Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chodíme spolu

25. 5. 2015

a.jpgCo je třeba udělat, aby se muž mohl oženit a už navždy být s ženou, kterou miluje. Nebo, co je třeba udělat, aby se dívka mohla vdát a už navždy být s mužem, kterého miluje. Asi nestačí rozhlédnout se, najít někoho, kdo je nám sympatický a říct, ahoj bejby, v sobotu ve 12 před oltářem. To by asi nefungovalo. Tak co je třeba? No je třeba, aby se nejprve našel ten pravý či ta pravá a potom aby ti dva spolu začali chodit nebo randit nebo jak se to dnes říká.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Víte, ono to je podobné i ve vztahu k Pánu Bohu. Co je třeba udělat, abychom jednou mohli být už věčně s Ním? No musíme mít jistotu, že On je ten pravý! A vy konfirmandé jste dnes vyznávali, že tu jistotu máte. Nicméně, potom s Ním musíme chodit! Ten, kdo s Ním tady chodí, ten s Ním jednou bude navěky v nebi. A k tomu všemu nám pomáhá Duch svatý, jehož seslání si dnes připomínáme. Přečtěme si k tomu biblický text:

 

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. (Jan 16:13-14)

               

Sám Duch svatý nám tedy ukazuje na Pána Ježíše Krista. On nás chce vést, abychom s Ním chodili. Jak to dělá? Bible v tom je celkem jasná. Chodit s Bohem můžeme tehdy, když budeme vystavení poselství Božího slova, Bible. A máme se mu vystavovat a z něho čerpat jak soukromě, tak ve společenství.

 

1. Čerpat z Božího slova soukromě

                Co znamená čerpat z Božího slova soukromě? Znamená to, otevírat a číst jej. Letos si připomínáme 600 let od smrti Mistra Jana Husa. Ten věděl, jak je to důležité a tak vynaložil velkou námahu pro to, aby se překládala Bible, aby si ji lidé mohli číst sami. Když totiž čteme Bibli, potkáváme se s Ježíšem Kristem. Jak? Tím, že k nám skrze Ducha svatého sám Ježíš mluví. On nám ukazuje na naše hříchy. On nám ukazuje, co s těmi hříchy dělat. Připomíná nám, že můžeme poprosit Pána Boha o odpuštění. On nás ujišťuje, že za naše hříchy On sám zemřel. Skrze Bibli nám Pán Ježíš také dává sílu, abychom s hříchem mohli bojovat a neprohrát. On nás učí jak zvládat nejrůznější těžké situace.

                To, co je důležité, je vypěstování nějakého návyku. Nejlepší je otevírat Bibli každé ráno. Alespoň na pár minut. Dnes máme spoustu pomůcek. Dokonce vám může chodit biblický verš formou sms na mobil nebo si můžete stáhnout aplikaci s biblickým zamyšlením na každý den. U východu z kostela si stále můžete vyzvednout Dobrou setbu, což je zamyšlení nad Biblí na každý den.

                Je jedno jak to budete dělat, ale povzbuzují vás, konfirmandé, ale i každého, kdo chcete znovu začít tím dobrým způsobem, čtěte Bibli. Nemusí to být moc. Pokud začínáte, začněte alespoň s několika minutami denně. Ale začněte. A když se to nebude dařit, nevzdejte to, ale začínejte vždy znovu. Závisí na tom, jak prožijete tento život. Závisí na tom, kde strávíte věčnost.  

 

2. Čerpat z Božího slova ve společenství

                Bible nám ukazuje, že nestačí čerpat z Božího slova soukromě. Potřebujeme společenství církve. Někteří si myslí, že pro svoji víru církev nepotřebují. Ale to jen ukazuje, že neznají Boží slovo. Bible jasně ukazuje, že křesťané potřebují být pod Božím slovem i společně. Církev má samozřejmě mnoho dalších rolí, ale ta základní je ta, že jsme společně pod Božím slovem. Nasloucháme biblickému kázání a vyučování. Ale tady to nekončí. V církvi, ve sboru přijímáme Boží slovo i ve svátostech.

                Jako konfirmandé půjdete dnes poprvé k Večeři Páně. Večeře Páně je pro nás setkáním s Kristem. Je možná pouze proto, že je za ní zaslíbení Božího slova. Ale Večeři Páně nemůžeme prožívat, když jsme sami. Je to společné setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Potřebujeme se s Ním scházet i společně. Proto konfirmandy zveme na dorost, kde mají vrstevníky. Proto zveme na bohoslužby a na další setkání. Je tam Boží slovo. Slyšíme Boží hlas, setkáváme se s Kristem.

                Milí konfirmandé, znáte nějaký pár, který spolu chodil a potom se rozpadl? Znáte nějaký manželství, které se rozpadlo? Já znám mnohé. A vždy je to důsledek nějakého selhání. Selže jeden z partnerů nebo selžou oba.

                Ve vztahu s Pánem Ježíšem máte jednu zásadní jistotu. On neselže. On vás nikdy nezklame. Takže selhat můžete jen vy. A je tady ještě jedna dobrá zpráva. Když selžete vy, On to s vámi nevzdá. On vás vždy bude chtít znovu vidět. On znovu bude chtít s vámi chodit. Vždy se k Němu můžete vrátit. Vracejte se s lítostí nad vlastním selháním. Vracejte se s vděčností za Jeho dobrotu, vracejte se s prosbou, abyste Mu byli vždy blízko. Možná dnes jsou tady takoví, kteří si uvědomili, že z toho vztahu k Ježíši Kristu utekli. Dnes se můžete vrátit. Poproste Ho o odpuštění a začněte s Ním zase chodit. Čtete Boží slovo, přicházejte do shromáždění. Uvidíte, jak se váš život změní.

Garantuji vám, že pokud budete žít v blízkém vztahu s Kristem, prožijete šťastný život. Pokud s Ním budete chodit, On bude s Vámi. On sám vám dnes říká: „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ (Jan 15:9)

Kéž bychom v Jeho lásce všichni zůstali a jednou se radovali z toho, že už spolu budeme vždycky.                                                         

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář