Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Kolik to stojí?

8. 7. 2007

Obrazek

Jedna z otázek, kterou často klademe, je otázka „Kolik to stojí?“ To není vůbec nepodstatný dotaz. Často se totiž stane, že si něco chceme koupit, ale když zjistíme cenu, tak si to rozmyslíme. Stalo se vám to někdy? Otázka typu „Kolik to stojí?“ je otázkou, kterou řešíme téměř každý den.

 

Hospodin hledí na srdce

28. 6. 2007

Obrazek

„Žbluňk!  Pavlík se po hlavě vrhl do vody a rychle plaval. Byl výborný plavec a potřebnou vzdálenost uplaval za několik sekund.“ Milé děti, určitě by Vás zajímalo, kdo je Pavlík a kde plaval. Poslouchejte tedy celý náš dnešní příběh.

 

Požehnání – bez něho neodejdu

13. 6. 2007

Obrazek

V roce 1979 byl v Jeruzalémě učiněn jeden z velmi významných archeologických objevů. Skupina z Tel Avivské univerzity vedena archeologem Gabrielem Barkayem objevila dva malé stříbrné svitky, které pocházely ze sedmého století před narozením Krista. To znamená, že se jich třeba mohl osobně dotýkat prorok Izajáš. V těchto svitcích byla vyražena slova Starého zákona. Na obou svitcích byl stejný text. Jde o text, který patří mezi vůbec nejznámější texty Starého zákona. Jde o text, který slyšíte na každých bohoslužbách a jehož poselství si mnohdy ani neuvědomujeme. Jde o text, který je čten při slavnostním uvedení do funkce prezidentů v USA a Izraeli. Tím textem není nic jiného než slova Áronova požehnání.

 

 

I vy chcete odejít?

20. 5. 2007

Obrazek

Existuje spousta tvrzení, kterým jedni věří a druzí ne. Jedni věří tomu, že díky člověku se Země velmi rychle ohřívá, jiní, jako třeba náš prezident, tomu nevěří. Jedni věří tomu, že komunismus je nejlepším společenským zřízením, druzí tomu nevěří. Jedni věří, že nejlépe vypadáte, když máte v nose náušnici, druzí tomu nevěří. Náš dnešní text také mluví o lidech, kteří věří nebo nevěří. Podívejme se na něj společně.

 

Mateřská péče

14. 5. 2007

Obrazek

Drahé maminky a babičky, dovolte, abych Vám v této chvíli poděkoval za Vaši věrnou službu a péči. Péče o dětí a také jejich vedení k Bohu je jedním ze základních úkolů, které Vám Pán Bůh svěřil. Nesmírně si této služby vážíme a obzvláště si vážíme i Vás, kdo jste se rozhodli, že budete i duchovními matkami. To znamená, že si vážíme i Vás, které jste nezažily tu radost být matkou děťátka, ale přesto jste duchovními matkami a to tak, že vedete další k Pánu Ježíši. Znovu Vám vřele jako celý sbor děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání do dalších dní a let.

 

Odpouštíme, protože nám bylo odpuštěno

4. 5. 2007

Obrazek

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Matouš 6:12 (NBK)

Toto jsou slova páté prosby v modlitbě Páně, která následují po prosbě o denní chléb. Někdy máme pocit, že bychom u této prosby o denní chléb rádi zůstali a nepokračovali už dále. Chtěli bychom být nasyceni chlebem a užít si život v plnosti.

 

 

Uzdraven Pastýřem

24. 4. 2007

Obrazek

V březnovém čísle časopisu Život víry jsem si přečetl moc zajímavý článek od bratra Michala Klesnila. Možná ho někteří z vás četli. Jmenoval se Církev a váleční invalidé. Nešlo o článek, který by hovořil o tom, že církev má sloužit invalidům z druhé světové války nebo z války v Perském zálivu. Tento článek byl o tom, že každý, kdo slouží Bohu je vystavován obrovským tlakům a pokušením a je velmi pravděpodobné, že v tom zápase i padne. Autor se zamýšlel nad tím, jak se o takové lidi církev stará.

 

Důležitost vzkříšení

10. 4. 2007

Obrazek

Byl první den pracovního týdne. Několik žen s vonnými mastmi jde ke hrobu, aby pomazaly mrtvé tělo Ježíše, které nestihly namazat před pohřbem, jak je tomu zvykem. Dva z Ježíšových následovníků odcházejí z Jeruzaléma do Emauz. V Jeruzalémě je už nic nedrží, jejich učitel je mrtev. Učedníci Ježíše jsou ze strachu před zatčením zamčeni v jednom domě a čekají, až se situace uklidní. Tomáš není schopen uvěřit zprávě o vzkříšení, ani když mu to dosvědčuje celá skupina přátel.

 

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Víc než chtěli říct

10. 4. 2007

Obrazek

Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou a říkali: "Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej znovu postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!" Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali: Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský - ať nyní sestoupí s kříže a uvěříme v něho! Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: 'Jsem Boží Syn!'" Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.(Matouš 27:39-44)

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Povrchní nebo poslušný a pokorný?

2. 4. 2007

Obrazek

Ježíš se svými učedníky je na cestě do Jeruzaléma, aby tam oslavili paschu, židovské velikonoce. Jde s nimi obrovský zástup poutníků. Podle historiků mohlo být v době velikonoc v Jeruzalémě a jeho okolí až dva miliony lidí. To by znamenalo, že všechny cesty do Jeruzaléma jsou doslova ucpány poutníky. Naprostá dopravní zácpa. Ale místo aut a autobusů jsou tady koně, velbloudi a osli. A v takové zácpě cestuje i Ježíš s učedníky. V době, kdy už jsou jen několik kilometrů před branami Jeruzaléma, se odehrává situace, kterou budeme číst dnes z Božího slova.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »