Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

O adventním pláči, čekání a vyznání

10. 12. 2017

1.jpgV adventu se často čte biblický text o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Událost, která se s tím částečně pojí, je Ježíšův pláč nad Jeruzalémem. Ježíš se vydává na cestu do Jeruzaléma a pláče nad ním, protože ví, že mnozí Jeho poselství odmítnou a že i Jeruzalém bude zničen. Dnes budeme číst z proroka Izajáše a taky tam uvidíme podobný pláč a tak si uvědomíme, že i pláč do adventu patří.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co bude po smrti

26. 11. 2017

img_3880.jpg... Podíval jsem se trochu i na diskuze na internetu. Našel jsem dotaz jedné anonymní ženy. Ta se psala toto:

„Mám strach z toho, co (ne)bude po smrti. Možná je tady někdo s podobnou úzkostí. Děje se mi to hlavně večer před spaním. Najednou si uvědomím, že vlastně až umřeme, tak už nebude nic, nikdy nic. Je mi z toho hrozně, na zvracení. Přejde mě to po chvilce, prakticky stačí začít myslet na něco jiného. Uvažovala jsem, jestli takhle přemýšlí více lidí, nebo jestli si někdo našel nějakou pomoc, nebo začal věřit tomu, že se pak znovu narodíme apod. Budu ráda když někdo něco napíše.“

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Jak to mluvíš?

19. 11. 2017

img_3892.jpg

Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."

(Matouš 12,33-37)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Modlitba za sebe

8. 10. 2017

1.jpgMartin Luther, který stál u zrodu reformace, byl znám jako člověk modlitby. Často se připomíná jeho až neuvěřitelný citát: „Mám dnes tolik práce, že musím strávit alespoň první tři hodiny na modlitbě.“ Mnoho svědků popisuje, že to nebyla jen jeho slova, ale že tak opravdu žil. Luther nebyl lenivým člověkem. Vstával brzy ráno, modlil se a potom se pouštěl do práce. Jak si můžete přečíst i v posledním čísle časopisu Přítel, kdyby ho manželka mnohdy silou od práce nevyrušila, zemřel by patrně hlady a špínou. Pán Bůh se k jeho modlitebnímu zápasu přiznal.  

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Zatoč se starostmi

1. 10. 2017

1.jpgNemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. (Matouš 6,25-34)

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věřím ve vzkříšení těla a život věčný

27. 8. 2017

img_3052.jpgApoštolské vyznání víry končí tím, o čem mluvíme na každém pohřbu. Končí vyznáním víry ve vzkříšení těla a ve věčný život. Ano, to je důležitá součást našeho vyznání, kterého se vírou držíme, když přemýšlíme o budoucnosti a o tom, co nás čeká po smrti.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věřím v svatou církev obecnou

13. 8. 2017

1.jpg„Věřím v Boha, ale nepotřebuji chodit do kostela, kde chodí ti pokrytci, co si hrají na svaté.“ Už jste někdy slyšeli takovou nebo podobnou větu? Možná pramení i z toho, že v Apoštolském vyznání víry vyznáváme, že věříme ve svatou církev obecnou a ve společenství svatých. Tak jsme svatí nebo ne?

Právě o tom budeme dnes hovořit. Budeme přemýšlet, co vyznáváme o církvi a co je na ní tak svatého. Přečteme k tomu text, který se čte často, když je řeč o manželství, ale dnes tuto aplikaci přeskočíme a podíváme se na ten text, abychom se učili něco o církvi.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš přijde soudit živé i mrtvé

9. 8. 2017

img_2802.jpgMinulou neděli jsme hovořili o tom, že Ježíš sedí po pravici Boha Otce všemohoucího a dnes na to navazujeme části vyznání víry, která hovoří, že Ježíš přijde soudit živé i mrtvé. Tedy dnes hovoříme o druhém příchodu a o posledním soudu.

Vybral jsem k tomu verš z 2. Korintským 5,10:

 

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

Video záznam naleznete zde. (Jen v nouzové kvalitě z důvodu poškození techniky úderem blesku.)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Sestoupil do pekel a vstal z mrtvých

20. 7. 2017

img_2636.jpg

Pokračujeme v sérii, kdy probíráme Apoštolské vyznání víry. Minule jsme začali hovořit o osobě a díle Ježíše Krista a skončili jsme Jeho smrtí a pohřbem. Dnes navazujeme dvěma větami, které říkají, že sestoupil do pekel a třetího dne vstal z mrtvých. Přečetl bych k tomu biblický text z kázání apoštola Petra, který mluví o Ježíši Kristu toto:

 

Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci. (Skutky 2, 22-24)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Věřím v Ježíše Krista

10. 7. 2017

img_1142.jpgA Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je Mu milý ten, kdo v Něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s Ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni Ho pověsili na kříž a zabili. Bůh Jej však třetího dne vzkřísil a dal Mu zjevit se - nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s Ním jedli a pili po Jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to On, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro Jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v Něho věří." (Skutky 10, 34 – 44)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »