Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Zápas o svobodu

7. 7. 2019

a.jpg     Milí bratři a sestry, dnešním dnem začínáme naší letní sérií kázání, kterou jsme nazvali Svoboda v Kristu. Cyril a Metoděj nám tu svobodu přinesli. Hus za ní bojoval až na smrt. Je moc důležité, abychom byli svobodní a abychom si té svobody vážili. Chceme společně studovat list Galatským, který je poznamenán právě tím zápasem o opravdovou svobodu, kterou můžeme mít díky Pánu Ježíši.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Otec, Duch, Syn a naše vyvolení

16. 6. 2019

a.jpg    Dnes máme neděli svaté trojice. Koncept svaté trojice je jedním ze základních konceptů křesťanství. Věříme v jednoho Boha, který je ve třech osobách. Nejde o tři Bohy a nejde o jednu osobu. Tento koncept rozhodně není jednoduchý.

Známý presbyteriánský teolog přelomu 19. a 20. století, B. B. Warfield napsal: „Neexistují žádné analogie k Trojici v přírodě, dokonce ani v duchovní přirozenosti člověka, který je utvořen k obrazu Božímu. Ve svém trojičním módu bytí je Bůh jedinečný; a v tomto ohledu neexistuje ve vesmíru nic jako On, a proto není nic, co by nám mohlo pomoci Mu plně porozumět.“

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

(vz)Duch je zásadní

5. 6. 2019

a.jpgMyslím, že to bylo ještě někdy v březny, když mne naše nejmladší dcera přemluvila, abychom si vyjeli na kola. Vytáhl jsem kolo ze sklepa a zmáčkl plášť. Samozřejmě, byl skoro prázdný. Přes zimu utekl téměř veškerý vzduch. Naštěstí nešlo o žádný defekt a tak už po několika minutách jsme vesele ujížděli na první jarní projížďku.

Když nám z duše kola uteče vzduch, není to zas tak velký problém. Horší to je, když z křesťana vyprchá Boží Duch. Bible totiž ukazuje, že stejně jako ta duše v kole i ta naše duše potřebuje být naplněna a to ne vzduchem, ale Duchem, Duchem svatým. Když jedete na prázdném kole, brzo si ho zničíte. Když jedete na poloprázdném kole, tak se utrápíte. A stejně je to s Božím Duchem v nás. Když jedeme bez Něho, zničíme si život. Když tam sice je, ale je Ho málo, tak se hrozně nadřeme. Potřebujeme plnost Ducha svatého.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Jak být radostný

5. 5. 2019

tanzanie-2013-1119.jpg

Před týdnem jsme tady měli hosta z Norska a on nám přečetl jeden text, a řekl, že by se neměl číst pouze o Vánocích. Pamatujete? Šlo o tu andělskou zvěst, kdy pastýři uslyšeli táto slova: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Luk 2, 10-11)

Anděl zvěstoval radost a pastor Westman nám říkal, že křesťané, tedy ti, kdo věří Kristu, by měli žít radostné životy. Ale jak na to? Co když to zrovna nějak nejde? Co když je ta radost něčím udušená? O tom budeme dnes přemýšlet na základě Žalmu 100.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pamatuješ?

21. 4. 2019

img_2820.jpg      Milí přátelé, dovolte, že dnes začnu jednou otázkou. Kdo z vás byl konfirmován, můžete zvednout ruku? Konfirmace je akt, kdy většinou mladí lidé svým vyznáním potvrzují svoji víru a odhodlání následovat Ježíše Krista. Při té příležitosti chci říci, že pokud je tady někdo z dospělých, kdo ještě nebyl konfirmován a chtěl by před lidmi vyznat svoji víru, tak se můžete u mne přihlásit. Nabídka platí i pro ty, kdo konfirmováni byli, ale potom žili bez víry v Pána Ježíše, ale zase se k němu vrátili. I ti mohou potvrdit svůj konfirmační slib. Je dobré když lidé vyznávají svojí víru.

Ale proč mluvím o konfirmaci. Já jsem si při přípravě dnešního kázání uvědomil, že za měsíc tomu bude 30 let, co jsem byl konfirmován. A verš, který mi byl u konfirmace věnován, je textem pro dnešní kázání. Pamatujete si svůj konfirmační verš? Pokud ne, tak si ho zkuste ještě někde najít a připomenout.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Beránek Boží

19. 4. 2019

img_2928.jpg      Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa! To je [ten], o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. (Jan 1,29-30)

 

Jedna z tradic, která se stále více a víc vytrácí je pečení velikonočního beránka. Beránka nahradil čokoládový zajíček. Ono samozřejmě nejde o to, co se nabízí v obchodě, ale jde o obsah a hodnoty, které se ztrácí také.

Dnešní text je o Beránkovi a tak si vlastně opět připomeneme, co nám má ten symbol velikonočního beránka připomíná.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Samota v utrpení

14. 4. 2019

samota.jpg     Dnes si připomínáme vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Už jsme ten text četli. Lidé byli nadšeni, protože do Jeruzaléma přijížděl ten, ve kterém viděli Mesiáše. Očekávali, že konečně přijde dobro. A proto tančí, radují se, zpívají na počest Ježíše. Ale On uprostřed toho veselí a radosti zažívá doslova muka bolesti, protože ví, co Jej v Jeruzalémě čeká.

 

Zažili jste někdy něco podobného? Zažili jste to, že všichni kolem výskají radostí a vy vevnitř trpíte? Já ano. Ale také jsem zažil opačnou situaci. Většina lidí kolem mne bylo smutných, a já jsem se radoval, ale nemohl jsem to moc dát najevo.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Překvapen Ježíšem

7. 4. 2019

hok.jpg         Milí přátelé, ve středu jsem byl asi po roce opět na hokeji. Byl jsem vděčný bratru Jirkovi, že mne vzal sebou. Výsledek a ani hra sice moc radosti nepřinesly, ale byl jsem tam rád. Už jsem na hokeji byl vícekrát, ale nikdy jsem tam svojí přítomností nepřekvapil tolik lidí. „Vás jsem tady opravdu vůbec nečekala. To bych neřekla, že vy půjdete na hokej,“ řekla mi jedna mladá paní. Byl jsem překvapený, kolik lidí jsem překvapil, včetně naší primátorky.

Ale neříkám to proto, abyste mne pozvali na hokej, i když to určitě můžete. Říkám to proto, že dnešní kázání je o tom, jak Pán Bůh překvapuje lidi ve své době a jak někdy překvapuje i dnes nás. Podívejme se tedy na ten text a potom na 3 překvapení, které chci dnes zdůraznit.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Svoboda = být jiného ducha

3. 3. 2019

svo.jpgKdyž někdo žije dlouze v otroctví, tak má ze svobody strach. Člověk si totiž na otroctví zvykne a má strach z neznámého. Některá zvířata žijící v zajetí se vůbec nedají na svobodu pustit, protože je zajetí poznamenalo tak, že nejsou schopna života ve svobodě.

Totéž platí i pro člověku. Lidé, kteří byli dlouho ve vězení, často mají ze svobody strach a nejsou schopni v ní žít. Ale neplatí to i o jednotlivcích, platí to i o národech. Když národ, který byl dlouho nesvobodný, dostane svobodu, tak to trvá mnoho generací, než se v té svobodě naučí žít. A přesně toto vidíme v našem textu. Dnes zakončujeme sérii o životě ve svobodě a zakončíme příběh o Izraelcích na cestě ke svobodě.

Přečtěme si tedy další z příběhů o putovní do zaslíbené země. Mojžíš na pokyn od Pána Boha posílá do zaslíbené země zvědy. Poslal jich 12. A dnešní text je popisem toho, co se dělo, když se zvědové vrátili.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

A niť trojitá se teprv nepřetrhne

17. 2. 2019

man.jpgManželství se v posledních letech netěší příliš velké popularitě. Počet uzavřených manželství dlouhodobě upadá. Trochu se to zlepšilo v posledních dvou letech a tak můžeme mít nějakou naději. Další pozitivní zprávou je to, že alespoň na nějakou dobu je klid od snahy povolit manželství i pro stejnopohlavní páry. Otázkou samozřejmě je, kdy to aktivisté zkusí znovu. 

Text, který jsem vybral pro tu dnešní neděli, hovoří o výhodách toho, když člověk není sám. Budu ho dnes prioritně aplikovat na manželství. Ale tento text není jen o manželství. Je i o dalších vztazích, ať už rodinných či přátelských. A tak i vy, kdo v manželství nejste, přemýšlejte, jak vás vztahy mohou požehnat.

 

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“

 (Kazatel 4:9-12)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »