Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

27. 11. 2022

Adventní radost i v neradostné době

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

a.jpg

Kdykoliv se tady scházíme, přicházíme z různých situací. Někteří přicházejí a mají mnoho důvodů k radosti. Včera jsme tady měli svatbu, to je důvod k radosti. Některým se narodily děti nebo jejich narození očekávají. To je velký důvod k radosti. Někteří dostali před Vánocemi s výplatou prémie a radují se.

Ale vždy jsou mezi námi i ti, kteří prožívají různá trápení. Máme tady ty, kteří pečují o těžce nemocné a umírající. Máme mezi sebou ty, kdo byli tento týden hospitalizováni. Máme mezi sebou ty, kteří prožívají bolest z voleb, které činí jejich děti. Možná máme mezi sebou ty, kteří zažívají utrpení v nefunkčním manželství. Možná tady máme mladé lidi, kteří se trápí a zažívají zmatek v sexuální oblasti a v oblasti vlastní identity. Určitě máme mezi námi ty, které bolí samota. Máme mezi námi ty, kteří zažívají bolest, protože jejich blízcí zažívají těžkou zimu na Ukrajině. Obecně myslím, že skoro všichni zažíváme větší či menší bolesti. A s tím vším i letos vstupujeme do adventu. 

 
Celý příspěvek

27. 11. 2022

Co mi pomůže, když se bojím

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

b.jpgŽijme ve světě, kde máme obrovské množství důvodů ke strachu. Kde se jen podíváte, můžete nalézt důvod ke strachu.

V USA dělali výzkum mezi středoškoláky. Nedali jim žádné možnosti, z kterých by vybírali, prostě měli napsat, čeho se bojí. První byly teroristické útoky. To asi v americkém kontextu chápeme. Dále následovali pavouci, smrt a umírání, neúspěch, válka, výšky, kriminalita a samota.

To jsou některé ze strachů, které lidi mají. Ale mohli bychom přidat mnoho dalších. Rodiče se bojí o děti. Partneři se bojí o svůj vztah. Prarodiče se bojí o rodinu, když cestuje. Bojíme se o to, abychom vyšli finančně. Bojíme se, že ztratíme práci. Však si tam dosaďte, který strach se vám nejčastěji objevuje na mysli.

 
Celý příspěvek

6. 11. 2022

Naděje ve smrti a umírání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

a.jpg     Jeden z úkolů pastora je vykonávat pohřby. Občas se mne na to někdo zeptá. Ptají se, jak to zvládám. Musím říct, že pohřby jsou velmi rozdílnou zkušeností. Jsou pohřby, které jsou jaksi rutinní, zvláště pokud zesnulého neznám a on odchází na věčnost v zasloužilém věku. Na druhé straně jsou pohřby, které patří mezi nejsilnější momenty mé služby. Když děláte pohřeb člověka, který miloval Pána Ježíše, který žil vírou a k víře povzbuzoval druhé, jehož život byl charakterizován aktivním žitím evangelia, protože touží, aby i druzí Pánu Ježíši uvěřili, pak takový pohřeb je opravdu nesmírně posilující. Vyprovázíte totiž člověka, který je konečně tam, kde toužil být, v blízkosti Ježíše. A řeknu vám upřímně, žádná svatba nepřinese tak silný duchovní zážitek jako takový pohřeb. A mým přáním je, aby to, když my jednou z tohoto světa budeme odcházet, bylo svědectvím o naší víře v Ježíše. Kdy tomu tak je? Když je ta víra zjevná v našich životech.

 
Celý příspěvek

23. 10. 2022

Cesta k uzdravení

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

shutterstock_1008055150.420x315c.jpgDnešní neděle je nedělí, kdy si připomínáme, že Pán Bůh má moc uzdravit. Nicméně text určený na dnešní neděli nehovoří o tělesném uzdravení, ale o procesu, kdy má být uzdravováno naše nitro a náš charakter. Uzdravování našeho nitra má dvojí rozměr. První krok uzdravení je jednorázový. Jde o to, že potřebujeme změnit pána našeho života. Protože jsme se narodili do hříšného světa, tak našim pánem je přirozeně naše ego, naše já. Nicméně když se člověk setká s milostí Pána Ježíše Krista, tak může zažít naprostou proměnu a to tím, že v pokání poprosí Pána Ježíše, svého Tvůrce, aby On se stal Pánem našeho života. A Pán Ježíš to udělá.

To je první a zcela zásadní krok k uzdravení naší duše. Spočineme v tom, kdo nás stvořil. Spočineme v tom, kdo nás dokonalé zná. Spočineme v tom, kdo dává našemu životu smysl. Nicméně, stále jsem poznamenání hříchem a problémy. Ta dokonalost bude až jednou v nebi. Je třeba i toho druhého kroku. A tím je stálý zápas o proměnu našeho srdce, našeho charakteru. Bible to nazývá slovem posvěcení. Usilujeme o to, abychom byli čistější, svatější. Proto posvěcení. Chceme být více jako Ježíš Kristus.

 
Celý příspěvek

18. 9. 2022

Co volíš

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

co-volis.jpg

Tak koho budete volit? Ne, samozřejmě to nechci vědět. Nicméně jsou před námi volby komunální i senátní. V senátních volíme jednoho senátora, v těch komunálních volíme celé zastupitelstva našich měst a vesnic.

Jsem rád, že tady v Třinci máme strany, kde vidím slušné lidi. Samozřejmě, dokonalost nelze očekávat. To není v lidských možnostech. Ale vidím tam lidi, kteří mají nějaký charakter a nějaké hodnoty, vidím tam lidi, kteří mají zkušenosti, vidím tam i ty, kteří mají progresivní nápady.

 
Celý příspěvek

11. 9. 2022

Život v pokoře

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

9.png     Milí přátelé, dnes dokončujeme sérii Život na cestě. Procházeli jsme první list apoštola Petra a učili se z něj, jak jít tímto životem. Dnes tuto sérii zakončujeme. Budeme se dívat na pátou kapitolu. Zvu vás k tomu, abyste pozorně sledovali text, protože se rozhodně nedostaneme ke všemu. Nicméně téma, které se tam opakuje, je pokora. Takže dnešní kázání nese název Život v pokoře. Přečtěme si tedy zmíněnou kapitolu.

 
Celý příspěvek

28. 8. 2022

Život pod tlakem

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

8.png

​Celý Petrův dopis, který tady letos v létě studujeme, je psán do kontextu utrpení a těžkostí. Petr už v předchozích částech připomínal naději, kterou máme, a dával také praktické rady, jak se chovat v jistých situacích. Dnes budeme číst o tom, co konkrétního dělat, když trpíme.

Někteří z vás, kdo jste tady, nesete velice těžká břemena. Někteří možná procházíte klidnější fázi života, ale těžkosti se nevyhýbají žádnému. Naslouchejme i dnes Božímu slovu s prosbou, abychom poznali, co nám Pán Bůh říká.

 
Celý příspěvek

7. 8. 2022

Život v rodině

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

6.png

V posledních dvou kázáních jsme měli podobný refrén. Ten biblický text z prvního listu Petrova, který probíráme, hovořil o tom, že se máme podřizovat. Před dvěma týdny bratr diakon Edek hovořil o tom, že se máme podřizovat vládní moci. Minulou neděli jsme četli text o tom, že se služebníci mají podřizovat svým pánům a aplikovali jsme to na to, že se máme podřizovat zaměstnavatelům a učitelům. A hovořili jsme, že to máme dělat i tehdy, když se tito naši nadřízení dopouštějí nespravedlnosti.

Dneska budeme číst další pasáž, kde Petr aplikuje důležitost podřízenosti do další oblasti a to do manželství.

 
Celý příspěvek

31. 7. 2022

Život v zaměstnání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

5.png

Dnes máme mluvit o křesťanu v zaměstnání. Někomu by se mohlo zdát, že tady přece není o čem mluvit. Nicméně Bible o mnoha oblastech každodenního života. Než se pustíme do dnešního biblického textu, dovolte, že připomenu fenomén, který doprovázel mnoho duchovních probuzení. Tím fenoménem byla změněná pracovní morálka u těch, kdo uvěřili Pánu Ježíši Kristu. Tito lidé začali pracovat poctivěji. Tito lidé se začali uctivěji chovat k nadřízeným a spolupracovníkům. A o takové zaměstnance byl při mnoha probuzeních velký zájem. Podobné příběhy najdeme na různých kontinentech a v různých stoletích.

A já se ptám, proč o tom moc neslyšíme v dnešní době? Nezvlažněli jsme v oblasti naší pracovní morálky? Nepředběhli nás už dokonce i lidé nevěřící?

 
Celý příspěvek

19. 7. 2022

Naše životní identita

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

3.png

V naší letní sérii hovoříme o životě na cestě. Hovořili jsme nejprve o životě v živé naději a minule jsme hovořili o zápasu o svátost.

Když jste takhle na nějaké své cestě, občas se potkáte s lidmi, kteří se ptají, kdo jste. Tak někde v cizině na tuto otázku odpovím, že jsme rodina z Česka. Za týden půjdeme na čtyřdenní túru po slovenských horách, a když se nás někdo zeptá, kdo jsme, tak asi řeknu, že skupinka evangelíku z Třince a okolí. Když se mne někdo zeptá u jiné příležitosti, tak občas řeknu, že jsem evangelický farář z Třince, jindy vzhledem k okolnostem se představím jako táta Bena nebo manžel Šárky. To všechno tvoří naší identitu, tedy to kdo jsme.

 
Celý příspěvek