Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Píseň, která bolí

19. 3. 2007

Obrazek

Je tomu právě rok, co se v Praze konaly demonstrace - demonstrace proti zimě. Lidé chodili s transparenty a dožadovali se zrušeni zimního období. Asi každému, kdo to sledoval to muselo ve tváři vykouzlit úsměv. A to byl asi i cíl této demonstrace: zažít si trochu legrace uprostřed té dlouhé zimy. Nemyslím si, že to byla demonstrace namířena proti Bohu, který jako jediný může tyto věci ovlivnit. Ale ta demonstrace mi připomenula jednu skutečnost. Připomenula mi, že my lidé často nejsme spokojeni s tím, co Bůh pro nás dělá. Nedoceňujeme to, nevšímáme si toho, nejsme za to dost vděčni. A On přitom pro nás udělal všechno dokonale. Ale to už uvidíte i z toho dnešního textu.

 

Nemůžu si pomoct

12. 3. 2007

ObrazekVe čtvrtek proběhla našimi médii zpráva o hrozném požáru v americkém Bronxu, při kterém uhořelo osm dětí a jeden dospělý. Svědkové pro televizi líčili tu hrůzu, kdy rodiče ve snaze o záchranu svých dětí, házeli je ze čtvrtého patra lidem, kteří byli venku. Byl to akt čirého zoufalství. Byla to snaha zachránit je.
 

Kurz pastýřství

6. 3. 2007

Obrazek

Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. (1.Petrův 5:1-4)

 

V ohrožení víry

27. 2. 2007

Obrazek

"Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím." Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt." Ježíš mu řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš." (Lukáš 22:31-34)

 

Ježíš vidí, zná a dává - Rozhlasové bohoslužby z Oldřichovic

30. 1. 2007

Obrazek

Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa." (Marek 12:41-44)

 

Reagujeme na hřích

23. 1. 2007

Obrazek

I stalo se slovo Hospodinovo k Elijáši Tišbejskému:"Vstaň a jdi vstříc Achabovi, králi izraelskému ze Samaří. Je právě v Nábotově vinici; šel tam, aby ji zabral. Promluv k němu: »Toto praví Hospodin: Zavraždil jsi a teď si zabíráš.« Ohlas mu: »Toto praví Hospodin: Na místě, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou psi chlemtat i tvoji krev.«" Achab řekl Elijášovi: "Přece jsi mě našel, můj nepříteli?" On řekl: "Našel, protože ses zaprodal a dopouštíš se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Hle, praví Hospodin, uvedu na tebe zlo, vymetu ty, kdo přijdou po tobě, vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného...

 

Ježíš zná každý detail tvého života

8. 1. 2007

Obrazek... V jednom z prvních roků jeho služby vydělal 30 liber.  Na živobytí měl 28 liber, 2 libry dal Bohu. O rok později vydělal 60 liber. Řekl, že na živobytí mu stačí 28 liber a 32 dal Bohu. Podobně pokračoval celý život. Ví se o tom, že jen z honorářů z prodeje knih dal Bohu téměř 50 000 liber. Wesley byl i ve finanční oblasti věrný Bohu.

 

Zůstat – ale kde?

31. 12. 2006

ObrazekDnes je poslední den roku 2006. Všude kolem sebe slyšíme mnoho vyhodnocování toho, jak tento rok dopadl. Dovídáme se, že většina ekonomických faktorů vykazuje letos ekonomický růst. Dovídáme se, že koruna posilovala k většině měn. Dovídáme se, že se od jara nepodařilo vyslovit důvěru vládě. Připomínáme si sportovní úspěchy a neúspěchy a mohli bychom dlouho pokračovat. Je dobrým zvykem, že nehodnotí jen země či národy, ale i jednotlivci. Jaký pro vás byl tento rok? Jak se vedlo v práci? Jak v rodině? Jak jste na tom finančně? Jak to vypadá se zlozvyky, kterých jsme se chtěli zbavit? To všechno jsou dobré a důležité otázky.

 

Panáček nebo Pán pánů?

26. 12. 2006

Obrazek

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, [ale] v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze [svého] Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy. On je jasem [jeho] slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem svojí moci udržuje všechno, [co je]. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech. (Židům 1:1-3)

 

Co s Ježíšem?

24. 12. 2006

Obrazek

Ve středu tento týden proběhla našimi médii zpráva, že v Polsku mají poslanci rozhodovat o tom, zda prohlásí Ježíše Krista králem Polska. Určitě zajímavá byla reakce některých církevní představitelů, kteří se postavili proti tomuto návrhu a víceméně požádali, aby se jim politici nepletli do církevních záležitostí. Proč taková reakce?

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »