Jdi na obsah Jdi na menu
 


Články

Příspěvky

16. 9. 2014

Jak se stavět k alkoholu?

/ Rubrika: Články / Komentářů: 1

a.jpgZáznam semináře z XcamPu 2014. Audio naleznete zde a prezentaci zde.

 
Celý příspěvek

1. 5. 2014

Povídání o Bibli

/ Rubrika: Články / Komentářů: 0

 

Video z pořadu Biblická Lupa. Povídání především o tom, proč můžeme věřit poselství Bible.

 
Celý příspěvek

11. 12. 2013

Antropocentrický advent

/ Rubrika: Články / Komentářů: 0

a.jpgAdvent je zvláštní čas. Je to čas očekávání. Očekávání toho, že Kristus přijde. Je to čas, kdy církev volá „Maranatha, Pane přijď!“ Vyjadřujeme to v písních, ve slovech modliteb, v kázáních. Kolik takových písní asi zazpíváme letos? Kolik modliteb vypovíme? A po kolika kázáních řekneme amen?  Ano, církev často zvládá dobře svoji úlohu v tom, že nám liturgicky připomíná, že jsme v adventu. Program shromáždění je tomu přizpůsobený. Otázkou ovšem zůstává, zda jsme schopni ještě ten adventní důraz slyšet a chápat, že je to o Kristu.  Není to o nás. Není to o přípravě na „naši pohodu“ Vánoc.

 
Celý příspěvek

10. 7. 2012

Růst sboru? Co to je?

/ Rubrika: Články / Komentářů: 0

a.jpgV dnešní době se v církvi často hovoří o růstu. Musíme si však položit otázku, co je to růst sboru či církve? O čem vlastně mluvíme? Dokonce dochází k nejrůznějším nedorozuměním a napětím, které tato problematika vyvolává. Přestože je tento problém jistě hlubší, to první a zásadní je, abychom si uvědomili, o čem vlastně mluvíme, když používáme slovo „růst“ sboru. 

 

Článek byl napsaná pro časopis IDEA.

 
Celý příspěvek

14. 3. 2012

Proč mám nechat pokřtít své nemluvně?

/ Rubrika: Články / Komentářů: 27

a.jpg„Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.“ (Římanům 6:3-4)

Nebudu tady dělat žádnou celistvou obhajobu toho, proč jsem přesvědčen, že křest nemluvňat je biblický. Chci jen zmínit jednu stručnou odpověď na tuto otázku. Takže se nebudu zabývat komplexními teologickými rozbory, ani se nebudu dívat na historické záznamy, které se nám zachovaly z prvotní církve, ani nebudu zmiňovat další podpůrné důkazy hovořící pro křest nemluvňat. Pokud máte zájem o celistvější pohled, doporučuji sérii bratra pastora Marka Říčan z minulých ročníků časopisu Přítel. (Článek byl napsán pro časopis Idea č.46)

 
Celý příspěvek

31. 10. 2011

Reformační zastvení: Nevěřte v církev!

/ Rubrika: Články / Komentářů: 0

a.jpgMožná jste také v poslední době v médiích zaregistrovali výsledky průzkumu religiozity středoškolské mládeže. K ateizmu se přihlásilo 17 procent středoškoláků. Církevní příslušnost nebo nějaké náboženské vyznání uvedlo v dotazníku 25 procent studentů. Církve považuje za důvěryhodné jen 9 procent respondentů. Nicméně v existenci něčeho "víc než jen viditelný materiální svět" věří 60 procent chlapců a dívek. Tolik z průzkumu.

 
Celý příspěvek

13. 7. 2011

Z odkazu předků

/ Rubrika: Články / Komentářů: 1

a.jpg

Před několika dny jsme si připomenuli významné české svátky. Ano, jde o křesťanské svátky. Netýkají se sice období života Ježíše, jak je tomu u nejvýznamnějších svátků jako jsou především Vánoce a Velikonoce. Přesto jde o svátky křesťanské. Jde o svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje a o památku umučení mistra Jana Husa. Jde tedy o svátky velmi konkrétně spojené s naší zemí. Nebudu tady znovu připomínat historii zmíněných osob, ale chtěl bych zmínit dva klíčové důrazy, které jsem si znovu já uvědomil v těchto dnech a které jsou viditelné jak v životě Cyrila a Metoděje, tak mistra Jana Husa.

(Připraveno pro pořad v Kabelové televizi)

 
Celý příspěvek

4. 7. 2011

Jeden den v Tanzanii

/ Rubrika: Články / Komentářů: 2

p4090102.jpg

Ještě není pět hodin ráno a místní kohouti už mi nedají spát. Vyvíjím několi pokusů přemluvit tělo, aby si ještě odpočalo a po marné snaze ze sebe shodím deku, vyhrnu moskytiéru a vypravím se na tichou výpravu k umyvadlu tak, abych nikoho neprobudil. Pak zpátky do pokojíku. Je to místnost ve zděné budově veliká asi dvakrát dva metry s betonovou podlahou. V městě Dongobesh v centrální Tanzanii je to nadstandard.

(článeček napsaný pro časopis IDEA)

 
Celý příspěvek

14. 6. 2010

Můžu věřit Bibli?

/ Rubrika: Články / Komentářů: 1
ObrazekPřednáška, kterou jsme presentoval na konferenci Slovenského Evanjelizačného strediska v Prešově v květnu 2010. K dispozici je PowerPoint a audio.
 
Celý příspěvek

3. 2. 2010

Výchova dětí - Šárka Klusová

/ Rubrika: Články / Komentářů: 2
ObrazekKdyž držím v rukou malé děťátko, které se na mě sladce usmívá, ani se mi nechce věřit, že tento nádherný tvoreček má srdce zkažené hříchem. Ale když chvíli pozoruji jeho chování. nezůstane jeho hřích bez odhalení. I to maličké novorozeně začíná ukazovat, že jeho srdce je plné hříchu, který nutí dítě řídit se svými okamžitými potřebami, žádostmi a tužbami. S přibývajícími léty roste také i tato dětská pošetilost, která se projevuje především neposlušností a neschopností podřídit se jakýmkoli autoritám.
 
Celý příspěvek