Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je křesťan?

31. 5. 2016

a.jpgMilí konfirmandé, dnes jste tady vyznávali vaši víru v Pána Ježíše Krista. Vyznali jste, že chcete být křesťané. Víte, za křesťana se dnes považuje kde kdo. A tak je důležité, položit si otázku, kdo je to křesťan. Odpověď uvidíme právě v našem textu. 

 

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. (1. Jan 4,16-19)

          Video záznam naleznete zde. (kázání v čase 57:45) 

Řekl jsem, že si z toho našeho dnešního textu ukážeme, kdo je křesťan. Než uvedu první poznávací znamení křesťana, dovolte malou soutěž. Ukáži vám tady 5 obrázků a vy máte za úkol poznat značku či jméno toho, co uvidíte nebo co ten obrázek reprezentuje.

audi.jpgatresen.jpgaretrivr.jpganemecko.pnganike.jpg

 

 

Určitě jste poznali mnoho nebo všechny obrázky. Apoštol Jan nám píše, že také něco poznal. Píše, že poznal Boží lásku.

 

1. poznávací znamení křesťana: Poznal Boží lásku

Doslovně Jan zapsal: „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.“ (v.16) Vy jste dnes také vyznávali svoji lásku k Pánu Ježíši Kristu. Vlastně ji vyznával každý, kdo tady kdy u konfirmace stál. Zvedněte ruce všichni, kdo jste byli konfirmováni. Vy jste vyznávali vaši víru a lásku k Ježíši. A otázka pro nás starší je, zda je to stále naše vyznání. Platí to i dnes, že věříte Pánu Ježíši Kristu? Platí i dnes, že Jej milujete? Platí i dnes, že jste Jej poznali?

Vrátím se k té naší soutěži. Víte, poznat Pána Boha či poznat Jeho lásku je něco jiného, než rozpoznat obrázek. Poznat pána Boha neznamená, že vím několik informací z Bible. Poznat Pána Boha znamená poznat jaký opravdu je. Je to stejně jako s člověkem. Můžete ho poznat na fotografii. Třeba uvidíte po letech konfirmační fotografii a řeknete, jo, to byl ten Petr. Poznali jste ho. Ale můžete se s někým pár měsíců kamarádit a potom řeknete, ano, teprve teď ho znám. Je to úplně jiné poznání. A o tomto druhém poznání mluví apoštol Jan.

Takto Pána Boha můžete znát, když se stane součástí vašeho života. Když se stane součástí vašeho života, přesvědčíte se o Jeho lásce. Jan říká, že takový člověk „v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ (v.16) Co to znamená v praxi? Znamená to, že s tímto Bohem komunikuji. Děkuji Mu za to, co prožívám, prosím Ho za to, co je přede mnou, čtu Bibli a věřím, že skrze ni více porozumím životu. Tak žije ten, kdo poznal Boží lásku.

A nejde jen o poznání Boha, jde také o víru. Celý verš zní: „Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.“ (v.16) Nejen že jsme poznali, ale  také věříme, že Pán Bůh skrze svojí lásku jedná a působí v našem životě. Tedy poznání Pána Boha a víra v Něj a v jeho lásku je první poznávací znamení křesťana.

 

2. poznávací znamení křesťana: Má jistotu pro den soudu

To další poznávací znamení křesťana, které zde Jan uvádí, je to, že křesťan má jistotu pro den soudu. Jan nám tady vlastně říká, že je to zároveň důsledek toho, že jsme poznali a uvěřili Boží lásce. Jan napsal: „V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu.“ (v.17) Jan tady říká, že důsledek toho, že známe Boha a věříme mu, je to, že máme jistotu pro den soudu. Jaké jistoty člověk u soudu potřebuje? Potřebuje jistotu, že ten soud vyhraje. A Jan říká, že pokud důvěrně známe Boha a věříme Mu, tak pro ten soud, kdy staneme před Bohem, máme jistotu. Víte proč? Protože On řekne: Toho znám! Za toho jsem zemřel na kříži! Tomu jsem odpustil! On patří ke Mně! A to je ta jistota, kterou můžeme mít. A vlastně na ničem jiném nezáleží. V ten den bude záležet jen na tom, zda Ho znáte a zde Mu věříte nebo ne. Pokud Ho neznáte, nepomůže, že jste žili slušný život. Nepomůže, že jste se považovali za křesťana. Nepomůže, že jste byli pokřtěni či konfirmováni. Jistotu má jen ten, kdo Ho znal a věřil Mu. Znal Ho důvěrně, jako Přítele. Věřil Mu pevně, jako Zachránci.

Pamatujte, všechno má své důsledky. Důsledkem toho, že důvěrně znáte Boha, který k nám přišel v Pánu Ježíši Kristu, je jistota pro den soudu. Důsledkem toho, když Boha neznáte je věčnost bez Něj. A to opravdu je něco, čeho je třeba se bát! Kéž bychom nemuseli žít ve strachu, ale v jistotě.

 

3. poznávací znamení křesťana: Jeho životním stylem je láska

Dovolte ještě třetí poznávací znamení křesťana. Láska je životním stylem křesťana. Ano, připouštím, že je to poněkud omleté. Ale dovolte, že si to trochu zkonkretizujeme. Jan zapsal: „My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (v.19)

A tak křesťan je ten, kdo ví, že si ho Bůh zamiloval. A to dává našemu životu obrovský smysl a obrovskou hodnotu. Bůh si totiž tebe a mne vyvolil. Chtěl nás tady mít, protože nás miloval. On za nás zemřel a tak nám ukázal, jak velkou hodnotu máme. Není nejdůležitější, co si o nás myslí druzí. Nejdůležitější je to, že pro Něj máme hodnotu.

Vzpomínám na jednu kamarádku, která vyrůstala s tím, že ji máma pravidelně připomínala, že ona se vůbec neměla narodit, že přišla na svět omylem. U Pána Boha nejsou omyly. On ji tady chtěl. On ji miluje. On ji dává hodnotu a nejen ji, ale každému z nás.

A nejen že nás miluje Pán Bůh, On nás stvořil se schopností milovat a vede nás k tomu, abychom my milovali. Ano, v prvé řadě se máme učit lásce k Němu. To už jsme zmínili. Ale On touží po tom, abychom měli rádi i druhé. To, že jsme křesťané, musí být vidět u nás doma. Máme se mít rádi. Máme mít rádi sourozence, rodiče, děti. Ale nejde jen o rodinu. V církvi musí panovat vztahy lásky. Ale láska má být na nás vidět, i když jsme v práci, na úřadech, na dovolené. Jak to řekl Pán Ježíš? Podle čeho se pozná křesťan? On řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,35)

Tím třetí poznávacím znamením je to, že máme rádi druhé lidi.

Milí konfirmandé, milí přátelé. Pán Bůh nás zve k sobě. Zve nás, abychom Ho poznali, a chce učinit náš život šťastný. Nebuďme jen papíroví křesťané. Nebuďme jen křesťané, kteří mají v kartotéce zapsáno, že byli pokřtěni a konfirmování. Žijme vírou a mnozí uvidí, že patříme Pánu Ježíši Kristu. Živý vztah s Ním nás učiní šťastnými a bude to k užitku i druhým. Kéž by to byla pravda o každém za našich konfirmandů, ale i o každém z nás!

  Video záznam naleznete zde. (kázání v čase 57:45) 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář