Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Vzkříšení - klíč ke skutečnému životu

1. 4. 2018

1.jpgDnešní kázání začnu tím, že vám ukážu jeden klíč. Věděl by někdo, co je to za klíč? Ano, je to klíč od našeho kostela. Protože žijeme ve světě, kde je hřích, potřebujeme klíče. Zámek chrání náš majetek, naše soukromí. Zamknout jde kde co. Můžete zamknout dům, auto nebo třeba i mobil. Ale hřích zamkl i něco jiného. Hřích zamkl pomyslné dveře mezi námi a Pánem Bohem. A bez klíče tyto dveře neotevřeme. Bez klíče se k Pánu Bohu nedostaneme. Kristovo vzkříšení je však klíčem, který nám Pán Bůh podává. Velikonoce přinášejí dobrou zprávu, že dveře mezi člověkem a Bohem jsou odemčeny a Ježíš nám dává klíč. Přečtěme si dnešní text, který je přepisem slov Ježíše Krista, které řekl na začátku své služby.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Souzen místo tebe

30. 3. 2018

1.jpgVšichni volali: "Ukřižovat!" Namítl jim: "Čeho se vlastně dopustil?" Ale oni ještě více křičeli: "Ukřižovat!" Když pak Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupu a pravil: "Já nejsem vinen krví tohoto člověka; je to vaše věc." (Matouš 27, 22b - 24)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Zápas o vizi

18. 3. 2018

1.jpgJe už tomu několik let, co jsme měli jako rodina mimořádnou výsadu navštívit naše přátele v Norsku. Jeden z výjimečných zážitků bylo řízená motorového člunu ve spleti norských ostrůvků. Vzpomínám si na jeden okamžik, kdy náš přítel instruoval našeho Bena, jak řídit. Ukázal mu na červený majáček na jednom z ostrůvků a řekl, aby jel přímo v tom směru. Připomenul, že je důležité pořád se dívat, kde je majáček, abychom nekličkovali, ale jeli přímo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Požehnanější je dávat než dostávat

18. 2. 2018

img_4408--zmeneno-.jpgKdyž děláme přípravu na manželství nebo i ve svatebním kázání často hovořím o slovech, která používáme ve spojitosti s manželstvím. Například, když vás navštíví snoubenci, aby vás pozvali na svatbu, tak vám oznámí, že se budou brát. Jeden druhého si berou. Jeden druhého dostávají. Ale v tom slovu „brát se“ je kus egoismu. Já si něco beru. Já něco budu mít. To je ten egoistický přístup popisu svatby. Na druhé straně, když se dívka nebo žena připravuje na svatbu, tak oznamuje, že se bude vdávat. A to je mnohem krásnější slovo. Nezdůrazňuje to, že si někoho bude brát, ale že se někomu vydá.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

I vy chcete odejít

4. 2. 2018

nabeel.jpgDovolte, že alespoň krátce připomenu jeden příběh. Jde o příběh muže, který se jmenoval Nabeel Qureshi. Narodil se v roce 1983 v Kalifornii a to v rodině pakistánských emigrantů. Byl vychován jako muslim. V průběhu vysokoškolských studií se seznámil s křesťanským spolužákem, se kterým často debatoval na Biblí či koránem. Jeho hlavními argumenty proti křesťanství bylo to, že Nový zákon není důvěryhodný, že Ježíš nikdy nebyl ukřižován a že nikdy o sobě netvrdil, že je Bohem. Postupně po poctivém výzkumu došel k závěru, že se v těchto oblastech možná mýlí. A dokonce se vynořili otázky, které zpochybňovaly důvěryhodnost Islámu. Se svými otázkami navštívil největší muslimské intelektuály v Americe i v Evropě, ale nikdo mu je nebyl schopen vysvětlit.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Rozdíl mezi diakonii a sociální službou

21. 1. 2018

img_4331.jpgMilí přátelé, dnes máme neděli diakonie. Co je to diakonie a jaký je vlastně rozdíl mezi běžnou sociální prací a diakonií? Dovolím si tvrdit, že rozdíl je v postoji toho, kdo slouží. Diakonie je služba milosrdenství. A už to samo o sobě říká, že motivací diakonie má být milosrdenství. Tedy diakonie je služba potřebným se specifickým postojem srdce. A kdo je potřebný? No každý, kdo ve své životní situaci potřebuje pomoc. Bible hovoří často o vdovách, sirotcích, bezdomovcích, chudácích. Dnes bychom navíc mohli mluvit o lidech dlouhodobě nemocných či hendikepovaných, samotných, ztrápených, stižených závislostí, apod.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Kdo zaslouží gratulaci?

7. 1. 2018

Známý americký autor komiksů Webster, který žil na počátku minulého století jednou vybral 20 známých osobností a všem poslal telegram, kde napsal pouze jedno slovo: Gratuluji! Pokud si byl vědom, v předchozích dnech se nestalo nic výjimečného, za co by se hodilo napsat jim gratulaci. Přesto mu všech 20 osob odepsalo, že mu děkuji, a to bez toho, že by se ptali, k čemu přesně jim gratuluje.

Co z toho plyne? Ukazuje to na to, že my lidé si rádi přivlastníme chválu a to i tehdy, když si ji přímo nezasloužíme. A to i v duchovní oblasti. A proto je důležité si vždy položit otázku, kdo si tu gratulaci zaslouží. I o tom bude dnes řeč. Přečtěme si text, který je určen na tu dnešní neděli.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Cti svého Otce

31. 12. 2017

img_3259.jpgKonec roku je přirozeně časem bilancování. Opět si přečteme nejrůznější statistiky. Možná budete sami nějaké hodnotící zprávy psát.

I Bible křesťany zve, k takovému hodnocení sebe sama. Máme se sami sebe ptát, zda žijeme z víry. Tedy, máme se ptát, zda je Pán Bůh dost velký v našem životě. A samozřejmě to nemůže být otázka pouze pro konec roku. Toto se potřebujeme ptát pravidelně. Ale na konci roku si tyto otázky potřebujeme klást o to intenzivněji. Pro dnešek jsem vybral text z proroka Malachiáše, který pomáhá věřícím, aby se podívali, jak vypadá jejich vztah k Pánu Bohu. Věřím, že i nám může pomoci, abychom si zhodnotili to, jak velkým je náš Bůh.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Vše se děje podle Božího plánu

25. 12. 2017

img_4121.jpg

 I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.

Izajáš 11,1-5

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš je světlo světa

24. 12. 2017

1.jpgJan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »