Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 5. 2007

Milost – základní stavební prvek manželství

Pavel je nesmírně zraněn, protože jeho manželka si na něj neustále stěžuje a kritizuje jej. Může toto manželství ještě někdy dobře fungovat? Jana zjistila, že ji manžel zatajil část své minulosti a je nesmírně zraněná. Bude jejich manželství ještě někdy tak krásné, jak kdysi bylo? Ondřej a Monika jsou už spolu 12 let a pořád nemají děti. Cítí se nesmírně poníženi a zraněni. Budou se někdy cítit šťastně a naplněni? Honza a Sylva jsou spolu už patnáct let, ale už k sobě nic necítí. Vědí, že jako křesťané si mají zůstat věrni, ale manželství už je jen prázdný obal. Jde s tím vůbec ještě něco dělat?

To je jen několik příkladů z běžných životních zkušeností. Naše manželství procházejí různými zatěžkávacími zkouškami. Jako křesťané chceme ze všeho vyjít z čistým štítem a tak pořád bojujeme a tváříme se, že je vše v pořádku. Jen málokdy se odhodláme svěřit se někomu, zajít za pastorem a prosit o modlitby. Do poslední chvíle se snažíme bojovat a když už prostě dojdou síly, tak to vzdáme a žijeme ve vztahu, který nás už ničím nenaplňuje.

Ale určitě je tomu i jinak. Určitě existují krásná manželství, které jsou harmonická a funkční. Existují manželství, kde oba partneři dokážou řešit problémy dříve, než jim přerostou přes hlavu. To je jistě radostné.

Po tom, co jsme zmínili manželství, které zažívají velké těžkosti i ty, které fungují dobře se ptáme: Co je základním stavebním prvkem manželství? Co je nejzásadnější? Někdo řekne věrnost. Jiný odpouštění. Třetí porozumění. Další považuje za nejdůležitější schopnost dobře komunikovat. Toto všechno jsou velmi důležité a nepostradatelné prvky manželství. Nicméně, myslím si, že nejdůležitější je milost.

Teď jste si možná řekli, že jsem tady trochu popletl polštinu s češtinou. Ale není tomu tak. Nemám na mysli lásku, která je tak moc důležitá, mám na mysli Boží milost. A prosím, neberte to jako frázi. Je nesmírně důležité pochopit, že tím nejdůležitějším v našem manželství je Boží milost. Bez této milosti bychom nedokázali vůbec nic. Ale je tady milostivý Bůh. Máme naději.

Když mluvím o milosti, nechci říci, že nemusíme řešit problémy, že nemusíme stále hledat cesty, jak zkvalitňovat manželství. Naopak, jsem přesvědčen, že my sami musíme na manželství neustále pracovat. Ale přesto vše jsem přesvědčen, že nejdůležitějším stavebním prvkem manželství je Boží milost.

My jako křesťané často umíme předat druhým důležitou radu velmi lacině. Za jedním pastorem přišel člen jeho sboru a řekl mu, že už nemiluje svou ženu. Pastor pohotově citoval Efezským 5,25: „Muži, milujte své ženy.“ Sborovník kontroval tím, že ona už ani není jeho žena, protože se odstěhovala z jeho ložnice do pokoje pro hosty. Pastor opět stejně pohotově prohlásil, že tím pádem se stala jeho bližním a že Písmo u Matouše 22,39 říká: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ani tento argument nebohého muže nepřesvědčil a tak svému pastorovi popisoval, že jeho žena už není ani v kategorii bližních, protože je na něj tak nesmírně agresivní, opakovaně mu hrubě nadává a dělá mu neustále naschvály. I zde měl pastor v zásobě vhodný biblický verš a citoval Matouše 5,44: „Milujte své nepřátele.“ Tento pastor by možná vyhrál soutěž v pohotovém citování Písma, ale prohrál jako manželský poradce.

