Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neboť slovo kříže je těm, kteří hynou, bláznovstvím, ale pro nás, kteří docházíme spasení, je Boží moc. (1.Korintským 1:18)


Všechny zde zveřejněné příspěvky můžete volně šířit a to pouze s podmínkou, že uvedete odkaz na tyto stránky.

 
 

7. 8. 2022

Život v rodině

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

6.png

V posledních dvou kázáních jsme měli podobný refrén. Ten biblický text z prvního listu Petrova, který probíráme, hovořil o tom, že se máme podřizovat. Před dvěma týdny bratr diakon Edek hovořil o tom, že se máme podřizovat vládní moci. Minulou neděli jsme četli text o tom, že se služebníci mají podřizovat svým pánům a aplikovali jsme to na to, že se máme podřizovat zaměstnavatelům a učitelům. A hovořili jsme, že to máme dělat i tehdy, když se tito naši nadřízení dopouštějí nespravedlnosti.

Dneska budeme číst další pasáž, kde Petr aplikuje důležitost podřízenosti do další oblasti a to do manželství.

 
Celý příspěvek

31. 7. 2022

Život v zaměstnání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

5.png

Dnes máme mluvit o křesťanu v zaměstnání. Někomu by se mohlo zdát, že tady přece není o čem mluvit. Nicméně Bible o mnoha oblastech každodenního života. Než se pustíme do dnešního biblického textu, dovolte, že připomenu fenomén, který doprovázel mnoho duchovních probuzení. Tím fenoménem byla změněná pracovní morálka u těch, kdo uvěřili Pánu Ježíši Kristu. Tito lidé začali pracovat poctivěji. Tito lidé se začali uctivěji chovat k nadřízeným a spolupracovníkům. A o takové zaměstnance byl při mnoha probuzeních velký zájem. Podobné příběhy najdeme na různých kontinentech a v různých stoletích.

A já se ptám, proč o tom moc neslyšíme v dnešní době? Nezvlažněli jsme v oblasti naší pracovní morálky? Nepředběhli nás už dokonce i lidé nevěřící?

 
Celý příspěvek

19. 7. 2022

Naše životní identita

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

3.png

V naší letní sérii hovoříme o životě na cestě. Hovořili jsme nejprve o životě v živé naději a minule jsme hovořili o zápasu o svátost.

Když jste takhle na nějaké své cestě, občas se potkáte s lidmi, kteří se ptají, kdo jste. Tak někde v cizině na tuto otázku odpovím, že jsme rodina z Česka. Za týden půjdeme na čtyřdenní túru po slovenských horách, a když se nás někdo zeptá, kdo jsme, tak asi řeknu, že skupinka evangelíku z Třince a okolí. Když se mne někdo zeptá u jiné příležitosti, tak občas řeknu, že jsem evangelický farář z Třince, jindy vzhledem k okolnostem se představím jako táta Bena nebo manžel Šárky. To všechno tvoří naší identitu, tedy to kdo jsme.

 
Celý příspěvek

3. 7. 2022

Život v živé naději

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zivot-na-ceste-final.jpgDnešní nedělí začínáme letní sérii kázání, kdy budeme přemýšlet nad prvním listem Petrovým. V devíti kázáních proletíme celý tento list. Tu sérii jsme nazvali Život na cestě. Apoštol Petr totiž píše těm, kdo už uvěřili v Ježíše Krista a vydali se na cestu za Ním. Když člověk uvěří Pánu Ježíši a stane se Jeho následovníkem, pak vystartoval. Cílem cesty je samozřejmě věčnost s Pánem Ježíšem. Nicméně mezitím je cesta, cesta Ježíšových následovníků. Petr tedy předává instrukce, které jsou důležité pro Ježíšovy následovníky, kteří jsou ještě na cestě.

Ta dnešní část je taková úvodní a klíčové slovo je dnes slovo naděje. Naděje je něco extrémně důležitého na naší cestě. Kázání jsem tedy nazval Život v živé naději. Přečtěme si tedy prvních třináct veršů Petrovy epištoly.

 
Celý příspěvek

29. 5. 2022

Nová smlouva

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

clipboard01.jpgVšichni občas podepisujeme nějaké smlouvy. A někdy se smlouvy také obnovují nebo aktualizují. Fanoušci fotbalu jistě zaregistrovali, že český fotbalista Patrik Schick podepsal novou smlouvu v německém Bayernu Leverkusen. V uplynulém ročníku nastřílel za tento klub 24 gólů a tak mu klub nabídl mnohem lepší podmínky. Má tedy novou lepší smlouvu.

Text, který dnes budeme číst, také hovoří o nové lepší smlouvě. Je to nová smlouva mezi Pánem Bohem a lidmi. A budeme ji číst u proroka Jeremjáše.

 

 
Celý příspěvek

8. 5. 2022

Co je pravda o křesťanech

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

clipboard01.jpg

Kdybyste se zeptali lidí na to, kdo jsou křesťané, tak by odpověď záležela na tom, kde se nacházíte a koho daná osoba zná.

U nás byste možná slyšeli, že to jsou lidé se zastaralými názory, kteří ve víře nacházejí berličku, aby unesli život. V některých islámských zemích byste slyšeli, že to jsou ti, kteří holdují sexu a alkoholu a rozvracejí tradiční rodinu. Ale možná byste narazili i na pozitivní komentáře hovořící o těch, kdo pomáhají ohroženým nebo rozvíjejí školství.

Dneska nebudeme hovořit o tom, jak si udělat dobré jméno, ale podíváme se na text, který hovoří o tom, kdo jsou křesťané a co je o nich pravdou. Z dnešního textu se podíváme se na 4 tvrzení o křesťanech. Ale nejprve si přečtěme ten text, ze kterého budeme vycházet.

 
Celý příspěvek

17. 4. 2022

S pohledem upřeným na Ježíše

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

oci.jpg

Mnohé velké osobnosti historie mají své slavné hrobky. A když říkám velké osobnosti, tak nemyslím nezbytně velké v pozitivním slova smyslu. Mezi nejslavnější patří třeba pyramidy. Nebo indický Tádž Mahal, hrobka Mohameda v arabské Medíně nebo třeba Leninovo mauzoleum v Moskvě.

Zástupy lidí proudí na tato místa. Ať už kvůli těm stavbám nebo kvůli obdivu k těm, kdo tam byli pochováni. I k domnělému hrobu Ježíše přichází mnoho turistů. Nicméně tento hrob je prázdný. Ježíš vstal z mrtvých. Křesťané se nechodí dívat na nabalzamované tělo. Přesto bych řekl, že naprostým základem křesťanské víry je dívat se na Ježíše. Ale ne na mrtvé tělo, ale na živého vzkříšeného Ježíše, kterého vidíme vírou.

My nepatříme mezi těch několik set vyvolených, kteří žili v době vzkříšení Ježíše a kteří Ho viděli na vlastní oči. My Ho vidíme vírou skrze Boží slovo. Být křesťan znamená dívat se na Ježíše. Jaký je vzkříšený Ježíš? Jakého Ježíše vidíme?

 
Celý příspěvek

15. 4. 2022

Znamení beránka

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

beranek.jpg

Dnes si připomínáme smrt Pána Ježíše Krista. Došlo k ní v době největšího svátku Židů, v době Paschy. O těchto svátcích Židé večeřeli beránka a připomínali si, že právě smrt beránka přinesla život jejich prvorozeným synům. Jen připomenu, že to bylo po tom, co na Egypt přišlo 9 těžký katastrof, protože faraon nechtěl propustit Izraelce. A Pán Bůh skrze Mojžíše předpověděl poslední katastrofu. Ohlásil, že zemře vše prvorozené. Pro Izraelce měl Pán Bůh speciální instrukce, které jim měly zachránit život.

 
Celý příspěvek

14. 4. 2022

Radost ze stolu Páně

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

vp.jpgVraťme se spolu v myšlenkách do té místnosti, kde učedníci s Ježíšem jedli velikonočního beránka. Kulturně to byl takový židovský štědrý večer. Slavnostní večeře, hodně jídla a radosti a připomenutí důležité historické události, vyjití z Egypta. Tedy velice radostné svátky. Ale v době tzv. Poslední večeře všichni asi cítili, že Ježíš není úplně v radostném módu. Už to, jak ten večer začal, když začal učedníkům mýt nohy. A potom ta slova o zrádci, který Ho vydá, aby Ho zabili. Tentokrát to asi nebyla typická radostná oslava, ale intenzita se asi dala krájet. A do toho Ježíš uchopí chléb a řekne, že to je jeho tělo. Uchopí kalich a řekne, že to víno je Jeho krev. Ano, Ježíš často mluvil věci, kterým učedníci nerozuměli, ale to muselo fakt vypadat divně. Chléb, který jedí, je jeho tělo? A víno, že je jeho krev? A že mají jíst chléb a pít víno na Jeho památku? Myslím, že učedníci v té chvíli nepochopili, co to říká a co to má znamenat. Až realita Kristovy smrti a Jeho vzkříšení jim to odhalila, i když musíme zároveň přiznat, že svátost Večeře Páně, ale nakonec i svátost křtu, jsou stále jistým tajemstvím. Vždyť Pán Bůh bere obyčejné věci a říká, že díky Jeho slovu budou mít neobyčejný, duchovní užitek.

 
Celý příspěvek

10. 4. 2022

Hospodine, pomoz!

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

sos.jpgProžíváme dnes květnou neděli. Květná neděle je velmi zvláštní neděle. Je to neděle radosti, protože si připomínáme radostný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma, kde byl vítán a oslavován jako Mesiáš a Pán. A to je úžasné, když lidé v Ježíši vidí Pána.

Na druhé straně víme, co je před Ježíšem. Víme, jak hrozná muka prožije. Víme, jaké fyzické utrpení bylo před ním. Víme, jak těžké bylo nést hřích nás všech.

Možná i my vidíme mnoho utrpení. Nevidíme dopředu, ale vidíme ho kolem nás. Znám mnohé lidi, kteří říkají, že už zprávy nemohou sledovat, protože nejsou schopní tu válečnou hrůzu zpracovat. Na druhé straně jsou tady i pozitivní zprávy. Pozitivní je, že se agresoři alespoň částečně stahují, pozitivní je to, že vidíme spoustu těch, kdo pomáhají, ať už to jsou vlády zemí, nejrůznější organizace, církve i jednotlivci.

 
Celý příspěvek