

Jako druhý se s námi podělil Ken Pitcher, misionář z USA. Jeho první přednáška nám mluvila o tom, co si musí muž neustále připomínat tváří v tvář manželce. Pitcher se zaměřil na jednu zásadní pravdu a to na biblický příklad, kdy je muž přirovnán k hlavě těla. Pitcher zdůrazňoval především fakt, že hlava a tělo potřebují být pevně spojeny. Řekl: „Nesmím jednat jako hlava bez těla. Hlava bez těla, to je hrůza.“

Druhá přednáška Kena Pitchera představila muže ve vztahu k církvi. Pitcher zdůrazňoval, že si musíme neustále připomínat, že když mluvíme o církvi, musíme mít na paměti, o čí nevěstě mluvíme. Zdůrazňoval, že když si přejeme, aby církev byla jiná, musíme mít na paměti, kdo je její hlavou.

Tím posledním, kdo nás oslovil byl Pavel Vopálecký. Vopálecký nám připomněl, že Bůh nehledá nejschopnější lidi, ale ty, kdo jsou dostupní. Vedl nás v praktických krocích, abychom se denně modlili za Pánovo vedení a zmocnění. Zároveň zdůraznil, že nestačí jen modlitba, ale je nutné znát potřeby a připravit si plán, abychom jim mohli přinést evangelium. Vopálecký dále zdůraznil, že dnešní lidé potřebují být potřebováni. Vyzval nás, abychom jim dali příležitost.

Konference byla tak požehaná, jak daleko jednotlivci dovolili Bohu, aby šel. Nejde o nové formy, nové postupy, nové trendy, nové učení. Jde o staré pravdy, které potřebujeme znovu slyšet nově. A z obdržených reakcí se zdá, že někteří slyšeli.