Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Duch svatý – největší zdroj nevyužité energie na světě

4. 6. 2006

Obrazek

Muslimové mají svůj Korán, Maoisté mají své Malé červené knihy, komunisté mají svůj Manifest komunismu, ale pouze Bible je knihou, jenž nebyla napsána pouze lidskou moudrostí, ale Božím Duchem. Jen Bible nám ukazuje to, „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo.“ (1.Kor 2:9) A právě dnešní text nám hovoří o daru Božího slova a o jeho spojitosti s Duchem svatým.

 

Ochrana před trápením

14. 5. 2006

ObrazekPoutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. (Žalm 127:1)

Tyto verše mluví o námaze. Námaha je pro nás často příčinou vyčerpanosti, skleslosti, zatrpklosti, bolesti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Radost ze slabosti

7. 5. 2006

Obrazek

Proč se křesťanům stávají zlé věci? Proč prožíváme těžkosti, pronásledování, katastrofy, problémy? Proč nemůžu najít práci? Proč musím tak trpět v manželství? Proč má můj otec rakovinu?  Proč nemůžeme mít děti? Proč nemám spolehlivé přátele? Proč v mém životě nic pořádně nefunguje? Toto jsou poměrně časté otázky, které si klademe.

 

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 5

Ve svornosti je požehnání

30. 4. 2006

ObrazekUž tomu bude skoro dva měsíce, co skončily zimní olympijské hry. Naši hokejisté tam vybojovali po nepříliš přesvědčivých výkonech bronzové medaile. Ale tím to neskončilo. Probíhalo spoustu diskuzí, aby se zjistilo, proč jim to moc nešlo. Někteří z hráčů se vyjádřili, že v kabině nevládla pohoda. Co je onou pohodou, která chyběla? Jde o jednotu, která se projevuje dobrými vztahy i tehdy, když máme na věc rozdílné názory. V kolektivních sportech je tato jednota nesmírně důležitá. Stejná jednota je nesmírně důležitá i ve společenství křesťanů, ve sboru. 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Lev nebo Beránek?

28. 4. 2006

ObrazekAle jeden ze starců mi řekl: "Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou." Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný.

Kdo vlastně je Ježíš Kristus? Jedna z nejjasnějších pasáží, která nám vysvětluje kým Ježíš je, se nachází v knize Zjevení v páté kapitole.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pomoc ze kříže

14. 4. 2006

ObrazekRozhovor Ježíše s Marií je obrovským příkladem toho, že z kříže přichází pomoc. Právě v tomto textu vidíme, že Ježíš se stará o člověka jako o bytost. Vidíme, že se stará o všechny tři oblasti našeho života, stará se o duševní, tělesné a duchovní potřeby. Cílem mého zamyšlení je, abychom si uvědomili, že oběť Ježíše Krista je odpovědí na naše duševní, fyzické i duchovní potřeby.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co nejblíže pastýři

18. 12. 2005

Obrazek

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. (Žalm 23)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37