Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bojuj dobrý boj víry

31. 5. 2012

a.jpgMilí konfirmandé, dnešní kázání je kázání především pro vás, nicméně věřím, že i všem ostatním bude k užitku. Pro mnohé z vás konfirmandů je dnešní den jakýmsi vyvrcholením, protože jste se mnoho měsíců připravovali na to, abyste Pánu Ježíši mohli složit slib víry. Dnes jste to udělali. Někdo by si mohl říct, že už to teda máte za sebou. Ale opak je pravdou. Konfirmace je totiž především novým začátkem. A právě o tomto začátku je i dnešní text.

 Audio záznam naleznete zde

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. (1.Timoteovi 6:12-16)

 

            Milí konfirmandé, ten text hovoří o tom, že máte bojovat boj víry. Holky asi zrovna slovo bojovat nepoužívají. To spíše kluci se v různých bojích možná vyznají. Ale tady je řeč o boji víry. Pozor, není řeč o boji za nějaké náboženství. Nemáte bojovat proti druhým lidem. Máte bojovat vnitřní boj, abyste si udrželi víru. Jinými slovy, apoštol Pavel tady říká, že udržet si víru je boj. Nejde to samo, nejde to automaticky, je to boj. Apoštol Pavel říká: „Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.“ (v.12)

            Vy jste se dnes přihlásili k víře. Před mnoha svědky jste složili slib víry a tak tedy i vám apoštol Pavel říká, že musíte bojovat boj víry. A proč ho máme bojovat? Je ho třeba bojovat proto, abychom dosáhli věčného života. Jinými slovy, apoštola Pavel tady naznačuje, že pokud člověk nebojuje boj víry, tak mu není nic platné vyznání, které před lidmi složil. Proto je třeba bojovat. Jak tedy tento boj bojovat? Jak zápasit o svoji víru? Dovolte tři rady.

 

 

1. rada: Buďte ve spojení s Velitelem

 

            Ten, kdo chce obstát v boji, nutně potřebuje udržovat kontakt s velitelem. To je nezbytné. Ti, kdo něco ví o dnešních bitvách, si uvědomují, že komunikace je zásadní. Armády vynakládají spoustu prostředků na to, aby jednotliví vojáci mohli být v kontaktu s velením.

            I v boji víry je komunikace zásadní. K tomu nám Pán Bůh dal modlitbu. Můžeme ke svému Veliteli, k Pánu Ježíši, kdykoli zavolat. Můžeme Mu říci o problémech, v jakých se nacházíme nebo se podělit o radosti. Můžeme Ho prosit o pomoc nebo za pomoc naopak děkovat. K tomu je komunikace. A ten, kdo chce obstát v boji víry a dosáhnout věčného života, nutně musí udržovat kontakt se svým Velitelem, s Ježíšem Kristem. Bez tohoto kontaktu nejde duchovně žít.

 

 

2. rada: Mějte stále připravenou zbraň

 

            Když mluvíme o vojácích, tak nás všechny napadne, že vojáci musí mít zbraň. Kdysi to byly luky, šípy, oštěpy a meče. Dnes jsou to moderní střelné zbraně a třeba i raketové systémy. Pokud ale bojujeme boj víry, tak se ta zbraň vůbec nemění. Od jakživa to je Boží slovo a Boží slovo, Bible, je tou jedinou účinnou zbraní i dnes. (Efezským 6:17)

            Milí konfirmandé, Pán Bůh je ten, který chce posilovat vaši víru, chce vás vést životem. Ale pokud chcete, aby to činil, musíte používat zbraň, kterou vám nabízí – Bibli. Bez této zbraně, nejde bojovat dobrý boj víry. Bez této zbraně nepřežijete a váš boj skončí tragédii. A tak vás povzbuzuji, abyste otevírali Bibli a hledali v ní posilu na každý den. Alespoň několik veršů denně s modlitbou, aby nám Pán Bůh ukazoval, co to pro naši situaci znamená. Jde o přežití.

 

 

 

 

3. rada: Neopouštějte jednotku

 

            A potom je tady třetí rada jak bojovat dobrý boj víry. Neopouštějte jednotku. Jakmile se podaří nepříteli oddělit vás od vaší jednotky, stáváte se snadnou kořistí a je jen otázkou času kdy padnete. Tak je to v opravdovém boji, tak je tomu i v boji duchovním. Bible nám říká, že společenství věřících bratří a sester je nezbytné pro přežití.

            Většina z vás jste už byli na dorostu. Někomu se tam líbilo více, někomu méně. Nicméně vám chci říci, že potřebujete dále přicházet do společenství věřících lidí a většinou je to nejpřirozenější s vrstevníky. Ale pokud se někdo cítí lépe mezi důchodci, tak určitě můžete začít chodit na jejich setkání. J

            Milí konfirmandé, jde opravdu o důležitou věc. Člověk potřebuje společenství věřících. Potřebuje ho častěji než třeba jen o Vánocích či Velikonocích. Potřebujeme ho často a pravidelně jinak ten boj víry prohrajeme a přijdeme o všechno. Pokud jste to ještě neudělali, tak se rozhodněte dnes, že budete přicházet mezi křesťany a bojovat boj víry.

 

           

 

            Konfirmace je vyznání, že chceme bojovat dobrý boj víry. Vy jste toto vyznání učinili a mnozí se modlí, abyste ten boj bojovali dobře. Zmínili jsme tři základní rady. Uvedli jsme, že potřebujeme mít spojení s nebeským Velitelem, že potřebujeme mít stále připravenou zbraň, Bibli, a že nemáme opouštět jednotku, církev. Ale vy dnes nedostáváte jen rady, dostáváte i úžasné zaslíbení. Sám všemohoucí Bůh, Ten, kdo stvořil celý vesmír, vám slibuje, že bude na vaší straně, že vás bude posilovat, že vás nepustí. On vás má rád. A když se budete řídit Jeho radami, bude z vás mít radost.

            Milí rodiče a prarodiče konfirmandů, prosím, povzbuzujte své děti k tomu dobrému boji víry. Bez vašeho povzbuzení to budou zvládat jen těžko. Buďte jim oporou, modlete se s nimi, hovořte spolu o Bibli, přicházejte spolu na bohoslužby, posílejte je na dorost. Vy jste pořád jejich rodiče. Nenechte je duchovně padnout, ale pomozte jim bojovat dobrý boj víry. A kdybyste potřebovali jakoukoli pomoc, kdykoli se na mne obraťte.

 

            Dovolte ještě několik slov ke všem, kteří už konfirmaci kdysi absolvovali. Milí přátelé, dovolte otázku. Jste věrni tomu konfirmačnímu slibu, který jste složili? Bojujete dobrý boj víry? Nebo vám Bůh za to nestojí? Usilujete žít tak, abyste uchovali svoji víru a dosáhli věčného života nebo si žijete po svém? To je otázka pro každého z nás, i pro mne. Pokud nechcete bojovat ten dobrý boj víry, pokud tomu nevěříte, tak vás prosím, abyste dnes ani nepřistupovali k večeři Páně. Naopak, je tady i dobrá zpráva. A dobrá zpráva je pro ty, kdo si uvědomují svoje selhání a litují ho. Tou zprávou je, že dnes můžeme činit pokání. Dnes můžeme Bohu vyznat, že jsme ten boj dobře nebojovali a poprosit Ho o odpuštění. On ve své lásce odpustí a dá sílu začít opět znovu. Dnes ve zpovědi můžeme své hříchy vyznat a u Večeře Páně obdržet novou sílu. Dnes můžete obnovit svůj slib Bohu a začít tak znovu bojovat dobrý boj víry. Amen.

Audio záznam naleznete zde

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář