Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

19. 9. 2021

Věřit, ale v co?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

lazar.jpg

Dovolte, že dnes začnu statistikou. Každou sekund zemřou na naší planetě v průměru dva lidé. Každou sekundu propuknou dvě rodiny v pláč. Tady, zatímco probíhají naše bohoslužby, zemře v různých koutech světa více než 10.000 osob a 10.000 rodin pláče. To je hodně bolesti způsobené smrtí.

Smrt je v Bibli titulována jako Boží nepřítel. A opravdu smrt je něco, co budí strach, protože dokáže z našeho středu vyrvat naše blízké. Někdy to jsou děti, mladí lidé. Někdy jsou to nehody a tragédie, jinde těžké nemoci. Na druhé straně někdy o smrti hovoříme jako o vysvobození z utrpení a bolesti.

Křesťané jsou ti, kteří vždy měli naději i ve smrti a umírání. Proto bylo křesťanství tak inspirativní. Mnohému o smrti nás učí jedna známá situace z života Ježíše. Jde o smrt a vzkříšení Ježíšova přítele Lazara.

 
Celý příspěvek

5. 9. 2021

Hledání domova

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 1

90-trinec-bohosluzba-web.jpgMilí bratři a sestry, přátelé, dnes tady děkujeme za naše město. Třinec se stal pro většinu z nás městem, kde bydlíme, tady máme svůj domov. My Češi se občas stáváme terčem vtípků kvůli tomu, že naši hymnu začínáme otázkou: Kde domov můj?  Kde je můj opravdu můj domov? I o tom je Žalm 90, který u tohoto 90. výročí chceme číst. Hlavní tezí tohoto Žalmu je to, že náš domov je u Hospodina, u Pána Boha. Hlavní tezí je to, že domov je tam, kde je s námi Pán Bůh.

 
Celý příspěvek

24. 8. 2021

Život z víry s viry

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

xcamp.jpgZáznam evangelizací z XcamPu, kde jsme sledovali, jak se Abrahám při svém životě z víry pere s viry hříchu. A přitom jsme viděli především to, jaký je opravdu Bůh. (První přednáška je z důvodu výpadky elektřiny při bouřce bez úvodu.)

 
Celý příspěvek

22. 8. 2021

Poslání křesťana

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

mapa.jpgSnažíme se i na bohoslužbách občas připomenout to naše logo a naše motto. Být ve stínu kříže a přivádět tam další. Vyjadřujeme tím, jak vidíme svoji roli. Musíme se starat o to, abychom sami byli blízko Ježíši Kristu. A dále chceme usilovat o to, abychom k tomu kříži vedli i další muže a ženy, chlapce a děvčata. Tomu říkáme svědectví, evangelizace či misie.

Letos v létě jsme se dívali na podobenství a situace ze života Pána Ježíše. A ten dnešní příběh má právě spojitost s tou druhou části našeho motta. Chceme k Ježíši přivádět další. Přečtěme si dnes jednu z událostí z Ježíšova života, kterou zapsal evangelista Marek.

Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: "Effatha", což znamená 'otevři se!' I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč." (Marek 7, 31-37)

 
Celý příspěvek

15. 8. 2021

Hrozí nám pýcha?

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

temple.jpg  O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: "Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.' Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.' Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." (Lukáš 18, 9-14)

 
Celý příspěvek

4. 7. 2021

Boží slovo mění život

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

torp.jpg

Milí přátelé, dovolte, abych to dnešní kázání začal příběhem mého spolužáka z teologie. Už jsem ho asi na některých setkáních říkal. Jmenuje se Cal Willard a před tím než šel studovat teologii, sloužil jako kapitán torpédoborce amerického námořnictva.

 

Když mu bylo tolik, kolik je teď mně, tak dal výpověď a přihlásil se ke studiu teologie. Proč? Protože k němu promluvilo Boží slovo. A když Boží slovo mluví, tak se mění lidské životy. Nechci říct, že každý, ke komu promluví Boží slovo, musí jít studovat teologii. Ale každopádně Boží slovo působí změny.

Můj přítel Cal tomu Božímu slovu naslouchal, on se mu také podřídil a dnes Božím slovem slouží jako pastor ve státě Washinghton v USA.

 
Celý příspěvek

9. 6. 2021

Duchem obdarováni

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

duchem---full-004.jpgMilí přátelé, dnes už máme třetí kázání, kdy se díváme na působení Ducha svatého v knize Skutků. Nejprve jsme hovořili, že křesťané jsou Duchem pokřtěni a vysvětlovali jsme si, co to znamená. Potom jsme mluvili o tom, že jsme Duchem zmocněni a připomínali jsme si, že moc Božího Ducha je úplně jiná, než moc lidská. Také jsme říkali, že ta moc je k tomu, abychom byli svědectvím o Pánu Ježíši.

 
Celý příspěvek

30. 5. 2021

Duchem zmocněni

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 1

duchem---full-003.jpg      Minulou neděli jsme začali sérii o Duchu svatém a hovořili jsme o tom, že jsme Duchem pokřtěni. Připomenuli jsme si ten unikátní křest, který se odehrál o letnicích, a mluvili jsme také o tom, že být pokřtěn Duchem je termín popisující to, že ve znovuzrození přijímáme Ducha svatého. Já jsem pak v kázání použil ten obraz, že dostat Ducha svatého je podobné tomu, jako když do mobilu dáte baterií. Až s baterií je výrobek plně funkční.

Dnes na to budeme navazovat a přečteme si dalších několik veršů z knihy Skutků. Opět je tam řeč o Duchu svatém. Vyslechněme jej tedy.

 

Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho: "Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?" On jim však řekl: "Není vaše věc znát časy nebo doby, které Otec uložil ve své moci; ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří a až do posledních končin země."

(Skutky 1,6-8; B21)

 
Celý příspěvek

23. 5. 2021

Duchem pokřtěni

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

duchem---full-002.jpg      V této sérii se budeme dívat do knihy Skutků na to, co Duch svatý dělal v době vzniku církve. Dovolte, že zároveň připomenu, že my křesťané věříme, na základě svědectví Bible, že Duch svatý je osobou Boží trojice a že tedy Bůh je trojjediný. Je jedním Bohem ve třech osobách. Je zde Bůh Otec, kterého nejčastěji titulujeme jako Stvořitele. Potom je tady Bůh Syn, kterého nejčastěji titulujeme jako Vykupitele. A je tady Duch svatý nebo Duch Boží, kterému nejčastěji říkáme Posvětitel. A přitom je to jeden Bůh a ne tři bohové.

 
Celý příspěvek

9. 5. 2021

Ta nej maminka

/ Rubrika: Kázání / Komentářů: 0

den-matek.jpg

Slavíme dnes Den matek. A tento svátek nám znovu připomíná, že svět může být normální. A říkám to proto, že se mi zdá, že naše společnost se vydává stále dále od důležitých hodnot, včetně těch rodinných. Den matek mi připomíná, že máma je máma. Den matek mi připomíná, že máma je důležitá. Den matek mi připomíná, že jsou tady jisté nezbytné role, které potřebujeme pro život.

Ono se to totiž dnes hrozně mění. Jsou tlaky na to, aby se zrušil pojem máma a aby byl pouze rodič jedna a rodič dva. Jsou tlaky, aby rodiče nemuseli být máma a táta, ale aby dítě mohlo mít dvě mámy nebo dva táty. Minulý měsíc náš parlament pustil dále návrh, který má redefinovat manželství. A pokud to projde, tak to bude mít dopad i na mámy a táty.

 
Celý příspěvek