Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Kde je má naděje?

12. 12. 2011

a.jpgMám ještě nějakou naději? To je hluboká otázka, kterou si kladou lidé v různých situacích. Tuto otázku si může klást student, který těžce nezvládl písemnou část zkoušky. Tuto otázku si může klást dívka zamilovaná do chlapce, kterého zrovna potakala s jinou. Tuto otázku si klade člověk, který se dozvěděl o smrtelné diagnóze. Tuto otázku si může klást člověk, který touží po odpuštění. Vlastně je pravdou, že tuto otázku si klademe velmi často. Co je to ale naděje?

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš je tvůj Zachránce!

30. 11. 2011

a.jpgŽijeme ve světě, kdy různé nemoci a úrazy nejednou omezí schopnost člověka využívat smysly. Nicméně dnešní technologie významně pomáhá. Nedávno jsem na internetu viděl krátké video, na kterém dívka, která byla dlouhodobě hluchá, poprvé slyší po aplikaci tzv. Kochlerova implantátu. Bylo vidět to velké nadšení. To je příklad z oblasti sluchu, ale představte si, že byste po úrazu nemohli mluvit a věděli byste, že se blíží den, kdy promluvíte. Předpokládám, že byste o tom přemýšleli a plánovali si, co řeknete jako první. Bible nám hovoří o člověku, který byl němý devět měsíců a jsem si jist, že velmi dobře přemýšlel o tom, co řekne. Je řeč o Zachariáši, otci Jana Křtitele.

Audio záznam naleznete zde. V audiu je záznam jen zkrácené verze.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Od správců se vyžaduje, aby byli věrni

23. 11. 2011

a.jpgBratři a sestry, milí přátelé, dnes máme poslední neděli církevního roku, poslední neděli před adventem a to je tradičně tzv. neděle věčnosti. Většinou je to velice pozitivní neděle s velice pozitivním textem. Vždyť, co je pro křesťana pozitivnějšího než vědomí, že jednou nás čeká dokonalá věčnost s Ježíšem, kde už nebude bolesti, trápení ani problémů. Na takové kázání se těšíme, protože nás posilují a přidávají nám optimismus do žil. Nicméně, pokud jste dnes přišlo do kostela s takovýmto očekáváním, tak vám už teď říkám, že vás zklamu. Text určený na dnešní neděli je totiž jiný. A nutno říct, že je tvrdý.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Na cestě k věčnosti

6. 11. 2011

a.jpg

Milí shromáždění, dnes máme neděli, kdy si připomínáme naše zesnulé. Připomínat si své předky je jistě dobrá tradice a určitě se praktikuje nejen v křesťanských kulturách. Nicméně jako křesťané věříme ve vzkříšení a to je ta naše naděje, která šahá až za hrob. My máme naději. Máme naději, že pokud z tohoto světa odejdeme ve víře, tak se s těmi z našich blízkých, kteří zemřeli ve víře, sejdeme. Samozřejmě je mi jasné, že teď mnoho lidí řekne, že neví, zda jejich blízcí věřili. Ano, velmi často nevíme. Ale můžeme mít naději. Věřím, že Pán Bůh klepe na srdce člověka a ten se Mu může vydat třeba i v posledních okamžicích svého života. Takže myslím, že mnohdy můžeme mít naději. Nicméně, každopádně je třeba starat se méně o ty, kdo už odešli, a více o sebe, abychom my byli hotovi na svůj odchod a byli připraveni setkat se s Bohem.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Žít, trpět i umírat ke slávě Boží

30. 10. 2011

a.jpg

Dnes máme 19.neděli po trojici a už jsme naznačili, že budeme mluvit o nemoci. Žijeme v době, kdy se o zdraví a nemoci mluví velmi hodně. Vidíme, že věci týkající se zdraví jsou v popředí zájmu. Vidíme to v reklamě. Kolik je nejrůznějších léků a doplňků stravy. Vidíme jaké fobie vznikají, když se objeví zpráva, že něco může být zdraví škodlivé. Vidíme nové a nové projekty se zaručenými recepty, jak žít zdravě. Zdraví je totiž pro lidi důležité. A hned na začátku určitě musíme říci, že oprávněně. A taky určitě musíme říci, že jedna ze zodpovědností, které nám Pán Bůh dal, je pečovat o své tělo, tedy i o své zdraví. Nezdravý životní styl můžeme bez problému nazvat hříchem. Ale otázkou samozřejmě je, kam až ta naše snaha o ochranu zdraví má jít? A také, čemu všemu máme věřit? Ale v tom vám tady já radit nebudu. To není úkol pro pastora. Já bych chtěl dnes hovořit o roli nemoci a utrpení v životě křesťana.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Křesťanský život

17. 10. 2011

a.jpg

Co je lidstvo lidstvem, lidé si pokládali otázku smyslu života. Pokládali si také otázku, co očekávat od života a jak dosáhnout toho nejlepšího. Jako křesťané jsme přesvědčeni o tom, že jsme byli Bohem stvořeni pro věčný život s Ním. Jenže ten cíl je schován v budoucnosti. Jaký je teda cíl pro život tady na zemi? Jak jej prožít tím nejlepším možným způsobem? Dejme si poradit od apoštola Petra.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Štědrost – ta nejlepší investice

3. 10. 2011

harvest.jpg

Milí bratři a sestry, dnes hovoříme o vděčnosti. Hovoříme o vděčnosti za hojnost. Děkujeme Pánu za úrodu. Ano, je to určitě jiné, než v době našich rodičů, prarodičů a minulých generací. Kdyby jsme měli v naši zemi třeba suché léto a na polích se nic neurodilo, stejně by to mělo jen malý dopad na život většiny z nás. Trh by reagoval zvýšením dovozu a my bychom v obchodě měli všeho pod dostatkem. O to víc si potřebujeme připomínat, že máme za co být vděčni. Máme být vděčni, že tato země produkuje potraviny, že nemáme nedostatek. Prostě důvodu pro vděčnost je spousta. Ale jak by měl člověk tu vděčnost projevit? Přijít na bohoslužby vděčnosti a pomodlit se? Určitě je to také jedna z možností. Ale nemůžeme přece zůstat jen u toho. Dnešní text hovoří o tom, jak Pán Bůh očekává, že budeme projevovat svoji vděčnost za dostatek.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Život v Boží vůli

18. 9. 2011

a.jpgV posledních dnech jsem četl životopis pastora Vilhelma Becka, který působil v Dánsku v druhé polovině 19. století. Beck byl syn pastora, ale žil naprosto světským způsobem života, protože v té době byla církev také velmi zesvětštělá, duchovně mrtvá, kostely byly prázdné. Nicméně, potom se začalo v jeho životě něco dík a on si začal uvědomovat svůj hřích. Tíha jeho hříchu jej velmi trápila, nicméně trvalo ještě roky, než v Písmu našel osvobozující moc evangelium a pochopil a přijal Boží milost. Vystudoval teologii a později byl instalován ve sboru svého otce. Na slavnostní instalaci přišlo pouze 30 osob. Když se snažil lidem ukázat na jejich hříšný život, tak se mu vysmívali, považovali ho za blázna a fanatika.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Boží zaslíbení

12. 9. 2011

a.jpgBratři a texty, dnešní text, který už za chvíli přečteme, je z proroka Izajáše. Než ho přečteme, dovolte, že nás trochu zavedu do té doby, abychom si uvědomili, kdy tyto slova zazněla. Neznáme přesné datum, ale je přinejmenším velmi pravděpodobné, že tato slova zazněla v Jeruzalémě před rokem 701 před narozením Krista, kdy byl Jeruzalém obklopen Asyrskými vojsky vedenými králem Sancheríbem. Ale mohlo to být i několik let dříve v době, kde předchůdce krále Sancheríba, král Sargon napadl a zničil Severní Izrael v roce 722 před narozením Krista. Každopádně to bylo v době, kdy dominovala Asyrská říše a její vojáci, kteří byli známí svoji krutostí, plenili okolí Judska. Byla to nesmírně složitá situace, kdy lidé nevěděli, zda v nejbližších dnech nebudou napadnuti a vyvražděni.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Boží pozvání

7. 7. 2011

a.jpg

Jak již jsme dnes hovořili, máme neděli, která je charakteristická tím, že si připomínáme Boží pozvání. A ten dnešní text ukazuje na to Boží pozvání v historickém kontextu Izraele a pohanů. Zaposlouchejme se tedy do Matoušova evangelia:

 

„A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: "S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu....."

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »