Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Neboj se sloužit!

6. 8. 2012

a.jpgJe za námi červenec, který byl v našem sboru plný nejrůznějších táborů a pobytů. Letos jich bylo opravdu hodně. A jsem moc vděčný za mnohé z vás, kteří jste přiložili i svoje ruce k dílu. Děkuji všem, kdo se zapojili jako vedoucí, děkuji všem, kteří sloužili třeba v kuchyni nebo měli noční hlídky v průběhu XcamPu. Nejsem schopen všechno vyjmenovat, přesto děkuji. Děkuji i vám, kteří jste se v modlitbách přimlouvali za požehnání těchto táborů. Samozřejmě nám nejde jen o to, udělat tábor. Jde nám o hlásání evangelia a proměnu lidských srdcí. A musíme Pánu děkovat, že nám žehnal. 

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Naděje pro naprosto každého

29. 7. 2012

a.pngOn je beznadějný případ. Vážení bratři a sestry, milí rozhlasoví posluchači, už jste o někom taková slova vyřkli? Nebo co víc. Už je někdo řekl o vás? A možná je to ještě jinak. Možná to o vás nikdo neřekl, protože na venek působíte poměrně vyrovnaně. Nicméně vy sami víte, že jsou věci, které ve svém životě nemáte pod kontrolou. Možná jste vnitřně zoufalí a máte strach. Cílem toho dnešního kázání je ukázat Boha jako Boha naděje a to s vírou, že nás to povede k vděčnosti či k zásadním rozhodnutím ve vztahu k tomuto Bohu naděje. On je ten, kdo naši vlastní beznaděj proměňuje v naději.

Audio záznam naleznete zde.

Záznam celých bohoslužeb z ČRo2 naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Radost z pravdy

18. 7. 2012

a.jpg Svět se mění a já jsem si to znovu uvědomil, když jsem si připravoval dnešní kázání. Vzpomínáte si ještě na heslo, se kterým byl Václav Havel zvolen prezidentem? Jeho často opakované heslo znělo: „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.“ Přestože jsem byl v té době mladý, byl jsem nadšený. Byl jsem rád, že pravda a láska vítězí. A mnozí jsme byli nadšeni z očekávání, že ta éra nenávisti a nepravdy bude pryč.

Audio záznam naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Spravedlnost nestačí

2. 7. 2012

 

„Dobře, kdyža.jpg on to chce tak, tak já budu jednat také tak.“ Už jste někdy takovou větu slyšeli? Nebo jste ji snad vyřkli? Když dojde k nějakému konfliktu, tak naší častou reakcí je to, že řekněme, že tedy budeme jednat spravedlivě. Tedy, jak se daná osoba chová k nám, tak se my budeme chovat k ní. Kolikrát už jsem to slyšel od rozhádaných manželů. Kolikrát jsem to už slyšel od zhrzených přátel. Ale je to to, co od nás očekává Bůh?

Audio záznam naleznete zde

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Komu patří sláva?

5. 6. 2012

a.jpgMilí bratři a sestry, dnes máme neděli Trojice svaté a to si máme připomínat, že máme Boha, který se zjevuje ve třech osobách. Je to Bůh Otec – Stvořitel, Syn Ježíš Kristus – Spasitel, Duch svatý – Posvětitel. Mezi těmito osobami Trojice panuje dokonalý vztah lásky. A právě dnešní text hovoří o všech osobách Trojice. Nicméně hlavním námětem našeho textu je Boží sláva. My jako Bohem stvořené bytosti si musíme stále znovu a znovu připomínat, že tady nejsme pro sebe, ale pro Boží slávu. Je to proti naší přirozenosti. Stále s tím musíme bojovat. Stále nás to táhne k naší vlastní slávě. Stále chceme, aby tady byl Bůh pro nás. Ale přitom máme toužit po tom, abychom my tu byli pro Něj.

Audio záznam naleznete zde

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Bojuj dobrý boj víry

31. 5. 2012

a.jpgBojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. (1.Timoteovi 6:12-16)

Audio záznam naleznete zde

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Neplodnost, mateřství a modlitba

15. 5. 2012

a.jpgMáme dnes neděli, která v sobě nese výzvu „Modlete se!“ A zároveň je dnes Den matek. Vybral jsem tedy text, který spojuje obojí a ukazuje nám ženu, která se modlí, protože touží být matkou. Podívejme se tedy společně na tento známý text.

Audio záznam naleznete zde. Z technických důvodů chybí počátek.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Život následovníků Krista

9. 5. 2012

a.gifDnešní text nám popisuje situaci, kdy apoštol Pavel a Silas poprvé dorazili na evropský kontinent. Bylo to v přístavním městě Filipis, dnes v severovýchodním Řecku. Bible nám popisuje setkání s Lydií, která je považována za první evropskou křesťanku. Dále tam také došlo k události, která je popsána v našem dnešním textu.

 

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Pohřben a vzkříšen s Kristem

15. 4. 2012

a.jpgMinulou neděli jsme si připomínali vzkříšení Ježíše z mrtvých.  Dnes máme první neděli po Velikonocích a taky budeme hovořit o těch velikonočních událostech. Dnes taky budeme hovořit o smrti Ježíš a o Jeho vzkříšení. Náš dnešní text však velice zajímavě spojuje Jeho smrt a vzkříšení s naším křtem a obrácením. Vyslechněte si tedy text z listu Koloským:

Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchya smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži. A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil [je] veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství. (Koloským 2:12-15, Bible21)
 

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Tři otázky vzkříšeného Krista

8. 4. 2012

a.jpgDnes je den vzkříšení! V minulých dnech jsme opakovaně hovořili o důvodu Kristovy smrti a o tom, že nám je díky Kristu odpuštěno, pokud od něj vírou dar odpuštění přijímáme. Dnes hovoříme o vzkříšení. A to vzkříšení je klíčové a zásadní. Protože, jak nám říká apoštol Pavel, kdyby nebyl „Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších.“ (1. Korintským 15:17) Bez vzkříšení a bez vítězství nad smrtí by nám Kristova oběť nebyla nic platná. Ale Kristus vstal z mrtvých a my se můžeme radovat.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »