Jdi na obsah Jdi na menu
 


O vděčné štědrosti

5. 10. 2016

img_3162.jpgMilí přátelé, dokážete si představit, že byste žili takový život, kdy byste hned měli vše, po čem zatoužíte? Například si pomyslíte, že byste chtěli nové auto a v tom okamžiku ho máte před domem. Nebo byste toužili po dvoutýdenní dovolené na Novém Zélandu a v tom okamžiku byste byli se sbalenými kufry na letišti. Nebo byste chtěli mít o dvacet kilogramů více a hned by to bylo. Jaký by to byl život? Učinil by nás takový život šťastnějšími? Nechám tu otázku viset ve vzduchu nedopovězenou. Ale místo toho se podíváme na text, který je určen na tu dnešní neděli vděčnosti.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: 'Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.' Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar! (2.Korintským 9,8-15)

 

Přečetli jsme moc zajímavý a důležitý text, který by se dal shrnout do věty tohoto znění: Bůh je k nám štědrý, abychom my mohli být štědří a takto oslavili Boha. Tato věta má tři části a na tyto tři části se nyní zaměříme.

 

  1. část: Bůh je k nám štědrý

Podívejme se na prví verš přečteného textu: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.“ (v.8)

Tento verš říká, že Pán Bůh má moc dát nám všechno. Ano, Bible i na jiných místech říká, že Pán Bůh je všemohoucí a z toho určitě také můžeme vydedukovat, že má moc dát nám cokoli nás napadne.

Ale pozor, důležitá otázka. Dává nám Pán Bůh všechno? Mně ne! A vám asi také ne! Jistě byste si vzpomenuli na spoustu toho, co byste mohli mít a nemáte. Přirovnejme si to ke vztahu dítěte a rodiče. Děti často po rodičích něco pochtívají. Jsou 3 základní možnosti, proč by rodič nesplnil prosbu dítěte. První důvod je ten, že rodič nemá moc tuto prosbu splnit. Když mne dítě bude prosit, ať si zajedeme na dovolenou na Mars, tak to opravdu nemám moc splnit. Ale my jsme četli, že Pán Bůh má moc učinit cokoli. Takže, když nám nedává, o co prosíme, bude to z jiného důvodu.

Druhý důvod, proč rodič nesplní přání dítěte je ten, že ho nemá dost rád. Tedy ignoruje jeho touhy. A opravdu se to někdy může stát. Ale Pánu Bohu se to stát nemůže. Bible nás opakovaně ujišťuje, že Bůh miluje člověka a to i toho největšího hříšníka. Dovolte jeden citát za všechny: „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1Jan 4,10)

A jaká je tedy ta třetí možnost? Stejně jako rodič dítěti, tak i Pán Bůh nám někdy něco nedá prostě proto, že to není to nejlepší. Když chce dítě místo večeře kus čokolády, tak mu rodič nevyhoví! A to přestože ho má rád a přestože má k dispozici i tu čokoládu. Nedá mu ji prostě proto, že by to nebylo dobré pro zdravý vývoj dítěte. A stejně tak nám někdy Pán Bůh něco nedá. Prostě On ví, co je nejlepší. A stejně jako to někdy dítě nedokáže pochopit, tak to i my občas nechápeme.  A stejně jako se potom některé děti vztekají, tak i v nás se někdy bouří emoce.

A tak fakt, že nemáme vše, po čem toužíme, neznamená, že by Bůh nebyl štědrý. On má pro nás prostě něco lepšího. A když se budeme pozorně dívat, tak se budeme v životě přesvědčovat, že Pán Bůh je velmi štědrý. Popisují to i ty další verše našeho textu. Pavel píše: „Jak je psáno: 'Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.' Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'.“ (v.9-10) Náš Bůh je štědrý Bůh.

Tedy, ta první pravda a první část našeho textu hovoří o tom, že Bůh je štědrý!

 

  1. část: Bůh je k nám štědrý, abychom my mohli být štědří

To druhé, co nám tento text připomíná, je to, že Bůh je štědrý, abychom i my mohli být štědří. Pavel zapsal: „Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří.“ (v.11) Jinými slovy, Pán Bůh od nás očekává, že budeme také štědří a budeme nástrojem v Jeho rukou v proukazování štědrosti.

Kontext toho našeho textu je o sbírce na podporu chudých křesťanů v Judsku. Tento křesťanský princip pomoci slabším vlastně vyspělý svět převzal a máme tady různé formy pomoci potřebným, která se platí z našich daní. Znamená to, že už nemusíme být štědří? Ne! Pro štědrost je tady vždy dost potřebných. Sám Ježíš říká, že chudé budeme mít mezi sebou stále. (Matouš 26,11)

Máme být lidmi, kteří mají otevřené oči na potřeby druhých. Máme být lidmi, kteří si vzájemně proukazují štědrost jako připomínku toho, že Pán Ježíš Kristus byl štědrý k nám! A čím více jsme od Pána Boha dostali, tím štědřejší máme být. Pro někoho je to přirozenější, pro někoho je to náročnější. Ale Boží vůle v této oblasti je jasná.

Jsou tady jisté paradoxy. Často vzpomínám na norskou misii. Noři byli velice štědrými podporovateli misie v době, kdy byli velmi chudou zemí. Čím byli bohatší, tím méně misionářů posílali. A je v tom jistý princip. Čím více toho máme, tím více jsme v pokušení vidět to, co nemáme. Takže buďme moudří a buďme štědří.

S presbytery jsme loni k této problematice četli knihu, která se jmenuje Princip pokladu. Moc ji doporučuji! Kniha připomíná důležité principy týkající se vztahu k majetku.

A ještě poslední myšlenka k tomuto bodu. Z toho, co Pavel napsal, vyplývá, že štědrost je důsledek Boží milosti v životě člověka. Jinými slovy, štědrost, po které volá Boží slovo, není nucenou štědrostí. Je to štědrost, která vychází z proměněného srdce.

 

  1. část: Bůh je k nám štědrý, abychom my mohli být štědří, a takto oslavili Boha

Je tady poslední část z tohoto textu: Naše štědrost oslaví Boha. Čteme: „Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni touto vaší službou budou slavit Boha“ (v.12-13) Pavel tady říká, že svojí štědrostí nejen pomůžeme druhým, ale také způsobujeme, že druzí slaví Boha. A tak je naše štědrost nástrojem, který oslavuje Boha.

Když se v některých kruzích použije termín chválit či oslavit Boha, přijde lidem na mysl hudba a zpěv. Ale Pavel tady jasně ukazuje, že to je přílišné zúžení toho, co oslaví Boha. I naše štědrost přispívá k Boží chvále. A co víc, naší štědrostí slavíme Boha my, ale i ti, kdo jsou obdarováni. Takže sláva Boží se násobí.

Chtěl bych to dnešní kázání ukončit příběhem, který se mne v poslední době moc dotýká. Slyšel jsem ho od evangelisty Raviho Zachariase. Ten vyprávěl příběh o dvou dětech, chlapci a holčičce. Oba měli jistý poklad. Pokladem chlapce byl pytlík skleněných kuliček. Pokladem dívky byl pytlík různých zahraničních bonbonů. A jak už to bývá, chlapec toužil po těch bonbonech a ta dívka toužila po těch kuličkách. A tak se jednou domluvili, že si vymění všechny bonbony za všechny kuličky. Chlapec ale před výměnou vzal pět nejhezčích kuliček a schoval si je doma. Potom došlo ke směně. Toho večere ta dívenka usínala s pocitem štěstí, že má vysněné kuličky. Ale ten chlapec nemohl usnout. Pořád totiž přemýšlel, zda mu ta dívka dala opravdu všechny bonbony.

Proč ten příběh říkám, protože to moc připomíná vztah člověka k Pánu Bohu. Znám mnoho lidí, kteří se trápí a mají pocit, že jim Pán Bůh něco dluží. Nevidí Pána Boha jako štědrého Otce, který jim dává to nejlepší. Vidí Ho jako toho, kdo jim nedal všechno. Jsem z celého srdce přesvědčen, že takto Ho vidí ti, kdo právě Jemu nedali všechno. Lidé, kteří Pánu Bohu nedají celý svůj život, mají pocit, že jim Pán Bůh něco dluží. Ti, kdo Mu dali celý svůj život, ti zažívají přítomnost štědrého Boha ve svém životě, sami se stávají štědrými a jsou vděčni. Milí shromáždění, dali jste Ježíši všechno? Je celý váš život Jeho? Vydali jste se Mu bezvýhradně?

Ten náš text končí slovy: „Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!“ (v.15)

Milí bratři a sestry. Pán Bůh nám dal Pána Ježíše. Ten za nás dal svůj život. Dal nám vše. Děkujme Mu za tento nevystižitelný dar a dejme Mu všechno. Nikdy nebudeme litovat.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář