Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Co je nejdražší?

18. 5. 2009

Obrazek Proč slavíme konfirmaci? To je dnes důležitá otázka. Dovolte, že znovu zdůrazním, jaký je smysl konfirmace. Ke konfirmaci mají přistupovat děti věřících rodičů, které byly pokřtěny a které jsou doma vedeny k živému vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Konfirmandé mají být seznámeni s Božím slovem a s učením církve a na základě všech těchto znalostí mají potvrdit, že skutečně chtějí i vědomě vyznat Ježíše Krista jako Pána svého života. Často se stává, že mladí lidé, které přicházejí na konfirmační přípravu, nejsou vedeni k živé víře a potom zápasíme o to, aby se v průběhu konfirmační přípravy osobně setkaly s Pánem Ježíšem Kristem, zažily znovuzrození.
Audio záznam naleznete zde.  
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Duchovní růst 1 – Blízkost s Bohem

4. 5. 2009

ObrazekCo je to blízkost? Je to velmi relativní pojem. Někdo by dnes možná souhlasil s tvrzením, že léto už je blízko. Jiný by nesouhlasil s tvrzení, že konec bohoslužeb je blízko. Takže blízkost je neměřitelná, ale blízkost je porovnatelná. Můžeme říci, že za pět minut budeme blíže konci bohoslužeb, než jsme teď. Podle stejných měřítek nemůžeme měřit jestli Honza je blíže Bohu než Alena, ale můžeme se zamyslet, zda jsem sami Bohu blíže než před rokem. A duchovním růstem se rozumí přibližování se ke Kristu. 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Církev a hříšníci

11. 4. 2009

ObrazekV jednom českém deníku se v posledních dnech objevovala rubrika nazvaná Studenti čtou a píší noviny. Středoškoláci měli do tohoto deníku zasílat své krátké úvahy na téma „Bezbožní Češi?“. Za šest týdnů přišlo do redakce víc než 10 000 článků. Každý den tento deník jeden článek zveřejňuje a já jsem si jich několik přečetl. Možná jste některé také četli.
Dovolte, že zacituji větu z jedné ze zmíněných úvah. Student Vojtěch Mistr z Letovic napsal: „Přijdete do kostela a jedna z prvních věcí, co uslyšíte je, že jste hříšník takového ražení, že byste se měl stydět ráno otevřít oči.“ Tomuto studentovi vadí, že mu je v kostele připomínáno, že je hříšník. Podobnou stížnost už jsem slyšel vícekrát a možná i někdo z Vás, kdo jste tady, nebo z Vás diváků souhlasíte s názorem tohoto studenta.
 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pozor – nebezpečí!

6. 4. 2009

ObrazekDruhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno: 'Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.' Jeho učedníci tomu v té chvíli nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu z vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli: "Vidíte, že nic nezmůžete! Celý svět se dal za ním." (Jan 12:12-19)
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Povzbuzení k misii

23. 3. 2009

ObrazekDnes budeme společně přemýšlet nad jedním z nejznámějších misijních biblických textů. Dovolte tedy, že začnu informací z misijního pole, kterou jsem přečetl v posledním čísle časopisu Život víry. Tento časopis nabídl přepis rozhovoru uskutečněného v televizi al-Džazíra. Redaktor hovořil s šejkem Ahmedem al-Katáním, který řekl, že v Africe každou hodinu konvertuje ke křesťanství 667 muslimů, každý den je to 16 000 muslimů. Každý rok je to šest miliónů muslimů. To jsou obrovská čísla a naší modlitbou je, aby Pán opravdově proměňoval srdce lidí a zachraňoval je pro věčnost, a to nejen v Africe. My nemáme být pouze pasivními přijímači informací z misijního pole, ale máme být Božím nástrojem k vedení druhých ke Kristu.  
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Obraz dobrého křesťana

9. 3. 2009

ObrazekMilí přátelé, dovolte, abych Vám položil jednu otázku. Jak by měl vypadat dobrý křesťan? Měl by číst denně Bibli? Ano, to určitě! Měl by jí zkoumat a studovat? Ano! Měl by znát desítky veršů z paměti? Ano! Měl by se několikrát denně modlit? Určitě! Měl by dávat desátky? Také souhlasím! Měl by světit neděli? Ano! Měl by chodit pravidelně do shromáždění? Jasně!
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Křesťanské manželství

17. 2. 2009

ObrazekV poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe... (Efezským 5:21-33)
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co slyšíš?

1. 2. 2009

ObrazekDnes budeme hovořit o tom, jaký mají slova účinek na náš život. Slova mají velkou moc. Několika tvrdými slovy mi můžete zkazit celý den. Každý z vás by to dokázal. Na druhou stranu, kdokoli z Vás by mohl říci několik povzbudivých slov a učinit můj den mnohem lepším. Není to zajímavé, jakou moc mají naše slova? A nejde jen o to, co vyslovíte ústy. Můžeme to napsat skrze sms nebo dopis. Slova mají obrovskou moc.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Jste světlo světa

26. 1. 2009

ObrazekAsi před týdnem jsem se setkal s jedním manželským párem, dostali jsme se na otázky víry a taky jsem se zeptal, proč téměř úplně přestali chodit na shromáždění. Ještě před pár lety jsem je alespoň občas vídával. Začali mi popisovat to, jak se k nim zachoval jeden z členů našeho sboru. Oni byli tím člověkem velmi zraněni a řekli, že pokud tam chodí takový člověk, který je uznávaný jako „dobrý křesťan“, tak oni tam chodit nechtějí. 

Audio záznam kázání naleznete ZDE.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Poznáváme Ježíše

11. 1. 2009

ObrazekObčas se mi stane, že začnu večer dětem číst nějaký biblický příběh a děti na to reagují: „Ale to už známe!“ Dnes budeme mluvit o křtu Ježíše Krista a možná mnozí taky říkáte: „To už známe!“ Ale zaposlouchejme se znova do těchto slov, připomeňme si, co se stalo, a hledejme odpověď na to, co to znamená pro nás.

AUDIO verzi včetně jednoho svědectví  navíc naleznete ZDE.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »