Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Křesťan a majetek

5. 9. 2014

a.jpgPokračujeme v sérii kázání z cyklu Praktický křesťanský život. Jako ti, kteří pochopili Boží lásku a to, co pro nás učinil Pán Ježíš Kristus, chceme žít tak, jak nám Boží slovo radí. A dnes máme vlastně poslední kázání této letní série. Dnes se dotkneme tématu financí. Někteří by možná řekli, že to do kostela nepatří. Ale když se podíváte na Ježíšova kázání, tak zjistíte, že peníze a majetek jsou jedním z největších témat.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Je Bůh se mnou? Kázání ke Dni Otců.

19. 6. 2014

a.jpgJe Bůh se mnou? Možná jste si také takovou otázku dávali. Možná jste si ji kladli, když přišly těžkosti. Možná jste si ji kladli, když jste dělali těžké rozhodnutí. Možná jste se při tom modlili a možná jste potom zjistili, že jste se rozhodli špatně. Je Bůh se mnou? Možná jste si tu otázku položili jako táta, který si uvědomil, že svému dítěti řekl nebo udělal něco, co bylo špatně. Možná se tuto otázku ptáte často, možná jen občas, možná vůbec.

Je Bůh se mnou? Možná jste si také takovou otázku dávali. Možná jste si ji kladli, když přišly těžkosti. Možná jste si ji kladli, když jste dělali těžké rozhodnutí. Možná jste se při tom modlili a možná jste potom zjistili, že jste se rozhodli špatně. Je Bůh se mnou? Možná jste si tu otázku položili jako táta, který si uvědomil, že svému dítěti řekl nebo udělal něco, co bylo špatně. Možná se tuto otázku ptáte často, možná jen občas, možná vůbec.

Audio záznam naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Jistoty v utrpení

4. 6. 2014

a.jpgMyslím, že většina z vás zaslechla tu zprávu o únosu nigerijských křesťanských děvčat. Tato děvčata byla unesena islámskou militantní skupinou Boko Haram. Skupina je chce vyměnit za vězněné teroristy. Ale padly také informace, že mají být prodány jako otrokyně. Možná jste také zaslechli zprávu o těhotné súdánské křesťance, která se jmenuje Meriam Ibrahimová. Tato těhotná křesťanka byla uvězněná, za odpadlictví a cizoložství. Realita je taková, že její otec byl muslim, ale nikdy s rodinou nežil. Matka, která ji vychovala, je křesťanka a vedla ji ke křesťanské víře. Později se Meriam vdala za dalšího křesťana. Ale teď byla obviněna z odpadlictví, protože podle zákona šaría je po otci muslimkou. Také její manželství je označeno za neplatné, protože podle stejného zákona si muslimka nemůže vzít křesťana a proto byla prohlášena za cizoložnici. Minulý týden porodila holčičku. I při porodu byla kolem kotníků připoutaná řetězy s okovy. Nabízejí ji, aby se vzdala své víry a zachránila si život. Ona to odmítla.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Kdo tě povede?

19. 5. 2014

a.jpg

 A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. (Římanům 8:12-14)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

V blízkosti dobrého pastýře

5. 5. 2014

a.gifUrčitě všichni známe ten obraz Hospodina jako pastýře z Žalmu 23. Možná si někteří vzpomenou taky na Ježíše, který o sobě říká, že je dobrým pastýřem. Ale ten obraz Boha jako pastýře je protkán téměř celou Biblí. Není to jen ilustrace pro děti. Kdo jste tady byli na velký pátek, tak si možná vybavíte, že text, nad kterým jsme uvažovali, končil těmito slovy: „On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.“ (1. Petr 2:24-25) I v tom velkopátečním textu jsme měli obraz bloudících ovcí a pastýře, který používá apoštol Petr. Ježíš, který za nás zemřel, ale zároveň vstal z mrtvých, je dobrým pastýřem, je milosrdným pastýřem, je mocným pastýřem.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Je otevřeno

24. 4. 2014

a.jpgUž se vám někdy stalo, že jste někde přišli a bylo zavřeno? Nejdramatičtější to je, když děláme něco na poslední chvíli a potom přijdeme třeba na úřad a je zavřeno. Nebo když něco slíbíte dětem, ony se na to dlouho těší, potom přijedete na místo a je zavřeno. Ale může to být i v jiných souvislostech. Třeba od 13 let sníte o tom princi, který se stane vašim manželem. A teď je vám 30 a každý, na kterého jste narazila, jako by měl cedulku „zavřeno.“ Možná hledáte práci a kdekoliv přijdete, tak narazíte na „zavřeno.“ Možná bojujete se závislosti či zlozvykem, ale všechny vaše snahy jako by narážely na neviditelného nepřítele – zavřeno! Možná zažíváte bolest a trápení a rychle hledáte, kdo by vás vyslechl a pochopil a všude je „zavřeno.“ Nemají čas, zrovna teď nemohou, rádi se s vámi sejdou později. Mnoho různých situací můžete zažívat, kdy ono „zavřeno“ tak hrozně bolí. To nejhorší zavřeno však čeká člověka, který se v soudný den postaví před Ježíše, a kterému Ježíš řekne: „Zavřeno. Neznám tě!“

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Proč Kristus zemřel

19. 4. 2014

a.jpg

Dnes si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista. Proč ale Kristus trpěl a zemřel? Podívejme se, co nám k tomu říká apoštol Petr.

 

… vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On 'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. (1. Petr 2:21b-25)

Audio záznam naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Poslušný Otci

13. 4. 2014

a.jpgJedno z nejtěžších křesťanských teologických dogmat je naše učení o svaté trojici. Pro mnohé odpůrce křesťanství je to velmi absurdní záležitost a třeba mnozí muslimové a další se smějí a říkají, že věříme v 3 bohy, ne v jednoho. Při učení o trojici vlastně vyznáváme, že současně platí tyto tři tvrzení: 1. Bůh je ve třech osobách; 2. Každá osoba je plně Bohem; 3. Je jeden Bůh.

Všechny tyto tvrzení společně jakoby nám nešly dohromady. Ano, v Bohu jsou věci, které naše lidská mysl není sto pojmout a tak je přijímáme vírou. Nicméně je důležité, abychom spoléhali na Boží slovo a přijímali to, co ono tvrdí.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Na cestě k domovu

20. 3. 2014

a.jpgSoučástí naší křesťanské víry je to, že si uvědomujeme, že náš domov nemáme zde na zemi, ale u našeho Pána Ježíše Krista v nebesích. Sám Ježíš Kristus, který za nás zemřel, řekl svým učedníkům, že odchází, aby nám připravil místo, abychom i my mohli být tam, kde je On. Tato nebeská perspektiva je tím zásadním prvkem našeho života. Pravdou je, že čím lépe nám je tady na zemi, tím více jsme v pokušení na ten nebeský domov zapomínat. A naopak, čím více těžkostí a problémů zažíváme, tím více s tím nebeským domovem počítáme a očekáváme ho. V našem prostředí by tak šlo obecně říci, že mladí a zdraví lidé to mají snad nejtěžší, protože se jim tady docela líbí a nechce se jim přemýšlet o věčnosti a to někdy ohrožuji i náš samotný život tady na zemi, kdy ztrácíme Boha ze zřetele.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

O vdovách nejen pro vdovy

2. 3. 2014

a.jpgDnes nás čeká poslední ze série kázání, které se točily kolem mužů a žen a jejich vzájemných vztahů. Chceme hovořit především o vdovcích a vdovách a do této skupiny jsme přidali i rozvedené. Máme ale na mysli ty rozvedené, kteří jsou dle biblických pravd v situaci, kdy jejich původní manželství je už neobnovitelné, protože původní manžel či manželka je v jiném vztahu nebo třeba po smrti. Takže, když dnes budu mluvit vdovách a vdovcích, budu mít na mysli i tuto skupinu. I tak mojí modlitbou je, aby sám Bůh mluvil skrze svého svatého Ducha ke každému z nás.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »