Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

10. 3. 2024

Kolem kříže: Dva zločinci

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

kolem-krize.jpg

Bratři a sestry, hovoříme o osobách kolem kříže. Minulou neděli jsme mluvili o dvou politicích. A dnes budeme mluvit o dalších dvou osobách. Jde o osoby, které byly Kristovu kříži velmi blízko. Zkusíte uhádnout, koho mám na mysli? Bude mluvit o dvou zločincích. A přečteme se o nich z evangelia Lukáše.

 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." (Lukáš 23, 39-43)

 
Celý příspěvek

3. 3. 2024

Kolem kříže: Dva politici

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

kolem-krize.jpg

Milí přátelé, dovolte, že dnes začnu otázkou. Stěžovali jste si tento týden na politiky? Vylévali jste před někým své rozhořčení z toho, co ti politici rozhodli či udělali? Ono je to tak trochu náš národní sport. A myslím, že i tady, jako křesťané potřebujeme jiné chování.

Jsem velmi vděčný, že žijeme v demokratické společnosti. Ani demokracie není ideální model správy společnosti, ale věřím, že v tomto hříchem porušeném světě je to to nejlepší způsob vlády, jaký můžeme mít.

A tak všichni budeme zažívat situace, kdy jsme potěšeni rozhodnutím politiků, ale i momenty, kdy jsme zklamáni. Já jsem byl třeba tento týden rád, že se naší poslanci postavili za to, aby manželství zůstalo pouze svazkem jednoho muže a jedné ženy. A zase jsou jiné věci, ze kterých jsem spíše smutný.

Dnes ovšem nebudeme rozebírat naši politickou scénu. Pokračujeme v sérii o osobách kolem kříže a budeme se dívat na dva politiky, kteří se tam vyskytli.

 
Celý příspěvek

11. 2. 2024

Modlitba za církev

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpg

Ve středu nám začíná postní období a my dnes končíme sérii kázání o modlitbě. Dotkli jsme se různých aspektů modlitby a pro dnešní kázání jsem vybral text, který nehovoří o modlitbě, ale který je modlitbou.

Jistě mi dáte za pravdu, že příklad je mnohdy více než vysvětlování. A proto dnes zakončíme pohledem na kousek z modlitby apoštola Pavla. Je to z jeho modlitby za křesťany v Efezu.

          Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste Ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. (Efezským 1, 17-19)

 
Celý příspěvek

4. 2. 2024

Modlitba a půst

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpg

Milí přátelé, dnes opět hovoříme o modlitbě. Předminule jsme hovořili o tom, že zásadním pomocníkem pro naše modlitby je Duch svatý. Minule jsme hovořili o klíčovém významu Božího slova pro naše modlitby a na základě instrukce Martina Luthera jsem nás povzbuzoval, abychom s Božím slovem při našich modlitbách pracovali. Můžeme to dělat tak, že se mu učíme, že skrze něj Pánu děkujeme, činíme pokání a prosíme.

Dnes máme hovořit o modlitbě a půstu. Půst je další prostředek, který pomáhá našim modlitbám. A pokud jsme minule hovořili o tom, že u nás upadá znalost Božího slova, tak mám pocit, že s praxi půstu to je snad ještě horší.

 
Celý příspěvek

28. 1. 2024

Modlitba a slovo

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpgPokračujeme v naší sérii kázání o modlitbě. Jako jakási nitka se nám naší sérii táhne myšlenka, kterou řekl Pán Ježíš. „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“ (Mt 6,7) Nechceme se modlit jako pohané. A tak jsme mluvili o tom, že naše modlitby nemají být zaměřené pouze na nás ale primárně na Pána Boha. Hovořili jsme o tom, že modlitba nemá být nástrojem, který uchopíme jen tehdy, když je problém, ale má být životním stylem. Minule bratr diakon mluvil o potřebě Ducha svatého v našich modlitbách a o tom, že On je nám k pomoci, aby naše modlitba nebyla pohanská. Dnes přidáme další pomoc pro naše modlitby. Tou pomocí je Boží slovo, Bible. Bible má klíčovou souvislost s modlitbou. A já bych chtěl dnes opět tu souvislost připomenout a potom přidat praktickou pomůcku, jak se modlit skrze Boží slovo.

 
Celý příspěvek

14. 1. 2024

Zasvěcenost modlitbě

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zachranujeme-modlitbu---29.7-x-21-cm-.jpgMinule jsme zahájili naši sérii o modlitbě. Hovoříme o Zachraňování modlitby, protože z modlitby se mnohdy stává to, co modlitbou není. Minule bylo hlavní myšlenkou to, že modlitba má přesunout pozornost z našeho já na Pána Boha. Inspiraci jsme nalézali v modlitbě Páně. Tam se modlíme: „Posvěť se jméno Tvé. Buď vůle Tvá. Přijď království Tvé…“ V modlitbě se chceme dívat na Pána Boha a nepřicházet k Němu v modlitbách typu: „Dej ať jsem zdravý. Dej ať se Moji rodině daří dobře. Dej ať se vyřeší Moje problémy.“ I když se samozřejmě modlíme i za svůj život, modlitbou máme přesunovat pozornost ze sebe na Pána.

Dnes se podíváme na další oblast a to na to, že modlitba není občasná pomůcka, ale životní styl. Budeme tedy hovořit o zasvěcenosti modlitbě. 

 
Celý příspěvek

25. 12. 2023

Zázračné Vánoce

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

foto.jpegKdyž se řekne vánoční zázrak, tak se většině z nás vybaví biblická zpráva o tom, že se Bůh stal člověkem. Jiným se vybaví příběh z první světové války, kdy o vánocích utichly zbraně, a na obou stranách vojáci zpívali koledy. A další si vybaví pohádky, vždyť Vánoce jsou čas pohádek, ve kterých je spousta zázraků a nadpřirozených věcí.

Pro mnoho lidí je i biblický vánoční příběh jednou z těchto pohádek. Za chvilku přečteme proroctví, které vyslovil prorok Izajáš 700 let před Ježíšovým narozením. Když lidé slyšeli proroctví Izajáše, tak si možná také klepali na čelo a říkali, že jsou to pohádky. Poslechněte si toto proroctví, které je pro nás dnes základem našeho kázání.

 
Celý příspěvek

4. 12. 2023

Radost z čekání: Očekáváme srdcem

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

advent.jpg

Kdy jste měli naposledy radost z čekání? Čekání většinou vzbuzuje jiné emoce. Když přijdete k pokladně a vidíte dlouhé řady, tak si málo kdy řeknete, že je to radost. Nebo když přijdete k lékaři a čekárna je plná, tak také málokdy jásáme.

Letos v únoru jsme s manželkou měli možnost navštívit Minnesotu, kde jsme před léty strávili 4 roky našeho života. A cestou jsme měli více než čtyřhodinové čekání na přestup v Amsterodamu. Přiznám se, že já nemám rád čekání a tak když cestuji, snažím se to zařídit tak, abych měl co nejkratší přestupy. Ale tady to prostě lépe nešlo. A když jsme tam tak seděli a čekali, tak jsem manželce řekl: „Není to úžasné? My teď čtyři hodiny nemusíme nic dělat a můžeme si tady prostě jen čekat. Kdy jsme naposledy měli 4 hodiny, ve kterých jsme nic nemuseli.“ A nakonec jsme si i to čekání užili.

 
Celý příspěvek

19. 11. 2023

Učíme se pokání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

sorry.jpg

Pamatujete ten známy příběh, který vyprávěl Ježíš o celníkovi a farizeovi, kteří se modlí v chrámu? Farizeus děkuje Pánu Bohu za to, že není až tak špatný. Mluví z něj pýcha. Celník postojem těla a svými slovu ukazuje na to, že si je vědom své bídy a nedostatečnosti a v slzách toho lituje.

I dnes jsme tady možná přišli s tím, že pokání moc nepotřebujeme. To ať si řeší ti velcí hříšníci. Martin Luther v první z tezí, které přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu, říká, že celý náš život má být pokání. Ale k tomu potřebujeme pokoru. V modlitbách pyšných uslyšíte kde co, ale pokání často chybí. 

 
Celý příspěvek

22. 10. 2023

Gaza, křižácké výpravy a co dál?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

kriz.jpgJe tomu dva týdny, co Hamás brutálně napadl Izraelské osady, kde vraždil všechny, kteří mu přišli pod ruku. Asi tu hrůzu nemusím více připomínat. Jednou z reakcí, kterou jsem zaznamenal, jsou články či příspěvky, které veškerou vinu svaluji na náboženství, a některé dokonce volají po jejich zakázání.

Podle výzkumu z roku 2017 si 68% Belgičanů myslí, že náboženství působí více zla než dobra. V Belgii je tento názor nejrozšířenější. Následuje Německo, Španělsko a Austrálie s 63%. V Polsku je to 49%. Česko se výzkumu neúčastnilo, ale předpokládám, že bychom byli na špici.

I v osobních diskuzích nám nejednou někdo připomene křižácké výpravy nebo inkvizici a říká, že s křesťanstvím nechce mít nic společného. Má tedy naše víra smysl, nebo ve světě působí jen zlo? I o tom chceme dnes přemýšlet. Text určený na dnešní neděli nás vezme do okamžiku, kdy Noého archa přistane na pevné zemi, potopa skončila.

 
Celý příspěvek