Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Ukaž jim Boží moudrost!

3. 1. 2016

1.jpgJsme vděčni, že u nás můžeme znát Boží slovo a mít existující církev. Ale není to samozřejmostí a naše dnešní svoboda je postavena na utrpení mnohých. Mezi první mučedníky po apoštolské době patřil i Ignác z Antiochie. Ten byl učedníkem Petra a Jana. Když v Antiochii kritizoval přinášení obětí božstvům, nechal ho císař Traján zatknout a dopravit do Říma, kde měl být v aréně hozen lvům. Před svoji smrtí napsal Ignác církvi v Římě mimo jiné i tato slova: „Nechť ďábel a zlí lidé mě trápí všemi způsoby bolesti a mučení, ohněm, křižováním, divokými šelmami, rozsekáním těla; všeho toho se bojím jen velmi málo, jen budu-li spojen s Kristem.“ Když byl potom v roce 111 uveden do arény smrti, tak jeho poslední slova zněla: „Jsem Božím zrnem. Musím být semlet zuby těchto šelem, abych se mohl stát chlebem Kristovým. On je pro mě chlebem života.“ Pak byli do arény vpuštěni dva hladoví lvi, kteří Ignáce roztrhali.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Koho budeme volat k pomoci v roce 2016?

31. 12. 2015

1.jpgMnozí z nás asi znají slavnou píseň Help od Beatles. Nevím, co přesně vedlo Lennona a McCartneyho k napsání této písně. Ta píseň vyjadřuje poznání, že když člověk stárne, zjišťuje, že v životě potřebuje pomoc. A je tam zdůrazněno to, že když jsme mladí, tak máme pocit, že si vystačíme sami, že vše zvládneme, ale když jsme starší, tím více vidíme, že věci nemáme ve svých rukou a potřebujeme pomoct.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš přišel, aby zmařil činy Ďáblovy!

25. 12. 2015

1.jpgBylo to 28. září 1928, kdy skotský lékař Alexander Flemming objevil penicilín. Respektive, abychom byli přesnější, zjistil, že plíseň, která se jmenuje Penicillium Notatum, ničí některé mikroby. Došlo k tomu z části náhodou. Hledal sice látku, který by zabíjela mikroby, ale ta zázračná plíseň se mu do laboratoře dostala sama, asi otevřeným oknem. Tuto plíseň rozhodně záměrně nehledal. Přesto našel. A to byl první krok, který vedl k tomu, že ve čtyřicátých letech minulého století se začal vyrábět lék, známý jako penicilin.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Neodlož Ježíše do babyboxu!

24. 12. 2015

1.jpgŽijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. (Koloským 2, 6-7)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Advent: čas pro svědectví

14. 12. 2015

1.jpgZamysleli jste se někdy nad tím, co vlastně lidé slaví o Vánocích? Vánoce se staly celosvětovým fenoménem. Slaví se v nejrůznějších zemích světa, i v těch, které nemají křesťanské kořeny. Ale co slaví třeba lidé u nás? My, kdo jsme tady, slavíme o Vánocích narození Krista, ale co oslavují ostatní, kteří nevěří, že Ježíš je Boží Syn? A tím více ti, kdo jsou nastaveni vůči křesťanství velmi negativně. Co slaví? O Velikonocích slaví svátky jara a života. Ale co se slaví o Vánocích? Mám pocit, že lidé slaví slavení. Dnešní lidé slaví prostě fakt, že se může slavit. Pravý důvod je pro mnohé pryč. Ale my křesťané jsme tady proto, abychom lidem připomínali, co se vlastně slaví.

Video záznam naleznete zde.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Chcete růže?

7. 12. 2015

a.jpgVíte jak sehnat v zimě růže? Musíte být trpěliví! Vždyť i dítě ví, že trpělivost růže přináší. Toto naše hezké pořekadlo v sobě má určitě hodně pravdy. Zamysleli jste se někdy nad tím, o jaké trpělivosti je zde řeč? Co vlastně znamená trpělivost? Znamená to, že si mám sednout a čekat, dokud se ta pomyslná „růže“ neobjeví hned vedle mne? Nebo je to naopak výzva k  aktivitě, která bude ve svém čase odměněna?

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Spravedlnost a bezúhonnost: Jde to vůbec?

7. 12. 2015

a.jpgMilí bratři a sestry, dnešním dnem vstupujeme do adventu. Adventní poselství je spojeno s očekávání příchodu Ježíše Krista. Často si přitom připomínáme také události, které předcházely službu Ježíše. A s touto dobou se pojí také osoba Jana Křtitele. Dnes si přečteme příběh o předpovědi narození Jana Křtitele, tak jak jej zapsal evangelista Lukáš.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Směřuji do nebe?

10. 11. 2015

a.jpgMilí bratři a sestry, abychom pochopili dnešní text, dovolte, že přiblížím jeden velký historický příběh. Jde o putování Izraelců do zaslíbené země. Asi ho většina z vás zná. Izraelci byli v Egyptě, kde otročili místním vládcům. Ale Pán Bůh je zázračně vyvedl z Egypta a vedl je do země, kterou jim zaslíbil. Mnozí se však cestou otočili k Pánu Bohu zády a Pán Bůh seslal trest. Řekl, že do zaslíbené země, do země odpočinku, nevejdou. Svoji neposlušností a nevírou se připravili o zaslíbení, které dostali.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Přinášíme k Ježíši

10. 11. 2015

a.jpgJděte ke všem národům a získávejte mi učedníky (Mat 28:19). To je poslední zaznamenaný úkol, který dal Ježíš učedníkům.  Je to zásadní úkol pro každého věřícího člověka, pro každý sbor, pro Kristovu církev. Co děláme jako jednotlivci, abychom tento evangelizační úkol splnili? Co děláme jako sbor, abychom tento evangelizační úkol splnili? Něco děláme. Třeba jsem byl moc povzbuzen především našimi nejstaršími spolusborovníky, když jsem viděl, kolik přátel jste pozvali na akci „Zveme Třinec na večeři.“ Nebo jsem hodně povzbuzen, když vidím mladé lidi, kteří kromě toho, že pracují v dorostu a mládeži ještě organizují Open club, aby zasáhli mladé lidi v našem městě evangeliem. A mohl bych dávat další příklady. Ale jistě by šlo dělat více. Jde o to, abychom se sami ptali, zda jsem svědectvím o Ježíši. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věčnost (Husova stopa č. 12)

21. 9. 2015

p2270660.jpgDostáváme se k poslední ze dvanácti stop Jana Husa, tak jak je autoři projektu nadefinovali. Tou poslední stopou, tím odkazem, který Hus zanechal následujícím generacím je tedy věčnost. Autoři projektu to popisují takto:

„Jan Hus věřil ve věčný život, a proto měl odvahu se vydat na smrt beze strachu z budoucnosti. Když tehdejší církevní autority vydávaly jeho duši ďáblu, věděl, že nad jeho duší nemá moc žádný člověk, protože ji on sám daroval Bohu. Proto mohl klidně a nahlas odpovědět, že svou duši odevzdává nejmilostivějšímu Ježíši Kristu. Říkal totiž, že smrt je pro něj ziskem, a těšil se, že brzy bude se svým Pánem, který mu dal sílu zůstat věrný až do smrti. Smrti se nebál, při popravě na hranici zpíval Bohu chvály a modlil se i za své nepřátele. Odešel smířen s Bohem i s lidmi.“

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »