Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Advent se ptá: Jsi připraven?

3. 12. 2006

Obrazek

Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy," je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: "Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův." (Jeremjáš 23:1-4)

 

Novinka, která není ve slevě

26. 11. 2006

ObrazekV posledních dnech jsme svědky toho, jak firmy prezentují novinky, které připravily na předvánoční trh. Objevují se novinky, o kterých se nám před léty ani nezdálo. Mobily, které jsou i fotoaparátem, kamerou, diktafonem, diářem a přehrávačem hudby. Objevují se kapesní MP4 přehrávače, které jsou menší než vaše peněženka, a na kterých si můžete pouštět filmy. Novinkou jsou často i nové hypermarkety, které se objevují. Třinecké Tesco budiž toho důkazem. I v Bibli se dočteme o novinkách; dnes si o jedné přečteme.

 

Bůh očekává výnos

20. 11. 2006

Obrazek

Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k nim v podobenství: "Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo a udusilo je. A jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný užitek."

 

Zarmoucen Bohem

12. 11. 2006

ObrazekPříští neděle je neděle pokání a já se chci dnes společně s vámi podívat do Bible na to, co je to pokání. Před jistou dobou jsem začal své kázání oznámením, že vám prozradím něco na jednoho z presbyterů. Neřekl jsem nic, dělal jsem si legraci. Nicméně jsem se rozhodl, že na rozdíl od minula, dnes vám opravdu řeknu, s kým mám v tomto sboru rozhodně největší problémy. Jeho jméno je Michal Klus. Ano, nejvíce problémů mám se sebou samým, s mým hříchem, s mých charakterem, s mým chováním. Se sebou samým mám rozhodně nejvíce práce.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co se o nás šušká?

5. 11. 2006

Obrazek

Co se asi šušká o našem sboru? Co si o nás povídají v jiných sborech? Občas něco zaslechneme. Občas mi je smutno z negativních zpráv o našem sboru, které se dozvím od druhých, protože vím, že to není pravda. Ale je mi ještě víc smutno, když slyším něco negativního, co je pravda. A je mi smutno z toho, že není moc slyšet o naší víře v Pána Ježíše a o naší vzájemné lásce. Možná se o ní moc mluvit nedá, protože ji dostatečně neprojevujeme. A pokud ji dostatečně neprojevujeme, tak je otázko, zda takováto víra a láska v našem sboru existuje. A potom je otázka, zda takováto víra a láska existuje v mém a tvém životě. Zamysleme se spolu nad touto vírou a láskou.

 

Modlící se společenství = zdravé společenství

30. 10. 2006

Obrazek

Historik Eusebius popisuje smrt Jakuba. Jakub byl shozen z vrcholku chrámu a protože samotný pád ho nezabil, tak byl kamenován a nakonec obdržel smrtelnou ránu palicí do hlavy. Eusebius v kontextu smrti Jakuba zapsal: „Jakubovým zvykem bylo chodit o samotě do chrámu, kde byl často spatřen na kolenou, jak se modlil o odpuštění hříchu jeho lidu. Modlil se tak, že jeho kolena ztvrdla natolik, že byla jako kolena velblouda.“

 

Bůh zaopatřuje hříšníka

23. 10. 2006

Obrazek

2. Mojžíšová 16:11 Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: »Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.«" Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní.  Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému: "Man hú?" (to je: "Co je to?") Nevěděli totiž, co to je.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ďábel v kostele

8. 10. 2006

ObrazekMusím vám dnes prozradit něco na jednoho z presbyterů. Vím, že se to nemá, ale vy jako sbor máte právo to slyšet. Není to moc dobrá zpráva, ale přesto by měla vyjít na světlo… Omlouvám se za tento zákeřný úvod. Samozřejmě nemám, co bych vám řekl. Neznám žádné podezřelé tajemství či nešvar a i kdybych ho znal, tak bych samozřejmě z kazatelny nic neřekl. Toto divadlo jsem sehrál z jednoho prostého důvodu. Chci, abychom se dnes zamysleli nad tím, jak posloucháme.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 3

Tam, kde vede Duch

24. 9. 2006

ObrazekJsme-li živí Duchem, [pak] také Duchem choďme. Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme. Bratři, kdyby byl člověk zachvácen nějakým prohřeškem, vy duchovní ho napravte v duchu krotkosti a [každý] dávej pozor sám na sebe, abys nebyl pokoušen i ty. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte Kristův zákon. (Galatským 5:25 – 6:2, NBK)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Nepříjemné přesto skvělé

6. 9. 2006

ObrazekPsal se rok 1853 a jeden šestiletý chlapec se vrátil v listopadu ze školy se vzkazem, který napsal učitel rodičům. Učitel navrhoval rodičům, aby svého syna už do školy neposílali. Jako důvod uvedl toto: „Příliš hloupý, aby se něco naučil.“ Tento chlapec přestal chodit do školy a dále jej učili jen jeho rodiče doma. Jmenoval se Thomas Alva Edison. 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »