Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Bože, pamatuj na naše manželství!

19. 2. 2008

Obrazek

AUDIO z bohoslužeb v Třinci

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (Židům 13:1-4)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ve spárech pokušní

4. 2. 2008

Obrazek

Je vždycky blízko. V každé situaci je připraveno něco nám nabídnout. Jeho nabídka zní často lákavě. Říká, že mu jde pouze o to, abychom se měli hezky. Když se jím dáme přesvědčit, často toho litujeme. Když se jím dáme přesvědčit, tak si dáváme pozor, aby nás nikdo jiný neviděl. O kom že je řeč? O pokušení.

 

Naprosto spravedlivý Bůh

28. 1. 2008

Obrazek

!!!Jubilejní, stý příspěvek na těchto stránkách!!!

Text, který dnes budeme číst začíná slovy o opuštění. Toto slovo slýcháváme v poslední době docela často. Slyšíme o opuštěných zvířatech v útulcích, o opuštěných dětech v dětských domovech, o opuštěných manželkách či manželích. Na letištích nás varují před opuštěnými zavazadly a v práci někdy uslyšíme, že už pro nás nemají místo a že je musíme opustit. Většina těchto výrazů má v sobě negativní obsah. Jedná se o bolestné a zraňující opouštění. V našem textu také čteme o jednom bolestném opuštění – Bůh opustil Izrael.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Meč, sex, alkohol a evangelizace

21. 1. 2008

Obrazek

Budou to čtyři roky, co jsme poprvé zaslechli informaci o tom, že zemřel trenér české hokejové reprezentace Ivan Hlinka. To odpoledne jsem v rádiu slyšel tuto informaci ještě asi dvacetkrát. Pořád se o tom mluvilo. A debaty a připomínky pokračovaly ještě mnohem déle. V následujících dnech media neustále řešila, zda Hlinka byl či nebyl připoután, zda ve vozu, který se s Hlinkovým autem srazil fungovaly nebo nefungovaly brzdy, zda Hlinka je či není nahraditelný atd.

 

Ježíš na cestě marnotratného syna

14. 1. 2008

Obrazek

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. (Filipským 2:5-8)

 

Radost v utrpení

6. 1. 2008

ObrazekV roce 2000 se v Amsterdamu konala celosvětová konference o evangelizaci a misii, kterou svolal známý evangelista Billy Graham. Této konference se účastnili také delegáti z naší církve. Na této konferenci se Billy Graham osobně setkal s masajským bojovníkem Josephem, který je neohroženým kazatelem evangelia. Poslechněte si příběh tohoto Josepha. Ještě jako nevěřící potkal Joseph nějakého křesťana, který mu svědčil o Ježíši Kristu. Joseph na místě činil pokání a přijal Ježíše Krista jako svého Pána. Byl naplněn obrovskou radostí a okamžitě se rozhodl, že musí jít do své vesnice a podělit se s lidmi o radostnou zprávu o Spasiteli, který svou smrtí vykoupil člověka z hříchu.

 

Ukázala se Boží milost

29. 12. 2007

ObrazekUkázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Titovi 2:11-14)

 

Na pokraji smrti

16. 12. 2007

Obrazek

Minulý týden jsme společně přemýšleli o Ježíšově poselství městu Filadelfia, tak jak je zapsáno v druhé části knihy zjevení. Text na třetí adventní neděli je text ze začátku stejné kapitoly. Jde o text, který je poselstvím sboru v městě Sardis. Město Sardis leží v dnešním Turecku a bylo obnoveno v šedesátých létech minulého století. Historicky je to však jedno z nejstarších měst Malé Asie. Svého největšího rozmachu dosáhlo v sedmém století před Kristem a potom už zažívalo pouze pád z té původní slávy. Dalším primátem, který toto město drží je to, že pravděpodobně právě tam se v době rozkvětu města začalo s ražením mincí a to za vlády krále Croesuse, který získával zlato ze zlatonosné řeky, která městem protékala.

 

Boží adventní nadílka

10. 12. 2007

ObrazekCo děláte, když se Vám nahlásí návštěva? Uklízíte a připravujete se na ni. Advent je období očekávání Božího navštívení. Takže se musíme každý zeptat, nepotřebuji si náhodou uklidit před vlastním prahem? Dnešní text nás také vyzývá k přípravě na Boží navštívení a dává nám praktické rady, jak se máme připravit.

 

Ježíš přijde znovu, jsi připraven?

26. 11. 2007

Obrazek

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. Mějte se na pozoru, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!" (Marek 13:31-37)

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »