Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Výchova z kříže

8. 3. 2010

ObrazekKaždý rodič to dobře zná. Výchova dětí je náročná. Každý rodič má od svých dětí nějaké očekávání, má na ně nějaké nároky. Rodiče určují jistá pravidla a očekávají, že je děti budou respektovat. Jako rodič nedávám různé příkazy svým dětem proto, aby si ony zasloužily být mými dětmi. Ony budou mými dětmi, ať už budou poslouchat nebo nebudou. Ale ty příkazy jim dávám, protože chci pro ně to nejlepší. A očekávám, že mne poslechnou právě proto, že jsem jejich otec, a protože mne respektují a věří mi, že chci pro ně to nejlepší.

Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Boží věrnost

8. 3. 2010

ObrazekPozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! .... (Sofonjáš 3:13-20)

Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš a soucit

22. 2. 2010

Obrazek„Zajímá Boha vůbec, jak se cítím? Uvědomuje si vůbec, čím procházím?“ Možná i vás někdy napadnou podobné otázky. Možná i vy se ptáte, zda Bůh ví o tom, co prožíváte na pracovišti, jak s vámi jedná soused, či to, jak vás bolí třeba chování vašich vlastních dětí. Ví to Ježíš? A má to pro něj nějaký význam? Vždyť nás lidí je mnoho miliard. To vše jsou těžké otázky, které nás mohou někdy přepadnout. A právě dnešní text nám na tyto otázky odpovídá.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Důležitost správného směru

9. 2. 2010

ObrazekProto, jak říká Duch svatý: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po čtyřicet let. ... Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: 'Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!' To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.                                                                              (Židům 3:7-4:3)
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Návrat k původnímu Božímu obrazu

18. 1. 2010

ObrazekUž se Vám někdy stalo, že jste rozbili nějakou vázu nebo hrníček, kterého jste si cenili natolik, že jste se to snažili slepit? Pokud vám jen upadlo ucho z hrnku, pak to ještě není tak špatné. Pokud se vám ale hrníček rozbil na mnoho kusů nebo pokud jste dokonce nějaké kusy ani nenašli, pak výsledek za moc stát nebude.

Audio záznam tohoto kázání ze sboru v Neborech naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pravá služba Bohu

11. 1. 2010

ObrazekBratři a sestry, přátelé. Víme o tom, že jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom vše, co děláme, dělali, jako by to bylo našemu Pánu Ježíši. Víme, že jsme povoláni, abychom Mu sloužili. Ale jak Mu máme sloužit? Co je nejdůležitější? Jak Mu mám sloužit já? Co očekává ode mne? Nedělám něco špatně? Učím v nedělní besídce, ale co když ode mne Pán očekává něco jiného? Někteří křesťané se takovými otázkami mohou trápit.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Bůh vydávající svědectví

3. 1. 2010

ObrazekMilí bratři a sestry, přátelé. Vstoupili jsme do nového roku. Přelom roku je vždy radostné období. Často si do nového roku přejeme a tím dáváme zájem jeden o druhého. Děkuji vám všem za mnohá přání. Děkuji za přání Božího požehnání, děkuji za přání štěstí, děkuji za přání zdraví. Toto všechno je důležité, zásadní. Přesto mi dovolte jen jeden krátký komentář. Mnohokrát jsem letos slyšel i to přání „hlavně zdravíčko.“ Ano, zdraví je opravdu nesmírně důležité. Ale chtěl bych vás poprosit, abychom si dávali pozor, jak o tom zdraví mluvíme. Proč? Abychom netvořili falešný obraz toho, co je opravdu nejdůležitější.
Audio záznam naleznete zde.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Nebeské povzbuzení

31. 12. 2009

ObrazekNuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. (2.Tes. 2:15-17)

Audio záznam silvestrovského kázání naleznete zde.
(text není k dispozici)
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

On nás zachránil

25. 12. 2009

ObrazekVždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého... (Titus 3:4-7)

Audio záznam vánočního kázání naleznete zde.
(text není k dispozici)
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Proč se Ježíš narodil?

24. 12. 2009

ObrazekProč se Ježíš narodil? Odpověď leží v tom, co k tomu řekl On sám. Pilátovi řekl toto: "Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (Jan 18:37)

Audio záznam štědrovečerního kázání naleznete zde.
(text není k dispozici)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »