Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Církev není místo

9. 6. 2010

ObrazekMílí bratři a sestry, dovolte, že dnes začnu tím, že se podíváme trochu do historie. Já se bez mučení a s hanbou přiznávám, že historie není moje silná stránka. Ale přesto se chci z ní učit. A chci začít tím, že se podíváme na některé aspekty historie církve. Často se díváme do minulosti a hodnotíme jednotlivé periody ze života církve. A tak třeba víme, že bylo období, kdy církev vedla války. Bylo období, kdy církev masivně prodávala odpustky. Bylo období, kdy církev bojovala za zachování otroctví. Bylo období, kdy církev zabíjela židy. Bylo období, kdy církev mučila a upalovala své členy.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Větší než si myslíte

17. 5. 2010

ObrazekMilí konfirmandé, vážení rodiče, bratři a sestry přátelé! Konfirmační kázání je vždy jedno z těch těžkých? O čem mluvit? Co říci? Čím zakončit celou konfirmační přípravu? Často si vybírám nějaký speciální text. Tentokrát jsem zůstal u textu, který je určen na první neděli po nanebevstoupení. Je to text z listu Efezským.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Jak se modlit

13. 5. 2010

ObrazekNa prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. (1.Timoteovi 2:1-6)
Audio záznam naleznete zde.
Text není k dispozici.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Rodina na úzké cestě

3. 5. 2010

ObrazekBratři a sestry, v Bibli nelézáme několik obrazů, které nám jsou známější než ty ostatní. Například obraz Boha nebo Ježíš jako dobrého pastýře. Nebo třeba známé podobenství o dvou stavitelích. Nebo třeba Ježíšovo utišení bouře. To jsou texty, které dobře známé. Mezi ty nejznámější také patří přirovnání života člověka k úzké nebo široké cestě. Dovolte, že si tento známý text dnes připomeneme.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

O utrpení

19. 4. 2010

ObrazekProč Pán Bůh dovolí, aby spadlo letadlo plné lidí? Proč je Pán Bůh neochránil? A proč Pán Bůh nezasáhne a neochrání pronásledované křesťany v Číně? Proč musí být mučeni a vězněni pro víru? A hlavně, jak může Pán Bůh dovolit, aby byly týrané a zabíjené děti? Kde je Pán Bůh, když se to všechno děje? To jsou velmi důležité otázky a jsou zároveň velmi aktuální a to právě z důvodu neštěstí, které potkalo sousední národ.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Důsledky Kristova vzkříšení

13. 4. 2010

ObrazekVeleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději a k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. (1.Petr 1:3-5, verš 3 ČEP, verše 4 a 5 B21)

Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Vzkříšen s Kristem

5. 4. 2010

ObrazekProtože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. (Koloským 3:1-4)

Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Smíření - velkopáteční kázání

5. 4. 2010

ObrazekNeboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.  Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2.Korintským 5:19-21)

Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co vidíme v loděnici aneb učíme se od Noeho

5. 4. 2010

ObrazekToto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva ...

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Utrpení aneb Kristus v centru života

18. 3. 2010

ObrazekŽijeme v době, kdy se měří téměř všechno. Rodiče pečlivě sledují míry svých novorozených dětí. Řidiči sledují ukazatel množství paliva, kontroluji hladinu oleje. Mnozí si ráno ověří na teploměru venkovní teplotu. Všichni  pravidelně kontrolujeme hodinky, protože ty slouží k měření času. Někteří lidé si pravidelně měří krevní tlak, jiní pravidelně sledují hodnoty burzovních ukazatelů. Realita je prostě taková, že měříme kdo co.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »