Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

4. 2. 2024

Modlitba a půst

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpg

Milí přátelé, dnes opět hovoříme o modlitbě. Předminule jsme hovořili o tom, že zásadním pomocníkem pro naše modlitby je Duch svatý. Minule jsme hovořili o klíčovém významu Božího slova pro naše modlitby a na základě instrukce Martina Luthera jsem nás povzbuzoval, abychom s Božím slovem při našich modlitbách pracovali. Můžeme to dělat tak, že se mu učíme, že skrze něj Pánu děkujeme, činíme pokání a prosíme.

Dnes máme hovořit o modlitbě a půstu. Půst je další prostředek, který pomáhá našim modlitbám. A pokud jsme minule hovořili o tom, že u nás upadá znalost Božího slova, tak mám pocit, že s praxi půstu to je snad ještě horší.

 
Celý příspěvek

28. 1. 2024

Modlitba a slovo

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpgPokračujeme v naší sérii kázání o modlitbě. Jako jakási nitka se nám naší sérii táhne myšlenka, kterou řekl Pán Ježíš. „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Mt 6,7) Nechceme se modlit jako pohané. A tak jsme mluvili o tom, že naše modlitby nemají být zaměřené pouze na nás ale primárně na Pána Boha. Hovořili jsme o tom, že modlitba nemá být nástrojem, který uchopíme jen tehdy, když je problém, ale má být životním stylem. Minule bratr diakon mluvil o potřebě Ducha svatého v našich modlitbách a o tom, že On je nám k pomoci, aby naše modlitba nebyla pohanská. Dnes přidáme další pomoc pro naše modlitby. Tou pomocí je Boží slovo, Bible. Bible má klíčovou souvislost s modlitbou. A já bych chtěl dnes opět tu souvislost připomenout a potom přidat praktickou pomůcku, jak se modlit skrze Boží slovo.

 
Celý příspěvek

14. 1. 2024

Zasvěcenost modlitbě

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpgMinule jsme zahájili naši sérii o modlitbě. Hovoříme o Zachraňování modlitby, protože z modlitby se mnohdy stává to, co modlitbou není. Minule bylo hlavní myšlenkou to, že modlitba má přesunout pozornost z našeho já na Pána Boha. Inspiraci jsme nalézali v modlitbě Páně. Tam se modlíme: „Posvěť se jméno Tvé. Buď vůle Tvá. Přijď království Tvé…“ V modlitbě se chceme dívat na Pána Boha a nepřicházet k Němu v modlitbách typu: „Dej ať jsem zdravý. Dej ať se Moji rodině daří dobře. Dej ať se vyřeší Moje problémy.“ I když se samozřejmě modlíme i za svůj život, modlitbou máme přesunovat pozornost ze sebe na Pána.

Dnes se podíváme na další oblast a to na to, že modlitba není občasná pomůcka, ale životní styl. Budeme tedy hovořit o zasvěcenosti modlitbě. 

 
Celý příspěvek

25. 12. 2023

Zázračné Vánoce

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

foto.jpegKdyž se řekne vánoční zázrak, tak se většině z nás vybaví biblická zpráva o tom, že se Bůh stal člověkem. Jiným se vybaví příběh z první světové války, kdy o vánocích utichly zbraně, a na obou stranách vojáci zpívali koledy. A další si vybaví pohádky, vždyť Vánoce jsou čas pohádek, ve kterých je spousta zázraků a nadpřirozených věcí.

Pro mnoho lidí je i biblický vánoční příběh jednou z těchto pohádek. Za chvilku přečteme proroctví, které vyslovil prorok Izajáš 700 let před Ježíšovým narozením. Když lidé slyšeli proroctví Izajáše, tak si možná také klepali na čelo a říkali, že jsou to pohádky. Poslechněte si toto proroctví, které je pro nás dnes základem našeho kázání.

 
Celý příspěvek

4. 12. 2023

Radost z čekání: Očekáváme srdcem

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

advent.jpg

Kdy jste měli naposledy radost z čekání? Čekání většinou vzbuzuje jiné emoce. Když přijdete k pokladně a vidíte dlouhé řady, tak si málo kdy řeknete, že je to radost. Nebo když přijdete k lékaři a čekárna je plná, tak také málokdy jásáme.

Letos v únoru jsme s manželkou měli možnost navštívit Minnesotu, kde jsme před léty strávili 4 roky našeho života. A cestou jsme měli více než čtyřhodinové čekání na přestup v Amsterodamu. Přiznám se, že já nemám rád čekání a tak když cestuji, snažím se to zařídit tak, abych měl co nejkratší přestupy. Ale tady to prostě lépe nešlo. A když jsme tam tak seděli a čekali, tak jsem manželce řekl: „Není to úžasné? My teď čtyři hodiny nemusíme nic dělat a můžeme si tady prostě jen čekat. Kdy jsme naposledy měli 4 hodiny, ve kterých jsme nic nemuseli.“ A nakonec jsme si i to čekání užili.

 
Celý příspěvek

19. 11. 2023

Učíme se pokání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

sorry.jpg

Pamatujete ten známy příběh, který vyprávěl Ježíš o celníkovi a farizeovi, kteří se modlí v chrámu? Farizeus děkuje Pánu Bohu za to, že není až tak špatný. Mluví z něj pýcha. Celník postojem těla a svými slovu ukazuje na to, že si je vědom své bídy a nedostatečnosti a v slzách toho lituje.

I dnes jsme tady možná přišli s tím, že pokání moc nepotřebujeme. To ať si řeší ti velcí hříšníci. Martin Luther v první z tezí, které přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu, říká, že celý náš život má být pokání. Ale k tomu potřebujeme pokoru. V modlitbách pyšných uslyšíte kde co, ale pokání často chybí. 

 
Celý příspěvek

22. 10. 2023

Gaza, křižácké výpravy a co dál?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

kriz.jpgJe tomu dva týdny, co Hamás brutálně napadl Izraelské osady, kde vraždil všechny, kteří mu přišli pod ruku. Asi tu hrůzu nemusím více připomínat. Jednou z reakcí, kterou jsem zaznamenal, jsou články či příspěvky, které veškerou vinu svaluji na náboženství, a některé dokonce volají po jejich zakázání.

Podle výzkumu z roku 2017 si 68% Belgičanů myslí, že náboženství působí více zla než dobra. V Belgii je tento názor nejrozšířenější. Následuje Německo, Španělsko a Austrálie s 63%. V Polsku je to 49%. Česko se výzkumu neúčastnilo, ale předpokládám, že bychom byli na špici.

I v osobních diskuzích nám nejednou někdo připomene křižácké výpravy nebo inkvizici a říká, že s křesťanstvím nechce mít nic společného. Má tedy naše víra smysl, nebo ve světě působí jen zlo? I o tom chceme dnes přemýšlet. Text určený na dnešní neděli nás vezme do okamžiku, kdy Noého archa přistane na pevné zemi, potopa skončila.

 
Celý příspěvek

8. 10. 2023

Budování Božího království

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

recenze.jpgStalo se vám už někdy, že jste se vraceli třeba od holiče, autoopraváře nebo třeba z restaurace a že jste si řekli: Tak tam už nikdy více? A na druhé straně se vám možná také stalo, že jste někdy byli tak spokojeni, že se tam stále vracíte a doporučujete ono místo i známým. Na systému doporučování fungují mnohé online aplikace, kde mohou uživatele služby hodnotit.

Ale stejně jako může být dobrý nebo špatný holič, opravář nebo kuchař, stejně tak i život křesťana nebo třeba sboru může být hodnocen.

Co by asi řekli lidé po návštěvě našich bohoslužeb? Řekli by, že už nikdy více? Nebo by tady naopak pozvali druhé? Ne, dnes tady nebudu hodnotit náš sbor, ale dnešní text nám ukazuje, jak žít naše životy a jak budovat náš sbor, aby to bylo co nejlepší.

 
Celý příspěvek

24. 9. 2023

Milosrdenství v době pláče

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

guty.jpgNa hřbitově u gutského evangelického kostela je památník obětem první světové války z Gutů. Je na něm 27 jmen. Nevím, kdy přesně zemřeli, ale nejmladším by bylo na konci války 20. Bylo tam i několik čtyřicátníků. Ale všichni mladší než já. A potom tam je v polštině verš z knihy Jeremjáše. V novém překladu ten verš zní: „Kdo poskytne mé hlavě vodu a očím zdroj slzí, abych oplakával dnem i nocí skolené syny a dcery svého lidu?“ (Jeremjáš 8,23)

Ano, po válce se mnoho pláče. Mnozí plakali i u nás. Z důvodu války a bojů nyní pláče mnoho lidí na Ukrajině a v Rusky, teď i v Arménii a na dalších místech světa.

O Jeremjášovi se říká, že je to plačící prorok. Vždyť dokonce máme i knihu Pláč Jeremjášův. Důvodem je to, že Jeremjáš žil v čase soudu nad Izraelem. Pán Bůh volal skrze proroky lid k víře. Ale většina Izraelců zatvrdila svá srdce, pohrdli Hospodinem a žili si po svém. Oni se pořád považovali za věřící židy. Občas dokonce chtěli slyšet proroky. Věděli, že Pán Bůh je, ale žili si po svém. A tak přichází soud a odvlečení do vyhnanství. Bylo to opravdu strašné.

 
Celý příspěvek

10. 9. 2023

Kam se strachem?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

strach.jpgProžili jste tento týden nějaký strach? Já jsem měl jeden ustrašený večer. Přišlo najednou několik špatných zpráv a já jsem dostal strach. Bál jsem se o budoucnost, o některé blízké. Před tím jsem se těšil na hezký večer, Šárka se vracela z třídenního školení, Ben se nám vrátil z Tanzanie. A místo toho to byl smutný večer, kdy na mne dotíral strach. Potom jsme si s manželkou museli připomenout, že Pán Bůh má vše ve svých rukou, že my v rukou bez Něj nemáme nic a že to nejlepší, co můžeme udělat, je modlit se. A tak jsme se spolu modlili a Pán Bůh nám dal dobrý spánek. Nechci říct, že v dalších dnech byl veškerý strach pryč, ale někde nad tím strachem byla důvěra v Pána Boha.

Jsou jen dvě možnosti, jak prožít život. Buď to bude život v přiznaném nebo potíraném strachu, nebo to bude život v důvěře v Pána Boha. A i dnes se opět chceme povzbudit v tom, že máme dobrého Pána, kterému je hodno důvěřovat. Přečtěme si text určený pro 14. neděli po sv. trojici.

 
Celý příspěvek