Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Moudrá žena buduje svůj dům

9. 5. 2016

1.jpgDnes máme neděli, kdy děkujeme maminkám a ženám vůbec. Za co jim děkujeme? Dočetl jsem se, že průměrná žena uvaří za život 35.000 jídel, ustele až 40 000 postelí, vysaje koberec, který kdyby měl na šířku jen jeden metr tak by vedl z Třince až do Brna. A mohli bychom pokračovat. A i proto jim dnes děkujeme. Děkujeme za jejich službu v povolání být matkou.

Chceme se dnes podívat ne ten obraz ženy, matky v Bibli. V knize Přísloví čteme: „Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.“ (Přísloví 14,1)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Dá nám Bůh, o co prosíme?

5. 5. 2016

1.jpgŘekl jim: "Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: 'Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.' On mu zevnitř odpoví: 'Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.' Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane a vyhoví mu pro jeho neodbytnost a dám mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" (Lukáš 11,5-13)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Chcete být milionářem?

28. 4. 2016

Co byste museli mít, a.jpgabyste o sobě řekli, že jste bohatí. Považovali byste se bohaté, kdybyste měli nový dům a auto? Nebo byste museli mít dva domy a dva auta? Kdy už je člověk bohatý?

Poslední dva roky je údajně nejbohatším člověkem planety Bill Gates, zakladatel Microsoftu. Jeho majetek je vyčíslen na 1,9 biliónu Kč. Tedy, za to devítkou by bylo 11 nul. Nejbohatší Čech je Petr Kellner, který je celosvětově na 160 místě.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Naděje pro ztracené

15. 4. 2016

a.jpgStalo se Vám někdy, že jste se ztratili? Jak dlouho Vám trvalo, než jste se našli? Pětiletý Sarro se ztratil na vlakovém nádraží v indickém Burhanpuru, když tam byl spolu s bratrem. Usnul, a když se probudil, bratra nikde neviděl. Ale naproti stál prázdný vlak s otevřenými dveřmi. Tak do vlaku nastoupil a čekal, až zase usnul. Vlak ho zavezl 1500 km daleko do Kalkaty. Nedokázal říci odkud je. Nenašel nikoho, kdo by mu mohl pomoct. V Kalkatě žil na ulici, dokud ho o několik měsíců později neadoptoval jeden australský manželský pár.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš je vzkříšen! Žijme jako lidé naděje!

29. 3. 2016

1.jpgNechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. (1. Tesalonickým 4, 13-14)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Bože, proč jsi mne opustil?

29. 3. 2016

1.jpgBože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci. Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni. (Žalm 22,2-6)

 

 

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Skoro v cíli … tedy mimo cíl

21. 3. 2016

1.pngMilí bratři a sestry, dovolte, že začnu připomenutím jedné historické události. Jde o událost více než 100 let starou. Byla to doba různých prvenství. A mimo jiné probíhal závod o to, kdo bude prvním člověkem, který stane na jižním pólu. Mezi jedny z uchazečů patřil i Brit Robert Falcon Scott. Jeho výprava ale nebyla úspěšná. Když po strastiplné cestě, při které překonali 1.300 km, přišli na Jižní pól, zjistili, že je o měsíc předběhl Roald Amundsen z Norska.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Podívejte se do dálky

2. 3. 2016

1.jpgMáme neděli Oculi a jsme povzbuzování, abychom své oči upínali k Hospodinu. Je mnoho důvodů, proč potřebujeme své oči upínat k Hospodinu. Samozřejmě tím zásadním je to, že On je Pán všeho a ve svém Synu Ježíši Kristu nám nabízí záchranu.

Problém, který hrozí každému člověku, je to, že stejně jako ten náš fyzický tak i ten náš zrak duchovní může někdy slábnout. A problémy, které míváme, mají různý charakter. Jeden z problému je ten, že nevidíme na dálku. Zrovna ve čtvrtek jsem byl u lékaře na preventivce a moc mi to čtení na dálku nešlo. (Takže jsem vděčný za ty z vás, kdo nesedíte úplně vzadu, protože tak daleko nevidím.)

Když nevidíme dobře na dálku v duchovním životě, tak to může znamenat, že nevidíme ten kompletní obraz toho, jaký má Pán Bůh plán se světem. Možná chápeme, co pro nás Ježíš udělal, možná v Něm máme svého Spasitele. Ale možná nevidíme celek. A i k tomu celku nám dnes něco říká text určený pro neděli Oculi.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Proč se Bůh neukáže jasněji?

1. 2. 2016

1.jpgDovolte, že dnes začnu citátem z jednoho internetového portálu. Četl jsem tam toto: „Vrtá mi hlavou, proč bychom my měli hledat Boha. Proč se neukáže on, proč o sobě nedá vědět? Kdyby existoval, proč by se skrýval?“

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

(Za Billa Gatese si dosaďte Steva Jobse. :) )

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Otázkou není, kdo je můj bližní!

19. 1. 2016

a.gifTu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" Ježíš mu odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí' a 'miluj svého bližního jako sám sebe'." Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ." Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?" (Lukáš 10,25-29)

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »