Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Buďte rozhodní! Nebojte se!

10. 12. 2012

pa020097.jpgBlíží se konec roku 2012, máme druhou neděli adventu. Od začátku roku a už před tím se šířily nejrůznější zkazky o tom, zda rok 2012 je rokem posledním. A to hlavně díky prý magickému číslu 21.12.2012 a mayskému kalendáři, který zde údajně končí. Mnoho lidí zbystřilo a začalo tyto věci sledovat, mnozí čtou Sibylu či hledají jinde. Mají obavy, zda opravdu nepřichází konec. A hned tady bych vás chtěl vyzvat, abyste nestavěli životy na lidských bájích, ale na pravdě, kterou zjevuje Ježíš Kristus a Boží slovo. A to Boží slovo nás ujišťuje, že konec přijde a že přijde překvapivě. Takže jeho datum nebude předpovězeno ani Sibylou ani indiány ani nikým jiným. Nechci se tady dnes zabývat Sibylou a jinými pověrami, ale zvu vás k hledání pravdy tam, kde pravda je. Dnes vás konkrétně zvu k Izajášovu proroctví.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Tragické opomenutí

1. 12. 2012

a.jpgTaky jste už asi podobné příběhy slyšeli. V posledních letech přichází takový příběh skoro každý rok. Mám na mysli rodiče, kteří zapomněli své dítě v autě. Jeli třeba do práce a zapomněli, že v autě měli dítě, které chtěli zavést do jeslí či do školky. Výjimkou nejsou případy, kdy takové děti zemřely. To je hrozné. To je strašlivé opomenutí. Jak může někdo něco takového zapomenout? Ale žijeme tak rychlé životy, že se to stává.

My všichni zapomínáme. Naše zapomínání má někdy horší někdy lehčí důsledky. Bible však taky hovoří o jednom zapomenutí. Ježíš mluví podobenství o ženách, které zapomněly vzít lampový olej do svých lamp. Jinými slovy, ani je nenapadlo, že by si ho měly vzít. Ježíš o těchto ženách mluví jako o pošetilých.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Nejhroznější nemoc křesťana

18. 11. 2012

a.gifMilí přátelé, dnešní kázání je pro křesťany. Dnešní kázání je pro ty, kdo uvěřili, že Ježíš Kristus je Spasitel světa. A na tu dnešní neděli pokání je určen text, který patří mezi ty tvrdé, protože hovoří o nejhroznější nemoci. Je to text z knihy Zjevení. A je to text, psaný jednomu ze sborů, kterým Ježíš na začátku Zjevení adresuje své poselství. A to poselství má dvě části. Najdeme v něm popis stavu křesťanů, diagnózu, a najdeme tam návod k nápravě, tedy návod k léčbě. Přečtěme si tedy nám velmi známá slova, která Ježíš adresuje sboru v Laodikeji, ale která by dnes mohl určitě adresovat i do Třince.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Táhne mne to na obě strany

6. 11. 2012

  a.jpgZažili jste už někdy, že vás něco táhlo na dvě strany? Věřím, že ano. Zažíváme to v nejrůznějších situacích. Někdy to zažíváme v situacích, kdy jedna strana je dobrá a druhá špatná. Možná vás to táhlo na dvě strany dneska ráno. Jedna strana jít do kostela, druhá zůstat v posteli. Možná vás to táhlo včera, kdy jste zvažovali, zda ten nevhodný film vypnout nebo ne. Ale někdy nás to táhne na dvě strany a nemusí být jedna z nich špatná. Mohou být obě dobré. Například dostanu pozvání na dvě akce najednou. Táhne mne to na obě, ale musím vybrat jednu. Nebo nás to může táhnout na dvě strany, když chceme do něčeho investovat nebo na něco přispět. Mám dát na opravu kostela nebo na sirotky? Dnes budeme číst o tom, že apoštol Pavel zažíval podobné dilema. Táhlo ho to, na dvě strany. Vyslechněte si text určený na dnešní neděli.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Nebuďme otroky! Žijme ve svobodě!

29. 10. 2012

a.jpgProto stůjte v té svobodě, [ke] které nás Kristus vysvobodil, a nezaplétejte se znovu do otrockého jha. Hle, já Pavel vám říkám, že budete-li se obřezávat, Kristus vám nijak neprospěje. Každému člověku, který se nechává obřezat, pak znovu dosvědčuji, že je povinen dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, [vy] všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! My přece očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha na základě víry. Vždyť v Kristu Ježíši nic nezmůže obřízka ani neobřízka, ale [jen] víra projevující se láskou.(Galatským 5:1-6; B21)

 Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Nejen o svobodných

23. 10. 2012

a.jpgCo máme dělat, když jsme uvěřili? Co dělat, když můj manžel či manželka neuvěří? Tak se ptali korintští apoštola Pavla. A on jim říká, že ani takového partnera nemají opouštět. Co dělat jako pohan? To je další dotaz korintských. A Pavel reaguje: Nemusíš se obřezávat a stát se Židem. Další dotaz zní: Co mám dělat jako otrok? A Pavel reaguje: Služ Bohu jako otrok? Tyto Pavlovy odpovědi najdeme v sedmé kapitole prvního listu Korintským. A my v této kapitole pokračujeme a čteme následující verše, které reagují na situaci ve sboru v Korintu.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Bůh vysvobozuje

23. 9. 2012

a.jpg

Snad všichni víme, že Ježíš Kristus byl popraven v době, kdy nad Judskem vládl římský prefekt Pilát Ponský. Ten byl roku 36 sesazen a nahrazen Marcellusem, který však svoji funkci zastával pouze rok a byl nahrazen Marullusem, který vládl do roku 41. Po něm se vláda vrátil do rukou rodu Herodes. Králem se totiž stál Herodes Agripa I, pravnuk Heroda Velikého, což byl král, o kterém čteme v době narození Ježíše Krista. Herodes Agripa I vládl do roku 44. A příběh, který si přečteme, se stal právě v roce 44, na konci vlády tohoto krále.

(Z důvodu poruchy nahrávacího zařízení, audio není k dispozici.)

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Co je o nás slyšet?

10. 9. 2012

 

a.jpg

Co si o nás druzí myslí? To je jedna z otázek, která ovlivňuje naše životy. Chceme žít tak, aby nás ostatní viděli v dobrém světle. A je jistě pravdou, že nás to někdy může vést až k pokryteckému jednání. Na druhou stranu, pokud o nás nikdo nic dobrého nemůže říci, je asi někde problém.

                A co si tak asi lidé myslí o našem sboru? Co si o něm myslí lidé tady v Třinci? A co si o něm myslí jiní křesťané? A co si jednou o nás budou myslet další generace? Ne, neříkám to proto, abychom zahájili nějakou reklamní kampaň na zlepšení naší pověsti, ale proto, že toužím, abychom především v Božích očích obstáli. A říkám to také proto, že dnešní text obsahuje hodnocení jednoho sboru. Jde o sbor v Tesalonice. Přečtěme si tedy dnešní text.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Nechte děti přicházet ke Mně

10. 9. 2012

prvni-den-skoly-085.jpgTu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim.

(Marek 10:13 – 16)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Jaký Ježíš?

6. 8. 2012

a.jpgVíte, myslím, že nezaujatý pozorovat by si mohl položit otázku, zda to ti křesťané s tím Ježíšem přece jen nepřehánějí. Všude pořád Ježíš. Na každou otázku či životní problém odpoví slovem Ježíš. Já jsem přesvědčen, že přehnat to s Ježíšem vlastně nejde, ale jde o Ježíši mluvit hloupě a bezmyšlenkovitě. A to je samozřejmě problém. Především, když mluvíme o Ježíši hloupě a bezmyšlenkovitě, tak tím zneuctíváme Ježíšovo jméno. Dovolte, že tedy znovu řeknu historku, kterou jste už mnozí ode mne slyšeli.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »