Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Hasíme žízeň 2

9. 6. 2011

a.jpg

Text, který je určen na dnešní neděli, je vlastně o jednom velmi stručném kázání či prohlášení Ježíše Krista v době izraelských slavností stánků. Slavnosti stánku slavili Izraelci, aby si připomněli, jak je Bůh zázračně vedl z egyptského otroctví do zaslíbené země. Vyslechněme si tedy, co se v ten den stalo.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Zpívejte!

23. 5. 2011

a.jpg

Bratři a sestry dnes máme neděli Cantate a jsme tedy vyzývání, abychom zpívali. Člověk by si mohl položit otázku, zda to v dnešní době má ještě cenu. Ano, každý starší člověk nám řekne, jak se doma zpívalo, jak se zpívalo při práci, jak byl zpěv nedílnou součástí života. Dnes je tomu jinak. V rodinách se nezpívá téměř vůbec a to i v těch křesťanských. Zpěv se stal doménou těch, kteří se mu věnují a  ostatní jen poslouchají. Poslouchají zpěv v rádiu, v televizi, na koncertech.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš a sdílení víry

9. 5. 2011

a.gif

Milí shromáždění, dnes máme neděli dobrého Pastýře. Dovolte, že přečtu snad pasáž ze snad nejznámějšího textu o dobrém Pastýři.

 

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.  Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

(Jan 10:11-16)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Vzkříšený Ježíš dává modlitbě smysl

1. 5. 2011

a.gif

Máme za sebou Velikonoce. Připomínáme si, že Ježíš je živý. Určitě bychom teď mohli hovořit o nejrůznějších tématech, o tom, co vyplývá z faktu, že je Ježíš živý. Vybral jsem jednu z oblastí, které jsou snad nejdůležitější. Chtěl bych dnes mluvit o modlitbě. Přečtěme si jen jeden krátký verš z listu Efezským.

 

 „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte.“ (Efezským 6:18)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Velikonoční pravda

25. 4. 2011

a.gif

Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář.“ (2.Korintským 4:14)

Milí shromáždění, dnes máme Velikonoce. A text, který je určen na ty naše letošní Velikonoce je popis oněch Velikonočních událostí, tak jak je zapsal evangelista Matouš. Vyslechněme si tedy, co se to vlastně toho nedělního rána stalo.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ježíš čeká žebráka a ne chytráka

3. 4. 2011

a.gif

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (Matouš 11:25-30)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Otevři oči!

20. 3. 2011

a.jpg

Milí bratři a sestry, přátelé! Současné události v Japonsku, se určitě dotkly každého z nás. Ale tak jak už to chodí, okamžitě po katastrofě se všichni na tu událost soustředí, možná se pomodlí, možná pomohou finančně. Ale po několika dnech pozornost ochladne a za chvíli se zapomene. Přesto, lidé budou mít problémy ještě dlouho. Při takových katastrofách si také uvědomuje pomíjitelnost lidského života a to, že musíme být připraveni na odchod z tohoto světa. Ale možná neuplyne ani několik dní a rychle zapomínáme. A to není dobře.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 1

Ztracení ráje

14. 3. 2011

a.gif

Bratři a sestry, od pátku jsme svědky hrozivé destrukce, kterou v Japonsku napáchalo ničivé zemětřesení a následná vlna tsunami. Jsme svědky obrovské tragédie. Soucítíme s těmi, kteří přišli o své nejbližší, o svoje domovy. Je to tragedie, kterou si ani nedokážeme představit. Nechci snižovat velikost tragedie v Japonsku. Naopak, mám pocit, že se mně to dotýká intenzivněji než katastrofy minulosti. Nicméně, dnes budeme hovořit o ještě horší katastrofě, o největší katastrofě v historii lidstva. Zaposlouchejme se tedy do dnešního biblického textu.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

O Božím království

28. 2. 2011

a.jpg[Ježíš] Dále řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň." (Marek 4:26-29)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

O postavení služebníka

21. 2. 2011

a.gif

"Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: 'Pojď si hned sednout ke stolu'?Neřekne mu spíše: 'Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty!'?Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme jenom neužiteční služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.'" (Lukáš 17:7-10)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »