Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neboť slovo kříže je těm, kteří hynou, bláznovstvím, ale pro nás, kteří docházíme spasení, je Boží moc. (1.Korintským 1:18)


Všechny zde zveřejněné příspěvky můžete volně šířit a to pouze s podmínkou, že uvedete odkaz na tyto stránky.

 
 

5. 3. 2023

Pomoc z kříže

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

3.jpgRozhovor Ježíše s Marií je obrovským příkladem toho, že z kříže přichází pomoc. Právě v tomto textu vidíme, že Ježíš se stará o člověka jako o bytost. Vidíme, že se stará o všechny tři oblasti našeho života, stará se o duševní, tělesné a duchovní potřeby. Cílem mého kázání je, abychom si uvědomili, že oběť Ježíše Krista je odpovědí na naše duševní, tělesné i duchovní potřeby.

 
Celý příspěvek

26. 2. 2023

Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

2.jpgDnes začínáme letošní postní sérii a i letos se chceme dívat především na kříž Ježíše Krista a rozjímat nad výroky, které Pán Ježíš řekl z kříže. Je jich cekem sedm a my se na ně zaměříme v 6 postních nedělích a potom na velký pátek.

Modlil jsem se, abychom v nich čerstvě a nově uviděli velikost Pána Ježíše, abychom uviděli realitu svého života a abychom uviděli Boží vztah k nám.

Přečtěme si tedy první výrok Pána Ježíše z kříže a to v kontextu dvou veršů z Lukášova evangelia.

 

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí." (Lukáš 23, 33-34)

 
Celý příspěvek

5. 2. 2023

Vztahy mezi námi: Čisté vztahy

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

vztahy-mezi-nami.jpg

Minulý týden jsme hovořili o významu žehnajících slov. Pastor Erich Bocek zdůrazňoval, že křesťané, mají být ti, kdo si vzájemně žehnají a kdo žehnají druhým. Tak snad nám to v tomto týdnu šlo lépe. Naše vzájemná komunikace zásadně ovlivňuje to, jaké společenství tvoříme.

Dnes pokračujeme v listu Efezskýma přečteme delší část z páté kapitoly.

 
Celý příspěvek

22. 1. 2023

Vztahy mezi námi: Stejný zápas

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

vztahy-mezi-nami.jpg

Máme za sebou první dvě kázání ze série Vztahy mezi námi. V první sérii jsme hovořili především o důležitosti stejného základu. Naším základem není pouze nějaký stejný zájem či nějaké historické vazby. Naším základem je samotný Pán Bůh. On je důvodem, proč jsme tady spolu v tomto sboru. Kdyby tady nebyl On a naše víra, tak se nelišíme od jakéhokoli dalšího spolku. Ale On tady je a je důležité pamatovat, že církev je něco diametrálně jiného než nějaká firma či třeba spolek zahrádkářů.

Minule jsme pak hovořili, že církev se skládá z různých členů, kdy každý je jinak obdarován a hraje jinou roli. Jsme různí. Ale dohromady tvoříme jednotu, jejímž centrem je Pán Ježíš. Bible pro to používá obraz těla s různými částmi, jehož hlavou je Ježíše.

Dnes pokračujeme v našem textu a budeme hovořit o tom, že jako členové Kristova těla vedeme stejný zápas. A to nás vlastně jednotí. Tedy zase hovoříme o tom, co je pro nás stejné. Přečtěme si ten dnešní text.

 
Celý příspěvek

8. 1. 2023

Vztahy mezi námi: Jednotný základ

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

vztahy-mezi-nami.jpgMilí přátelé, dneškem začínáme novou sérii kázání, která nás bude provázet až do postního období. Naše církev vyhlásila letošní rok jako Rok mezigeneračních vztahů. Takže naše presbyterstvo a také naši mladí už si vytýčili nějaké kroky, které v této oblasti chceme udělat. Jedním z nich je i táto série kázání. Nazvali jsme ji Vztahy mezi námi. Podtitul zní: Církev jako mezigenerační komunita, kde je nám dobře.

Je vám v našem sboru dobře? Myslím si, že jsou takoví, kteří jsou za náš sbor moc vděční. Jsou takoví, pro které je to normální. Ale jsou asi i takoví, kteří jsou různě zranění. To se prostě děje ve všech rodinách, i v těch sborových. Na druhé straně je důležité, abychom se s tím prostě nesmířili, ale pracovali na tom, aby naše vzájemné vztahy byly co nejlepší.

 
Celý příspěvek

31. 12. 2022

Jak mít šťastný rok?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

2023.jpgTak jaký byl váš rok? Ano, byli jsme rádi, že se covid pomalu, ale jistě uklidňoval. Na druhé straně mne hrozně rozhněvala ruská agrese na Ukrajině. Jen těžko se přemýšlí o bolesti, kterou mnozí naši sousedé zažívají. Konflikt má samozřejmě i širší dopady. V Tanzanii, kde se angažujeme, pocítili důsledky tohoto konfliktu, když potraviny zdražily až trojnásobně.

 

 
Celý příspěvek

27. 12. 2022

Slavíme zjevení Zachránce

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

emb.jpgMilí přátelé, dnes začnu tím, že vám musím říct, že jsem fascinován mnohými vědeckými poznatky, které nám rozšiřují obzory. Naprosto žasnu třeba nad tím, co všechno jsme se dověděli jen za posledních 50 let o lidském těle a kde se posunula medicína. Téměř denně přicházejí nové poznatky třeba z oblasti genetiky.

Nevím, zda k vám došla informace, že vědci přesně vědí, jak vypadal Ježíš Kristus. Vidíte to na tomto obrázku. Tak vypadal Ježíš, když měl asi měsíc od početí. Respektive, tak jsme vypadali my všichni, když jsme měli měsíc od početí.

Promiňte, pokud vám to přišlo nevhodné, ale chci tím poukázat na ten zázrak Vánoc. Bůh se stal shlukem buněk, který se v mateřském lůně vyvíjel stejně jako my. Bůh se stal maličkým embryem, které je tak velmi zranitelné. Vyvrcholilo to onoho dne, kdy se Ježíš narodil. Bůh se stal člověkem. Bůh se stal jedním z nás. A to jsou Vánoce. To dneska slavíme. Proto jste dnes vstávali a běželi do kostela. Je prostě co slavit!

 
Celý příspěvek

4. 12. 2022

Advent říká, ještě to vydrž

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

jer.jpgV roce 66 vypuklo židovské povstání, které reagovalo jednak na stále rostoucí daně a jednak na zabavení drahocenností z chrámu. Židé se vzbouřili proti Římanům a vyhnali je z Jeruzaléma. Římané se pokusili obsadit město svoji VII legií, ale ta musela také ustoupit a byla vzbouřenci rozprášena. Bylo pobito  více než 6.000 římských vojáků. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Do Judska se přemístily tři římské legie. Dvě vedené Vespaciánem a jedna Titem. Právě Titova legie dne 14. dubna roku 70 začal obléhat Jeruzalém a dne 8. září byl Jeruzalém kompletně dobyt a chrám byl vypálen a rozmetán. Vše skončilo obrovským masakrem. Historik a svědek událostí Flavius tvrdí, že bylo zavražděno 1,1 miliónu židů.

 
Celý příspěvek

27. 11. 2022

Adventní radost i v neradostné době

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

a.jpg

Kdykoliv se tady scházíme, přicházíme z různých situací. Někteří přicházejí a mají mnoho důvodů k radosti. Včera jsme tady měli svatbu, to je důvod k radosti. Některým se narodily děti nebo jejich narození očekávají. To je velký důvod k radosti. Někteří dostali před Vánocemi s výplatou prémie a radují se.

Ale vždy jsou mezi námi i ti, kteří prožívají různá trápení. Máme tady ty, kteří pečují o těžce nemocné a umírající. Máme mezi sebou ty, kdo byli tento týden hospitalizováni. Máme mezi sebou ty, kteří prožívají bolest z voleb, které činí jejich děti. Možná máme mezi sebou ty, kteří zažívají utrpení v nefunkčním manželství. Možná tady máme mladé lidi, kteří se trápí a zažívají zmatek v sexuální oblasti a v oblasti vlastní identity. Určitě máme mezi námi ty, které bolí samota. Máme mezi námi ty, kteří zažívají bolest, protože jejich blízcí zažívají těžkou zimu na Ukrajině. Obecně myslím, že skoro všichni zažíváme větší či menší bolesti. A s tím vším i letos vstupujeme do adventu. 

 
Celý příspěvek

27. 11. 2022

Co mi pomůže, když se bojím

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

b.jpgŽijme ve světě, kde máme obrovské množství důvodů ke strachu. Kde se jen podíváte, můžete nalézt důvod ke strachu.

V USA dělali výzkum mezi středoškoláky. Nedali jim žádné možnosti, z kterých by vybírali, prostě měli napsat, čeho se bojí. První byly teroristické útoky. To asi v americkém kontextu chápeme. Dále následovali pavouci, smrt a umírání, neúspěch, válka, výšky, kriminalita a samota.

To jsou některé ze strachů, které lidi mají. Ale mohli bychom přidat mnoho dalších. Rodiče se bojí o děti. Partneři se bojí o svůj vztah. Prarodiče se bojí o rodinu, když cestuje. Bojíme se o to, abychom vyšli finančně. Bojíme se, že ztratíme práci. Však si tam dosaďte, který strach se vám nejčastěji objevuje na mysli.

 
Celý příspěvek