Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

28. 11. 2021

První adventní píseň

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

advent-2021-1.jpg

Představte si, že by za Vámi někdo přišel a řekl vám, že příští týden vám na účtu přibude milión. Jak byste reagovali? Já bych asi nezačal slavit. Víte proč? Protože jsem skeptik a nevěřil bych tomu. Měl bych hned doplňující otázku. Jak se to může stát? Odkud by to mělo být? Uvěřil bych tomu až tehdy, pokud bych tomu rozuměl a považoval to za možné.

Dnes se podíváme na první z adventních písní a bude to adventní píseň Izajáše. A já myslím, že se dá říct, že má dvě sloky. A ta první sloka hovoří o dobrém daru a ta druhá vysvětluje, jak je to možné, že ten dobrý dar dostaneme. Vlastně hovoří o dobrém dárci. 

 
Celý příspěvek

7. 11. 2021

Když se nás dotýká smrt

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

smrt.jpgU příležitosti dnešní bohoslužby, kdy si připomínáme památku zesnulých, jsem jako biblický text ke kázání vybral Žalm 102. Je to žalm bolesti, důvěry a prosby. Neznáme autora, nicméně biblisté poukazují na podobnost s příběhem krále Chizkijáše, který onemocněl a prorok Izajáš mu oznámil, že se z této nemoci neuzdraví. Následovalo však pokání a Pán Bůh znovu poslal Izajáše k Chizkijášovi s tím, že mu přidá 15 let života. Možná tento žalm s Chizkijášem spojitost má, možná ne, ale možná se v něm dokážeme najít především my, kdo zažíváme smutek, zdravotní problémy, stáří či se to týká někoho z našich blízkých.

 
Celý příspěvek

17. 10. 2021

Nehledej hranici

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

rozvod.jpg

Tu přišli farizeové a zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděl jim: "Co vám ustanovil Mojžíš?" Řekli: "Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit." Ježíš jim řekl: "Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření 'Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo'; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!"

V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim: "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství." (Marek 10, 2-12)

 
Celý příspěvek

10. 10. 2021

Zpráva lepší než výsledky voleb

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

volby.jpgNevím, jak jste byli spokojeni s výsledky voleb, ale já už jsem před volbami dal tomuto kázání název „Zpráva lepší než výsledky voleb“. Tento příběh totiž lidem přináší nesmírně důležité poselství o Ježíši. Chtěl bych zmínit 5 pravd o Ježíši.

 
Celý příspěvek

3. 10. 2021

Jak žít vděčný život

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

clipboard01.jpg

Bratři a sestry, dnes máme neděli vděčnosti za úrodu. Chceme Pánu Bohu děkovat a i ta výzdoba v kostele nám připomíná, za co chceme děkovat. O tom tedy není třeba dlouze mluvit.

Proč chceme děkovat. Mohli bychom říci, že je nás k tomu vede Boží slovo. V Bibli najdeme spoustu výzev k vděčnosti Pánu Bohu. A nejde pouze o naučené chování, jde o nastavení srdce. Chceme mít vděčné srdce. A i současné výzkumy nám připomínají, jak blahodárný efekt má vděčnost na život člověka.

 
Celý příspěvek

19. 9. 2021

Věřit, ale v co?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

lazar.jpg

Dovolte, že dnes začnu statistikou. Každou sekund zemřou na naší planetě v průměru dva lidé. Každou sekundu propuknou dvě rodiny v pláč. Tady, zatímco probíhají naše bohoslužby, zemře v různých koutech světa více než 10.000 osob a 10.000 rodin pláče. To je hodně bolesti způsobené smrtí.

Smrt je v Bibli titulována jako Boží nepřítel. A opravdu smrt je něco, co budí strach, protože dokáže z našeho středu vyrvat naše blízké. Někdy to jsou děti, mladí lidé. Někdy jsou to nehody a tragédie, jinde těžké nemoci. Na druhé straně někdy o smrti hovoříme jako o vysvobození z utrpení a bolesti.

Křesťané jsou ti, kteří vždy měli naději i ve smrti a umírání. Proto bylo křesťanství tak inspirativní. Mnohému o smrti nás učí jedna známá situace z života Ježíše. Jde o smrt a vzkříšení Ježíšova přítele Lazara.

 
Celý příspěvek

5. 9. 2021

Hledání domova

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 1

90-trinec-bohosluzba-web.jpgMilí bratři a sestry, přátelé, dnes tady děkujeme za naše město. Třinec se stal pro většinu z nás městem, kde bydlíme, tady máme svůj domov. My Češi se občas stáváme terčem vtípků kvůli tomu, že naši hymnu začínáme otázkou: Kde domov můj?  Kde je můj opravdu můj domov? I o tom je Žalm 90, který u tohoto 90. výročí chceme číst. Hlavní tezí tohoto Žalmu je to, že náš domov je u Hospodina, u Pána Boha. Hlavní tezí je to, že domov je tam, kde je s námi Pán Bůh.

 
Celý příspěvek

24. 8. 2021

Život z víry s viry

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

xcamp.jpgZáznam evangelizací z XcamPu, kde jsme sledovali, jak se Abrahám při svém životě z víry pere s viry hříchu. A přitom jsme viděli především to, jaký je opravdu Bůh. (První přednáška je z důvodu výpadky elektřiny při bouřce bez úvodu.)

 
Celý příspěvek

22. 8. 2021

Poslání křesťana

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

mapa.jpgSnažíme se i na bohoslužbách občas připomenout to naše logo a naše motto. Být ve stínu kříže a přivádět tam další. Vyjadřujeme tím, jak vidíme svoji roli. Musíme se starat o to, abychom sami byli blízko Ježíši Kristu. A dále chceme usilovat o to, abychom k tomu kříži vedli i další muže a ženy, chlapce a děvčata. Tomu říkáme svědectví, evangelizace či misie.

Letos v létě jsme se dívali na podobenství a situace ze života Pána Ježíše. A ten dnešní příběh má právě spojitost s tou druhou části našeho motta. Chceme k Ježíši přivádět další. Přečtěme si dnes jednu z událostí z Ježíšova života, kterou zapsal evangelista Marek.

Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená 'otevři se!' I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč." (Marek 7, 31-37)

 
Celý příspěvek

15. 8. 2021

Hrozí nám pýcha?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

temple.jpg  O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.' Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.' Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lukáš 18, 9-14)

 
Celý příspěvek