Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kázání

Příspěvky

Ukaž mi svou víru bez skutků

7. 11. 2013

2013-09-09-0708.jpgPřed dvěma týdny jsme měli kázání o prvotním či dědičném hříchu. Minule jsme měli hosta, ale i on zmínil jeden z dalších článků Augsburského vyznání a to článek o svobodné vůli. Dr. Yri se dotkl toho, že v otázkách vztahu k Bohu se člověk svobodně rozhodnout nemůže, protože je zotročen hříchem a je závislý na Boží milosti. I dnes se chceme podívat na další téma, které zmiňuje i Augsburské vyznání. Dnešní kázání bude totiž o souvislosti mezi vírou a dobrými skutky. Tohoto tématu se týká dvacátý článek Augsburského vyznání.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Dědičnost – tragédie s dobrým koncem?

14. 10. 2013

 

images.jpg

Dědičnost jněco zvláštního. Když děti dědí umělecké vlohy nebo schopnosti, tak jsme my rodiče hrdí a vděční. Ale asi také zažíváme ty situace, kdy si uvědomujeme, že děti dědí návyky či vlastnosti, které až tak pozitivní nejsou. No a potom také přichází ta negativní dědičnost, která znamená, že naše dítě je například nositelem nějaké nemoci, anomálie či poruchy. A to jsou oblasti, kdy dědičnost bolí hodně, tím více, když se ten problém ještě násobí.

Ale i Bible zná termín dědičnosti a ten je ještě tragičtější. Bible totiž učí, že my všichni lidé jsme zdědili po prvním člověku něco děsivého, smrtelného. Jde o nemoc zvanou hřích.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Ovoce světla

22. 9. 2013

a.jpgBratři a sestry, od prvního září tady každou neděli hovoříme o světle. Už jsme si vysvětlili symboliku světla, vysvětlili jsme si, jak se můžeme stát dětmi světla. Zopakuji, že se jim stáváme tehdy, když uvěříme Ježíši, který o sobě říká, že je světlem. Ale ten dnešní text nás posouvá ještě dále. On nám říká, že jako křesťané potřebujeme žít jako děti světla. Naše životy musí být proměňovány Bohem a musíme být stále podobnější Jemu. Ten, který kleje, se pomalu ale jistě zbavuje těchto zlých návyků. Ten, kdo byl hrubý na své děti, se učí je milovat. Ten, kdo byl pomlouvač, se učí mluvit pravdu. Ten, kdo se opíjel, se učí utíkat před pokušením. A mohli bychom pokračovat. Prostě nemůžeme zůstat stejní. A platí to pro všechny. Platí to i pro ty, kdo nikdy nekleli, nebyli násilničtí a dokonce ani nepomlouvali. Každý křesťan se musí měnit!

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Život v pravdě

9. 9. 2013

 

2013-08-31-0674.jpgA toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. (1.Janův 1:5-7)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Když rodičovství bolí

19. 8. 2013

a.jpgKdyž jsem si připravoval dnešní kázání, tak mi na mysl přišel jeden křesťanský manželský pár, opravdu nádherní křesťané, kteří slouží Bohu. A oni v těchto dnech zažívají velikou bolest. Kladou si teď mnoho otázek. Co jsme měli ve výchově udělat jinak? Proč si naše dítě vybralo takovou cestu? Proč propadlo takovému zlozvyku? Proč řeší své problémy tak, jak je řeší? To jsou jistě otázky, které se klade mnoho rodičů, nejen ti, které mám na mysli. Každý věřící rodič chce pro své děti to nejlepší a především to, aby spoléhaly na Pána Ježíše, žily pro Něj. Ale ne všichni rodiče se dožijí naplnění tohoto snu. My toto léto probíráme Davida. A David si asi také pokládal podobné otázky.

Audio záznam naleznete zde

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 2

Jdou po mně

6. 8. 2013

100_8605.jpg... I my se často dostáváme do situací, kdy po nás někdo jde. Možná je to někdo z nadřízených, kdo nám neustále ztrpčuje život. Možná máme sousedy, kteří nám stále dělají problémy. Možná nám nevěřící kamarádi stále líčí pasti, aby nás mohli morálně zdiskreditovat. Možná je to úředník, který dělá pořád neoprávněné problémy. Někdy i my můžeme mít pocit, že jsme štvanci, podobně jako David. A tak se dnes právě od Davida chceme učit, jak tyto situace zvládat.

Audio záznam naleznete zde

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Zabijte Goliáše

22. 7. 2013

a.jpg... David roztočí svůj prak a zasáhne Goliáše přímo do čela. Goliáš se skácí k zemi, je poražen. Toto je nesmírně důležitý moment Davidova života a nám je zde odhaleno srdce Davida. Ale co se z toho příběhu máme učit? Ano, můžeme jásat nad Boží moci a radovat se z vítězství, ke kterému došlo před třemi tisíci let. Ale my musíme i více. Dovolím si tvrdit, že jako následovníci Ježíše Krista máme dva úkoly. I my jsme totiž součásti Boží armády. Potřebujeme identifikovat Goliáše dnešní doby a potřebujeme se proti nim postavit.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Je-li Hospodin Bohem, následujte Ho

17. 6. 2013

a.jpgDnes jsem se rozhodl využít jako text pro naše kázání pasáž, kterou jste možná mnozí četli tento týden. Jde o známou situaci Eliáše na Karmelu. Tento příběh se odehrává v době, kdy Izraeli kraluje Achab, který byl ten nejzhýralejší ze všech Izraelských králů, kteří před ním panovali. Přečtěme si ten příběh.

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Moje místo ve společnosti

4. 6. 2013

a.jpgVy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5:13-16)

Audio záznam naleznete zde.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

Pojď za mnou!

20. 5. 2013

a.gifMilí konfirmandé, máte rádi, když vám někdo zavolá a někam vás pozve? Dostáváte rádi sms, kdy vám někdo napíše, ať se přidáte, že chtějí něco podniknout? Pokud to jsou lidé, se kterými vám je dobře, tak takové pozvání určitě rádi přijímáte. A my všichni ostatní také. Jsme rádi, když obdržíme milé pozvání. Pán Bůh nám také posílá takou zprávu s pozváním a i dnes každému z nás říká: „Pojď za mnou!“ Ježíš tato slova řekl mnohým ze svých učedníků. Dnes si připomeneme, jak je řekl Levimu, kterého známe spíše pod jménem Matouš.

Audio záznam naleznete zde. (Prvních několik vět

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kázání | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

následující »