Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

2. 5. 2021

Strach ze ztráty kontroly

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zivot-beze-strachu-4.png

Co je to strach ze ztráty kontroly? Jde o strach z toho, co nedokážu ovlivnit, co nekontrolujeme. Bojíme se toho, co se může stát. Mluví o tom ten přečtený text. Bojíme se, že zemřeme. Bojíme se, že nebudeme mít na živobytí.

Už jsme v této sérii mluvili o strachu ze selhání. To je strach z toho, co ovlivnit dokážu. Strach ze ztráty kontroly se teda týká toho, co ovlivnit nedokážu.

A opět musíme říct, že do jisté míry se to týká nás všech. Ten strach prostě může přijít. Ale důležité je, aby ten strach neovládal náš život.

 
 
 
Celý příspěvek

25. 4. 2021

Strach z blízkosti

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zivot-beze-strachu-3.png

Máme za sebou dvě kázání o strachu. Už jsme se bavili o strachu z odmítnutí a o strachu ze selhání. Dnes budeme mluvit o strachu z blízkosti. Možná je to pro někoho poněkud překvapivé téma. Možná by mnozí ani neřekli, že strach z blízkosti je nějaký zásadní problém. Ale ukážeme si, že opak je pravdou.

Zároveň je jistým paradoxem, že mluvíme o tom, jak nežít strachem z blízkosti v době pandemie, kdy se tento strach vlastně doporučuje. Máme udržovat rozestupy. Nemáme si být blízko. I já vám to tady v kostele taky často říkám. Proč po nás odborníci chtějí, abychom si nebyli moc blízko? Protože hrozí, že si ublížíme tím, že si předáme nákazu. A to je vlastně důvod, proč mnozí lidé i mimo covid mají strach z blízkosti. Mají strach, že když si někoho pustí příliš blízko, mohl by jim ublížit. Nebo mají strach, že vyjde najevo, že oni někomu ublížili. Nebo mají strach, že druzí uvidí pravdu o tom, jací skutečně jsou.

 
Celý příspěvek

18. 4. 2021

Strach ze selhání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zivot-beze-strachu-2.png

Minule jsme mluvili o strachu z odmítnutí a ukázali jsme si, že svoji hodnotu nemusíme stavět na tom, co si o nás myslí druzí, ale na tom, kým nás učinil Pán Bůh. Dnes budeme mluvit o strachu ze selhání. Jde o strach z toho, že něco pokazíme nebo nezvládneme. I dnes přečtu jako základ jen jeden verš z knihy Přísloví. A dokonce v něm nenajdeme nic o strachu. Nicméně tam vidím pomoc pro to, abychom nemuseli žít ve strachu z našeho selhání.

 

 
Celý příspěvek

11. 4. 2021

Strach z odmítnutí

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

zivot-beze-strachu-1.png         Velikonoce nám přinesly zvěst o Ježíšově vzkříšení. To je důkazem Jeho obrovské moci a lásky k nám. Díky tomu jsme poznali, jaký Ježíš je a můžeme směle prohlásit, že se ničeho nemusíme bát, protože máme Ježíše. Na druhé straně, ruku na srdce. Vždyť my se občas bojíme. A někteří se bojí více než druzí. A právě proto chceme v následujících čtyřech nedělích hovořit o strachu. Inspirován různými sériemi kázání jsem vybral čtyři základní oblasti lidského strachu a o nich budeme přemýšlet. Dnes tedy přemýšlíme o strachu z odmítnutí.

 
Celý příspěvek

4. 4. 2021

Nejvtipnější hláška Velikonoc

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

the-road-to-emmaus-attributed-to-francois-verdier.jpg

Čas od času se zastavím a žasnu nad různými detaily toho, jak jsme stvořeni a jaké schopnosti nám Pán Bůh dal. Jednou z nich je schopnost zasmát se něčemu humornému. A přestože teď s rodinou zažíváme těžké období, zažili jsme několik momentů, kdy jsme se spolu něčemu zasmáli, a vnímám, jak to pomáhá nést i ty těžké věci.

Když jsem si přečetl text pro dnešní kázání, tak jsem si uvědomil, že je tady jeden velice vtipný moment. Ale nebudu předbíhat. Dnes ten text budeme číst po částech. Přečtěme si tedy první část našeho velikonočního příběhu. Budeme číst z Lukášova evangelia o událostech, které se odehrály v neděli vzkříšení.

 
Celý příspěvek

2. 4. 2021

Co jsem napsal, napsal jsem

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

clipboard01.jpg      Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl ukřižován, bylo blízko města; byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky.

Židovští velekněží řekli Pilátovi: "Neměls psát 'židovský král', nýbrž 'vydával se za židovského krále'." Pilát odpověděl: "Co jsem napsal, napsal jsem."

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora vcelku utkaný. Řekli mezi sebou: "Netrhejme jej, ale losujme, čí bude.!" To proto, aby se naplnilo Písmo: 'Rozdělili si mé šaty a o oděv můj metali los.' To tedy vojáci provedli.

(Jan 19, 17-24)

 
Celý příspěvek

28. 3. 2021

Ježíš nevzdoruje svému údělu

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

jezis-pred-krizem-2021a.jpg      Milí přátelé, představte si, že se dozvíte, že na vás někdo nastražil nějakou past. Co uděláte? Pasti a léčky jsou součásti života. Používají je myslivci a lovci. Používají je i lidí. A to jak ve válkách tak třeba i jinak. Pasti se používají třeba i ve hrách, třeba v šachu. Já jsem při své karanténě opět po mnoha letech vytáhl šachy, tak jsem si to trochu prozkoušel. I v šachu jde připravit takovou past. Třeba tím, že nabídnete nějakou figuru, ale ve skutečnosti tím získáte velkou výhodu. Je to stejné jako třeba s pastí na myši. Vidina sýra či špeku je tak silná, že se zapomene na pozornost, a pastička sklapne.

 
Celý příspěvek

21. 3. 2021

Ježíš potvrzuje, že je hoden uctívání

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

jezis-pred-krizem-2021a.jpgI dnes pokračujeme v sérii, kdy se díváme na to, co se odehrávalo v nitru Ježíše. Začínali jsme Jeho prvním zázrakem a pak pokušením na poušti. Dnes už se významně přiblížíme ke dnu Jeho smrti. Dnešní příběh nás zavede do soboty, týden před smrtí Ježíše Krista. Den před tím Ježíš přijel do Betanie ke svým dobrým přátelům, k Lazarovi, kterého vzkřísil z mrtvých, a k jeho sestrám Martě a Marii. Společně prožili sabat, a když sabat skončil, tak byli v domě Šimona, kde se odehrálo něco velmi zvláštního. Připomeňme si ten známý příběh.

 
Celý příspěvek

21. 2. 2021

Ježíš počítá s křížem

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

jezis-pred-krizem-2021a.jpg

Milí přátelé, dnes začínáme sérii, kterou jsme nazvali Ježíš před křížem. A chceme se zamýšlet nad tím, co se skutečně dělo v mysli Ježíše před tím, než byl odsouzen a popraven. Myslím, že je to nesmírně důležité, protože nám to pomůže pochopit, proč Ježíše přišel na tento svět, proč zemřel a jaký to má dopad na náš život.

Pro to první přemýšlení o tomto tématu jsem vybral situaci už ze samotného začátku služby Ježíše a jde o první Ježíšův zázrak. Ježíš nám nechává nahlédnout do svého nitra a my tam vidíme, že Ježíš počítá s křížem. Pojďme si ten text přečíst.

 

 
Celý příspěvek

14. 2. 2021

Děti jsou Božím darem

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

d8f4bd07-4998-480a-ab95-726f03df0255.jpg      Letošní národní týden manželství nese název O manželství a dětech. Dnes tedy budu hovořit více o dětech. Vybral jsem k tomu můj oblíbený starozákonní text. Jde o situaci, kdy se Jákob vrací domů a setkává se se svým bratrem Ezauem. Pro ty z vás, kdo to neznáte, si dovolím trochu představit kontext. Jákob od Ezaua utekl, protože ho okradl o prvorozenství, tedy o dědictví. Situace byla tak zlá, že ho Ezau chtěl zabít a tak Jákob prchl stovky kilometrů daleko ke svým příbuzným. Tam se usídlil, oženil a měl 12 dětí.

 
Celý příspěvek