To co takový člověk potřebuje není celý seznam toho, co by měl dělat, ale potřebuje ujištění o tom, že je tady stále milující Bůh a že jeho život má stále ještě smysl, protože Bůh je Bohem, který se smilovává. Základní kámen v našich manželstvích totiž není zákon, který nám přikazuje, co máme dělat. Základním kamenem je zpráva o Boží milosti. Zpráva o tom, že je to Bůh, kdo ve svém čase dokáže udržovat, měnit nebo zachránit naše manželství. My si můžeme dát spoustu cílů a předsevzetí, ale pokud nebudeme mít na vědomí, že sami nezmůžeme nic, tak je naše manželství ve velkém ohrožení.

Potřebujeme si znovu a znovu uvědomovat, že základním stavebním kamenem manželství je milost. My lidé jsme hříšní a proto selháváme a selháváme i ve zvládání manželství. V otázce spasení a věčného života máme jedinou naději tehdy, když pochopíme svoji hříšnost a neschopnost zasloužit si věčný život. Až když poznáme svoji hříšnost a činíme z ní pokání, až když uvěříme, že můžeme být zachráněni skrze prolitou krev Pána Ježíše Krista, pak můžeme mít jistotu věčného života. Stejně je tomu i v manželství. Dokud si myslíme, že to nějak zvládneme, dokud spoléháme na to, co jsme se o manželství naučili, pokud spoléháme na osvědčené postupy, pak je naše manželství ve velkém nebezpečí. Stejně jako sami nikdy nedosáhneme věčného života, tak ani sami nejsme schopni mít manželství dle Božího obrazu. Naší jedinou nadějí je Boží milost, skrze kterou opravdově přijmeme tu pravdu, že jediný, kdo se dokáže postarat o naše manželství je Ježíš Kristus. Toto je základní stavební prvek.

Tento krátký článek jsem začal popisem několika těžkých situací. Kritické situace se objevují nejen v manželství nekřesťanů nebo ve smíšených manželstvích, ale i v manželstvích křesťanů. Milost je i zde základním kamenem manželství. Ve chvílích, kdy už nemáme sílu bojovat, kdy jsme přišli o naději, potřebujeme si znovu uvědomit, že je zde milující Bůh, u kterého nemají místo omyly a náhody. On má vše ve svých rukou. Ať už byla manželská krize nastartována zaviněnými nebo nezaviněnými podněty, On pořád volá k naději. On je milostivý a touží, abychom bojovali náš zápas. Je  vždy blízko. A to základní, co my musíme mít je naděje. Naděje, že Bůh s

námi ještě neskončil. Naděje, že nám chce pomoci. Naděje, že nás chce ještě zachránit ze situace, kterou jsme už vzdali. Pokud oba partneři staví svůj život na takové naději a touží žít dle směrnic Božího slova, pak je zde obrovská naděje, že Bůh ve své milosti změní i to nejhorší manželství. Jen pokud si uvědomíme závislost na Boží milosti, tak je možné odrazit se ode dna a dělat praktické kroky k záchraně a obnově manželství.

Jsou však také situace, kdy je zde jen jeden věřící partner. Zde je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, že Pán Bůh nikde neslíbil, že ten nevěřící partner do roka uvěří, že přestane pít, že se začne slušně chovat ke tchýni. Pamatujme, že to není ani náš cíl v takovémto manželství. Určitě o to budeme dnem i nocí prosit, ale cílem vždy zůstane, abychom vším co děláme oslavili Krista. A to jsme schopni učinit jen díky Boží milosti. Sami bychom dávno zahořkli a vzdali všechno.

Milost je základním stavebním kamenem manželství. Milost je nezbytná, ve chvílích, kdy je všechno v pořádku i ve chvílích největších krizí. Modleme se o milost pro svá manželství. Modleme se, abychom neusilovali jen o to, co se nám jeví nejdůležitější, ale abychom v každé situaci uměli žít Boží milosti tak, abychom oslavili Ježíše Krista. A prosme o milost, abychom věděli, jak žít podle Božího slova, jak Boží slovo aplikovat do našich manželství. Prosme o milost, abychom se nespokojili s tím, v jakém stavu ty naše manželství jsou, ale abychom mu dali prostor k působení. Jeho milost to může způsobit a to v každém manželství.

 

Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný. Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice! Žalm 86:15-16