Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

O vděčné štědrosti

5. 10. 2016

img_3162.jpgMilí přátelé, dokážete si představit, že byste žili takový život, kdy byste hned měli vše, po čem zatoužíte? Například si pomyslíte, že byste chtěli nové auto a v tom okamžiku ho máte před domem. Nebo byste toužili po dvoutýdenní dovolené na Novém Zélandu a v tom okamžiku byste byli se sbalenými kufry na letišti. Nebo byste chtěli mít o dvacet kilogramů více a hned by to bylo. Jaký by to byl život? Učinil by nás takový život šťastnějšími? Nechám tu otázku viset ve vzduchu nedopovězenou. Ale místo toho se podíváme na text, který je určen na tu dnešní neděli vděčnosti.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Já jsem dveře

21. 9. 2016

a.jpgKázání nejen pro děti ze začátku školního roku

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (Jan 10:9)

 

 

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde. (Začíná v čase 1:08)

PowerPoint naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Neúplná rodina

18. 9. 2016

img_2173.jpgBudu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů'.

(2. Korintským 6:18)

 

Dnes máme před sebou předposlední kázání ze série o rodině. Chceme hovořit o neúplné rodině. Rodina je obvykle definována jako otec, matka a děti. Většina našich kázání často hovoří o takovéto rodině. Ale realita je taková, že ne všichni žijí v této situaci. Není málo z vás, kdo v takové rodině úplně nežijete. Když v rodině někdo chybí, jde o neúplnou rodinu. A to dnešní kázání je zaměřeno právě na vás, na ty, kdo žijí v neúplné rodině.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Vypořádání se s rodinnou minulostí

30. 8. 2016

1.jpgPokračujeme v naší sérii o rodině a dnes chceme hovořit o vypořádání se s rodinnou minulostí. Minulost totiž ovlivňuje naši přítomnost a budoucnost. A tady v tomto kostele sedávají ti, kdo si prošli velmi pohnutou minulostí a to i v rodině. Tady v tomto kostele sedávají ženy, které byly v rodině sexuálně zneužívány. Tady v tomto kostele sedávají ti, jejichž rodič nebo rodiče je agresivně ponižovali, ubíjeli, deptali. Tady v tomto kostele sedávají ti, jejichž rodiče byli nebo jsou opilci, kteří v opilosti dělali různé věci. Tady v tomto kostele sedávají ti, jejichž rodiče je nutili lhát a podvádět, aby kryli své podvody a nečestnosti. Tady v tomto kostele sedávají ti, kteří doma neslyšeli, že jsou milováni, že někomu na nich záleží. Tady v tomto kostele sedávají ti, kdo doma slyšeli mnoho slibů, kterým uvěřili a které nikdy nebyly naplněny. Tady v tomto kostele sedávají ti, kdo zažili tvrdé konflikty rodičů a jejich bolestné rozvod.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Výchova dětí jistých v Bohu

7. 8. 2016

a.jpgMinulé kázání bylo o dětech, o jejich místě v rodině, o výchově. I dnes v tomto tématu budeme pokračovat. Je mi jasné, že mezi sebou máme svobodné i bezdětné. A že pro některé to dnes může být trochu bolestivé. Ale chtěl bych tady připomenout něco moc důležitého a to pro nás všechny. Přestože každé dítě je opravdu vzácným darem, děti nejsou tím nejhodnotnějším darem. Nejhodnotnějším darem je Ježíš Kristus a Jeho přítomnost v našem životě. A to si musíme připomínat.

Audio záznam naleznete zde.

 

Video záznam naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Mužství a ženství v hříšném světě

3. 7. 2016

1a.jpgNení náhodou, že sérii o rodině začínáme problematikou mužství a ženství. Od chvíle, kdy je člověk hříšný, je v této oblasti obrovských zmatek. A ani dnes to není lepší. Ano, možná se zlepšily některé aspekty především v postavení žen, ale ruku v ruce s tím přichází další chaos, který přináší bolestné ovoce. Žijeme v době, kdy si lidé mění pohlaví, kdy se už u dětí neuvádí otec a matka, ale rodič 1 a rodič 2, v době, kdy se ruší pisoáry a zavádějí společné záchody, protože už neumíme rozdělovat společnost na muže a ženy. Prostě je tady zoufalé nepochopení toho, co znamená být mužem a ženou. Společnost je tak přesycená honbou za svobodou, že si svobodu vynucuje i tam, kde ji nemá. A tak se dnes prosazuje svoboda a volnost od toho, s jakým pohlavím jsme se narodili a to není nic jiného než ďábelský útok na stvořitelský řád. Je to útok proti tomu, co tady chce mít Pán Bůh. A kde je problém? Problém je v tom, že společnost nechápe, co znamená být mužem a ženou. Ďábel zaslepil lidskou mysl a zhnusil lidem Boží model.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pavel a Silas ve Filipech

27. 6. 2016

1.jpgKdyž jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: "Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse." A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: "Tito lidé pobuřují naše město. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit." Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to! Jsme tu všichni!" Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. (Skutky 16:16-34)

Audio záznam naleznete zde.

PowerPoint naleznete zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Zvol si život aneb kázání nejen o eutanázii

12. 6. 2016

1.jpgPoslanci na konci května dostali návrh zákona o důstojné smrti, který zavádí možnost eutanázie a asistované sebevraždy. Dovolte tedy, že se tedy dnes dotkneme toho tématu. Ale nejprve si laicky vysvětlíme pojmy. Slovo eutanazie pochází z řečtiny a znamená dobrá smrt. Dá se definovat jako usmrcení na žádost. Potom je tady asistovaná sebevražda. V tomto případě člověk připraví smrtící látku, nejčastěji jed ve formě roztoku, který si pacient sám vypije a tímto se usmrtí.  Podle českého právního řádu jde o vraždu či napomáhání k vraždě. V několika zemích jde už ale o legální čin a to především v případě nevyléčitelně nemocných, kteří trpí velkými bolestmi.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Kdo je křesťan?

31. 5. 2016

a.jpgMilí konfirmandé, dnes jste tady vyznávali vaši víru v Pána Ježíše Krista. Vyznali jste, že chcete být křesťané. Víte, za křesťana se dnes považuje kde kdo. A tak je důležité, položit si otázku, kdo je to křesťan. Odpověď uvidíme právě v našem textu. 

  Video záznam naleznete zde. (kázání v čase 57:45) 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Co pro tebe dělá Duch svatý?

16. 5. 2016

img_1752.jpgMilí přátelé, už se vám někdy stalo, že jste se dostali do situace, kdy jste si byli jistí, že jste nějakou informaci měli, tedy něco věděli, ale jak to bylo třeba použít, tak jste si nemohli vzpomenout? Možná se to trochu stalo dnes i někomu z konfirmandů. Možná ti z vás, kdo se teď chystáte na maturitu či na státnice jste došli do bodu, kdy jste si něco opakovali a říkali jste si, že toto jste už přece věděli. A teď už si to zase nepamatujete.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »