Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chtíč a Boží vůle

11. 10. 2016

1.jpgPředstavte si, že bych vám tady teď chvilku popisoval vychytávky nové škody kodiaq. Jako třeba, že za vás umí sama zaparkovat, dokáže přizpůsobit jízdu před vámi jedoucím automobilům a podobně. Nebylo by dobré mít lepší auto, než máte? Nebo bych hovořil o dovolené na Maledivách a o tom, jak je tam průzračné moře a jak bohatý tam je all inclusive. Myslím, že byste si něco takového zasloužili. Nebo bych třeba povídal o tvarohovém dvoupatrovém dortu, který má jemně mátovou náplň a nahoře je plný čerstvých jahod. Asi byste se měli po bohoslužbě zastavit v Pamoji.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Byl jsem velmi stručný. Ale přesto si myslím, že jsem nadělal chutě. Proč? Protože my toužíme po dobrých věcech. Aktivizuje se náš chtíč. Na tomto principu vlastně funguje reklama, která má za úkol brnkat na strunu tohoto našeho chtíče.

A samozřejmě, z jedné strany nás tak Pán Bůh stvořil, stvořil nás s touhami. A ty samy o sobě nejsou špatné. Naopak nás mohou motivovat k mnohému dobrému. Ale problém nastává tehdy, když se to vymkne naší kontrole, chtíč nás začne ovládat a vede nás k tomu, že chceme a usilujeme i o to, co nám nepatří nebo o to, co pro nás není dobré. To se celkem jasně projevuje v oblasti lidské sexuality. Právě tady nejčastěji používáme ten výraz „chtíč“. A právě o tom sexuální chtíči je text, který je určený na dnešní neděli.  

 

Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. (1Tesalonickým 4,1-8)

 

Jak jsem řekl už v úvodu, tento text hovoří o žádostivosti, o chtíči, který se projevuje v sexuální oblasti. Ale my se chceme na ten text podívat trochu šířeji. On vlastně hovoří o Boží vůli pro naše životy. Znám spoustu těch, co hledali Boží vůli a trápili se, když v některých chvílích nevěděli například pro jakou školu se rozhodnout, kde se nastěhovat, zda přijmout nějakou nabídku práce či ne, apod. A to jsou jistě důležité otázky a je dobré, když se ptáme po Boží vůli. Ale myslím, že se potřebujeme mnohem více zabývat něčím zásadnějším a podstatnější. A to tady Pavel připomíná.

Říká: „žijte tak, abyste se líbili Bohu!“ (v.1) A potom pokračuje: „Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.“ (v.2) Pavel tady říká, abychom se starali o to, co je jasné. Někdy řešíme nejrůznější nuance toho, co je dobré nebo zlé, pitváme se v detailech, ale máme se zaměřit především na to, co je jasné, na to, co řekl Pán Ježíš, na to, co říká Boží slovo.  A to nás vede k tomu zásadnímu připomenutí toho, co je Boží vůlí.

 

  1. Boží vůli je naše posvěcení

Doslovně apoštol Pavel říká: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení.“ (v.3) Ale co je to posvěcení? Posvěcení je proces, kdy nás Pán Bůh proměňuje, abychom byli stále více a více takovými, jakými nás chce mít On! A Pavel nám tady připomíná, že toto je nejdůležitější rozměr Boží vůle. Tady máme vynaložit nejvíce energie.

Co z toho, že se měsíc modlím o to, na jakou školu mám jít, když jsem rozhodnutý, že svému kamarádovi nikdy neodpustím? Co z toho, že se modlím, aby mi Pán Bůh ukázal, zda změnit práci nebo ne, když v zaměstnání podvádím a okrádám zaměstnavatele? Co z toho, že prosím druhé o modlitby, abych se dobře rozhodl, zda sloužit zpěvem v tom či onom pěveckém sboru, když si neudělám čas, abych k Pánu Bohu vedl svou vlastní rodinu?

Proměna našeho srdce, to je to nejdůležitější. To chce u mne Pán Bůh vidět. A o toto proměněné srdce máme usilovat.

 

  1. Boží vůli je, abychom se zdržovali necudnosti

Samozřejmě je mnoho oblastí, ve kterých je třeba, aby Pán Bůh proměňoval naše srdce. Je mnoho oblastí, ve kterých se musíme učit žít tak, jak On chce. Apoštol Pavel tady v tomto textu zmiňuje jednu. Mluví o chtíči v sexuální oblasti. Dle Pavla je důležité, abychom i v této oblasti žili tak, jak chce Pán Bůh. Dovolte, že opět přečtu ten text: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,“ (v.3-4)

Pavel nás tedy volá k tomu, abychom se zdržovali necudnosti a abychom žili se svými manželkami svatě a s úctou. Máme se zdržovat se necudnosti. Všechny ostatní překlady tady používají slovo smilstvo. Tedy technicky řečeno, máme se zdržovat sexuálního styku mimo manželství. Ale určitě si pamatujete, co řekl Ježíš: „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Matouš 5,28)

Takže Ježíš tu laťku zvedá a říká, že je třeba hlídat nejen své činy, ale také své myšlenky, svá slova. Přiznám se, že to je oblast, ve které potřebuji být pořád na stráži. Zrovna tento týden mi na mysl pár krát přišly tak nemravné věci, že mne to až děsilo. Možná to bylo vyprovokováno přemýšlením o tomto tématu, ale díky Pánu Bohu se ty myšlenky tentokrát nevracely. V minulosti to někdy bylo mnohem horší a musím Pánu Ježíši vydávat svoji mysl, svoje oči, protože lehce padnu.

Apoštol Pavel říká, že se máme zdržovat necudnosti neboli smilstva. Pán Bohu totiž není jedno, jak žijeme. On chce, abychom žili dobrý život, který oslaví Jej a který nás učiní šťastnými. A On ví, jak destruktivní jsou sexuální hříchy.

Mnoho křesťanů se vydalo touto cestou a přineslo to bolest a trápení. Předpokládám, že nikdo si jednoho dne neřekl, že dnes půjde a zcizoloží. Ale byla to pomalá ďábelská cesta. Krůček za krůčkem. Mezi námi se určitě najdou takoví, kteří se na této cestě ocitli. Někteří už došli hodně daleko. Ale potom jim Pán Bůh dal milost, aby tuto spirálu smrti zastavili. S ženami na toto téma přece jen osobně často nemluvím, ale znám muže, kteří byli připraveni opustit své manželky, protože je to táhlo k jiné. Ale Pán Bůh jim dal milost zastavit tuto spirálu smrti a v pokání s k Pánu Bohu vrátit. Znám i ty, kteří pořád říkali, že to je v pohodě, že o nic nejde. A skončilo to hroznými tragédiemi. Těch různých případů je mnoho.

Martin Luther řekl, nemůžeme ovlivnit, aby nám nad hlavou proletěl pták, ale můžeme mu zabránit, aby si na naši hlavě udělal hnízdo. Žijeme v době, když těch ptáků nad našima hlavami létá velmi mnoho. Reklama agresivně tlačí sexualitu všude. Žijeme v době, kdy se mnoho cestuje, často jsme v anonymním prostředí. Jeden kamarád mi řekl, jak mu při služební cestě do Ruska klepali na dveře hotelu a ptali se „Nado děvočku?“ Těch sexuálních pokušení je mnoho. Ale přesto můžeme zabránit tomu, aby si ptáci na naší hlavě postavili hnízdo.

Je mi jasné, že i mezi námi mohou být takoví, kteří už tomu zlému dovolili stavět. Možná už tam položil několik větviček, možná už je hnízdo z poloviny hotovo. Možná už někdo z vás má to hnízdo na hlavě obydlené. A vám na rovinu říkám, je to katastrofa. Poslechněte si ty poslední verše: „Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.“ (v.6-8) Pavel tady říká, že kdo si nechává na hlavě stavět to hnízdo necudnosti, tak pohrdá Bohem. A neexistuje horší hřích, než pohrdat Bohem. Není nic horšího. A Pavel říká, že Pán Bůh ztrestá takové jednání. A pozor, nemluvíme jen o nemravnosti nejhrubšího zrna. Vždy to začíná malými krůčky, malými kompromisy. A tak je to výzva pro každého z nás! Nedovolme ďáblu, aby nám na hlavě stavěl hnízdo! A pokud už začal? Čiňme pokání, litujme svého hříchu a prosme o milost. Změna je možná. Dnes máme zpověď a Večeři Páně a to je dobrá příležitost ke změně. Ale je to jen začátek cesty. Často musíme ve svém životě změnit některé návyky, změnit některé chování, možná změnit práci nebo se jinak odstřihnout od toho, co nezvládáme. Ale změna je možná.

 

  1. Boží vůli je, abychom Ho znali

Když se mluví o různých patologických jevech, pak se mluví o prevenci. A dalo by se říci, že tady to platí také. Co je tou prevencí? Podívejme se ještě jednou na ten text: „Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.“ (v.3-5) Pavel říká, že v necudnosti a bez svátosti a úcty a ve vášnivé chtivosti žijí ti, kdo neznají Boha. A tak nám zároveň říká, kdo může žít jinak. Ten, kdo zná Boha. A tak poznávání Boha je největší ochranou před necudností a nejlepší nástrojem, jak žít podle Boží vůle.

Jak poznávat Boha? Tou základní odpovědí je, že skrze Boží slovo. Proto ho tady kážeme. Proto o něm přemýšlíme. Ono vede k poznání Boha a poznání Boha vede ke šťastnému životu. Ale nestačí jen přijímat informace. Ty informace se nás musí dotýkat. To Boží slovo se nás dotýká i ve Večeři Páně. A tak i prožívání toho zpovědního pokání a především to, když spolehneme na zaslíbení Písma a přijímáme tělo a krev Spasitele, to nás přímo způsobuje, že lépe poznáváme Pána.

Ale poznáváni Boha je lékem i tam, kde hřích napáchal hroznou škodu. Jedním z hlavních reprezentantů sexuálně nevázaného života konce 19 století byl Oskar Wilde. Vysmíval se Bohu, vysmíval se smrti a užíval si života. Žil sexuálně nevázaným promiskuitním životem, byl pedofilem, který se sexuálně uspokojoval s mladými chlapci. V dnešní době je oslavován jako úžasný umělec.

Ale když umíral, tak se svého partnera Roberta Rosse zeptal, zda někdy opravdu miloval ty chlapce, se kterými si užívali. A oba si přiznali, že nešlo o onu lásku, kterou tak opěvovali. Na to Wilde řekl: „Přiveď mi kněze, pouze krev Kristova dokáže obmýt vše, co jsem napáchal.“

Nevím, co vše se odehrálo v jeho srdci, než zemřel. Ale vím, že pouze krev Kristova dokáže obmýt vše, co jsme napáchali. A tak žijme pokáním a radujme se z toho, že nás Pán Ježíš zachraňuje. To vede ke šťastnému životu, i když nás může čekat náročný život s důsledky našich hříchů. Ale Pán Ježíš bude s námi, ne proti nám!

A tak vás znovu povzbuzuji. Využijme každý den k tomu, abychom poznávali Pána Ježíše Krista. Ochrání nás to od spousty katastrof a přinese to požehnání nám, našim dětem i dětem našich dětí. A Pán Bůh bude oslaven.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář