Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Co věděl už Izajáš

6. 4. 2012

a.jpg„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí ztrnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pronárody krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost...

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Lekce běhání

1. 4. 2012

a.jpgBratři a sestry, dnes nás čeká úžasný biblický text, který je velkou výzvou a zároveň povzbuzením. Budeme číst text, který následuje po známé jedenácté kapitole listu Židům. Ta jedenáctá kapitola nádherně definuje, co je víra a potom podává seznam historických hrdinů víry. Nakonec kapitoly potom o těchto hrdinech čteme: „A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás.“ (Židům 11:39-40)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Život v radosti

19. 3. 2012

a.jpgTak tady znovu sedíme. A každý z nás přichází s něčím. Někdo je tady a má za sebou týden, kdy měl velký konflikt v zaměstnání. Jiný člověk je nesmírně unavený, protože se stará o nemocnou nebo stárnoucí osobu. Další možná neuspěl při zkoušce ve škole a není jisté, zda tu školu dodělá. Možná je tady někdo, kdo tento týden přišel o práci. Možná je tady nějaký svobodný člověk, který tento týden opět propadl bolesti z toho, že je sám a nemá partnera. A určitě bychom mohli najít spoustu dalších důvodů a situací, proč lidé mohou zažívat smutek. A do toho všeho zaznívá ta výzva dnešní neděle: Radujte se! Ano, určitě je třeba umět také plakat s plačícími. Ale Boží slovo nám ukazuje, že i v době slz a pláče se máme radovat. Je to vůbec možné? Vyslechněme si dnes svědectví apoštola Pavla, které je zde zapsáno k našemu povzbuzení.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Nestyď se vydávat svědectví

6. 3. 2012

a.jpgDnes máme neděli, která se latinsky jmenuje Reminiscere. A je to vlastně volání křesťanů k Bohu, aby na nás pamatoval, se svojí milostí. Církev tak vyznává, že bez Boží milosti by byla ničím. Já dnes ten důraz jemně změním. Určitě chceme i dnes volat k Pánu, aby na nás pamatoval a dal nám svoji milost, ale zároveň se chci zeptat, zda i my pamatujeme. Zda pamatujeme a zda nám dochází, co Ježíš Kristus pro nás udělal. Jsme v postu, budeme končit velkým pátkem a víme, co se tam stalo. Ale otázka je, zda na to pamatujeme v našem každodenním životě a zda to má na něj nějaký dopad.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Neplýtvej Boží milosti

27. 2. 2012

a.jpgDovolte, že dnes začnu malou ilustrací. Představte si, že byste potřebovali místo k bydlení a objevil by se někdo, kdo by vám řekl, že pro vás má dům. Vzal by vás do auta a zavezl by vás třeba na Kamionku. Tam by zastavil před úplně novým domem za 4 milióny a předal by vám klíče. Dvě sady klíčů. Klíče od domu a klíče od auta a řekl, že to je dar pro vás a že ho máte dobře využít. Vy byste srdečně poděkovali. Pak byste si sedli na patník a obvolali všechny přátele a dělili se s radostnou novinou o tom, jak byl zázračně vyřešen váš problém s bydlením, a jak jste dostali mnohem víc, než jste si přáli.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Druhé nejdůležitější přikázání

30. 1. 2012

p5180362.jpgCo byste si pomysleli, kdybych tady začal líčit to, jak se muž se ženou k sobě hezky chovají, jak se mají rádi. Určitě nás to potěší, když vidíme harmonický pár, máme z toho radost. Ale zůstala by ta radost i tehdy, kdybych řekl, že ten muž je ženatý s jinou a že mají dvě děti a že ta žena má manžela, který bojuje s rakovinou? Najednou se při myšlence na takový vztah už neusmíváme, ale jsme pobouřeni. Ten druhý pohled totiž úplně mění naše chápání dané reality.
Nebo si třeba představte, že teď na začátku kázání tady hlučně vejde dovnitř dvojice lidí. Asi budeme zklamání z toho, že jsou lidé neschopni přijít včas. Ale co když zjistíme, že ten hluk tvoří dvě berle, kterými se podpírá člověk, který chtěl ještě před chvíli spáchat sebevraždu. Potkal našeho sborovníka, který zrovna šel do kostela, ten s ním dlouze hovořil a pozval ho na bohoslužbu, proto přišli pozdě. Taro nová informace by zase náš pohled zásadně změnila. Najednou nám nevadí, že nás vyrušili, vždyť jde o život. Možná právě proto nám Boží slovo říká, že nemáme soudit, protože neznáme celou realitu. Dnešní text je také o takových rušitelích. Poslouchejme pozorně, co dělají lidé a jak reaguje Ježíš.

Audio záznam naleznete zde.

 


 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Pýcha nemá nárok

8. 1. 2012

a.jpgText, který za chvíli budeme číst je napsán křesťanům ve městě Korint. V této části epištoly Pavel varuje před pýchou. Ďábel totiž používá pýchu, aby ublížil těm, kdo se stali křesťany. On chce, abychom byli hrdí na sebe a ne na Ježíše. A tak se snaží, abychom byli pyšní na to, že my jsme věřící. Usiluje o to, abychom byli pyšní na to, že my máme funkční rodinu. Jde mi o to, abychom byli pyšni na to, jak my kážeme, zpíváme, organizujeme či jinak sloužíme ve sboru. Myslím, že nemusím pokračovat.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Co nás povede v roce 2012?

5. 1. 2012

a.jpg"I vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu na pokraji pouště. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci." (Exodus 13:20-22)

Co nás povede v roce 2012? Čemu nebo komu budeme věřit? A kde nás to zavede? To jsou otázky, které si chceme klást na začátku roku.

Kázání je k dispozici pouze jako audio. Naleznete je zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pro co Ježíš nepřišel?

29. 12. 2011

pc241573.jpg Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel (neboli Zachránce), Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Lukáš 2:10-11)

Kázání o tom, proč Ježíš přišel a pro co určitě nepřišel.

Kázání je k dispozici pouze jako audio. Naleznete je zde.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Štědrovečerní kázání

29. 12. 2011

a.jpgHle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. (Zjevení 3:20)
 

Kázání o tom, že nestačí žít minulostí, nestačí žít připomínkou Vánoc, je třeba zažít je v přítomnosti. Člověk potřebuje zažít příchod Krista.

Před kázáním je vhodné shlédnout toto video, na které kázání navazuje.

Kázání je k dispozici pouze jako audio. Naleznete je zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »