Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Co říká Bible o sexu

10. 2. 2014

b.jpg„'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ne všechno prospívá. 'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno 'budou ti dva jedno tělo'. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha“. (1.Korintským 6:12-20)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Krásná žena

30. 1. 2014

a.jpgKdybychom se vrátili jen několik generací zpět, došli bychom do doby, kdy ženy nemohly studovat na univerzitách, kdy nemohly volit, nemohly mít svůj bankovní účet, jen výjimečně mohly mít zaměstnání, nemohly vykonávat státní funkce. A to mluvím o naší západní civilizaci. Podobná praxe ještě stále v některých kulturách přetrvává.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Přišel, aby ti sloužil

17. 1. 2014

2013-10-26-0796.jpg Sám Bůh nám tady skrze proroka Izajáše představuje Ježíše dávno před tím, než Ho opravdu na zem poslal. Používá k tomu podobná slova, jako řekl právě při křtu Ježíše. Už tady zaslibuje speciální seslání Ducha svatého, ke kterému právě u křtu došlo. I tady říká o tom, že si vyvolil právě Jeho. A naši bychom další podobnosti. Proč to dělá? Pro ty, kdo žili v očekávání Mesiáše, to bylo povzbuzení v tom, že tento Mesiáš vskutku přijde. Ti, kdo žili v době Ježíše, měli i podle tohoto proroctví Ježíše poznat. A my, kdo žijeme v době po příchodu Ježíše Krista, máme v těchto textech nacházet obrovský důkaz toho, jak Bůh všechno přesně plánoval a že vše bylo pevně v Jeho rukách. Věci se děly, tak jak chtěl On.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Hledání síly

1. 1. 2014

a.jpgPepek námořník to hledal ve špenátu, gumídci v hopsinkové šťávě, Asterix a Obelix v kouzelném elixíru. Dnes to lidé hledají třeba v energetických nápojích či anabolických steroidech. O čem je řeč? O síle!

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co poznáš z dlaně

30. 12. 2013

a.jpgMilí přátelé, věděli jste, že z dlaně toho jde hodně zjistit? Je takový přístup, kterému se říká chiromantie. Lidově se nazývá čtením z dlaně. Je to jedna z metod věštění budoucnosti, ale také prozrazuje informace o charakteru, o minulých skutcích a potenciálu každého jedince. Díval jsem se na internet a našel jsem o tom spoustu informací. Lidé studují čáry vznikající skládáním kůže dlaně a vyvozují z toho různé důsledky.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Adopce - aneb z otroka synem

27. 12. 2013

a.jpgV České republice žije v ústavních výchovných zařízeních (lidově řečeno v dětských domovech) více než 8 500 dětí. Málokteré z těchto dětí je sirotek. Obvykle jsou to dětí rodičů, kteří se neumí o své děti postarat, protože jsou alkoholici, narkomani, mentálně slabší a podobně. Každý rok takto do těchto ústavů nastoupí více než 2000 nových dětí, nejčastěji novorozenců. Z toho je ročně adoptováno asi 450 dětí, opět především nemluvňat, především bílých. Část romských dětí je adoptována do zahraničí, kde nevládnou takové rasistické předsudky, jako v naší zemi. Potom tady máme ještě pěstouny, kteří se starají většinou o děti, které nemohou být adoptovány. Jsem vděčný, že právě v našem regionu je těchto pěstounů nejvíce v celé republice. Dojalo mne, že dvě ze tří hlavních rolí v letošním muzikálu církevní školy hrály děti, které si z dětského domova vzaly právě pěstounské rodiny.

Audio záznam naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Opravdu pravý Bůh

25. 12. 2013

b.jpgMáte rádi napodobeniny? Respektive tu otázku položím jinak, kdybyste si mohli vybrat mezi napodobeninou a originálem, co byste chtěli dostat. Kdybych vám darem nabídl, abyste si vybrali boty, vybrali byste si Adidas nebo Abibas. Nebo kdybych Vám nabídl na výběr originál Picassa nebo nějakou lacinou plakátovou kopii. Co byste volili? Když tyto věci srovnáváme, tak samozřejmě šáhneme po originálu. Na druhé straně, i v Abibaskách jde asi chvíli chodit a laciný plakát Picassa může být lepší než prázdné stěny. Někdy je nicméně volba ještě radikálnější. Jak by asi volili lidé, kdyby si měli zdarma vzít jednu ze dvou lahví – v jedné pravý kolkovaný alkohol a v druhé v druhé padělek říznutý metanolem?

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Příprava na pohodu?

16. 12. 2013

a.gifTak jak prožíváte letošní advent? Všimli jste si, že je tady? Někdo to možná ani moc neregistruje. Jinému už možná docházejí síly. Advent je obdobím přípravy. Na co se připravujeme? Je dobré, že už i noviny, rádio a televize nám říkají, že bychom neměli šílet nakupováním a přehnanými přípravami.  Už i sekulární média nám říkají, že o tom Vánoce nejsou. Ale přestože to říkají, mám pocit, že se nic nemění. Naopak, skoro se mi zdá, že přestože lidé vědí, že se nesmí uhnat a uřítit přípravami jednoho večera, tak přesto tomu tak často je.

 

Audio záznam naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Buďte připraveni

5. 12. 2013

2013-03-17-0223.jpg... Ale pozor. To není všechno. Křesťané mají ještě jednu důležitou přípravu, kterou musí absolvovat. Je to příprava na to, abychom využili toto období, které je nabito křesťanskými symboly, křesťanskou hudbou a hlavně křesťanským příběhem. Máme se připravit, abychom toto vše využili ke svědectví o živém Ježíši Kristu. A teď nemám na mysli, že máme dobře připravit vánoční bohoslužby. I když i to je samozřejmě moc důležité. Mám na mysli to, že my sami bychom se měli připravit, abychom dobře reagovali v rozhovorech s našimi sousedy, spolužáky, spolupracovníky. A to není něco, co jsem si pro vás vymyslel já. K tomu nás vybízí Boží slovo. Připomeňme si výzvu, před kterou nás staví apoštol Petr.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pokáním k životu

24. 11. 2013

2013-10-26-0803.jpgJežíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: 'Pane, otevři nám', tu on vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste!' Pak budete říkat: 'Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!' On však odpoví: 'Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.' Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven. (Lukáš 13:22-28)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »