Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krásná žena

30. 1. 2014

a.jpgKdybychom se vrátili jen několik generací zpět, došli bychom do doby, kdy ženy nemohly studovat na univerzitách, kdy nemohly volit, nemohly mít svůj bankovní účet, jen výjimečně mohly mít zaměstnání, nemohly vykonávat státní funkce. A to mluvím o naší západní civilizaci. Podobná praxe ještě stále v některých kulturách přetrvává.

         

Audio záznam naleznete zde.

      Na druhé straně snad nikdy nebylo ve společnosti tolik tlaku na nesvobodu žen, jako dnes. Je zde obrovský tlak na to, aby se žena nespokojila s tím, že je matkou a je rychle hnána zpět do pracovního procesu. Nechci být špatný prorok, ale naše nastávající ministryně, paní Marksova Tomisová, chce v této oblasti ještě více zatlačit na pilu. Plánuje například pomoci tomu, aby se matky samoživitelky mohly dostat do práce ještě rychleji. Ale pojďme dál. Plodnost je vnímaná jako problém, který musíme elegantně řešit, zdánlivě ve jménu svobody ženy, třeba i za cenu zabití nového života. Na ženu je vyvíjen obrovský tlak, aby její prioritou byla její fyzická krása a sexuální přitažlivost. Ženy podléhají tomuto tlaku médií a oblékají se takovým způsobem, že muži v nich nevidí víc než objekt nezkrotného sexuálního zájmu. A takto jsou masírovány už i děti. I některé návrhy sexuální výchovy pro školy snižují ženy pouze na sexuální objekty. Je tady obrovský pornografický průmysl, který vydělává miliardy dolarů na ponižování žen, ze kterých dělá pouze nástroj pro uspokojení žádostivosti mužů. Každou minutu muži zaplatí za přístup k pornografii v průměru 3,5 mil Kč. Takže zatímco vyhlásím toto kázání, skončí v kapsách organizátorů porno průmyslu 100 mil. Kč. Kolik dobra by za to šlo udělat! V kolika rodinách ty peníze chybí! A to nemluvíme o obchodu se ženami a nucené prostituci, která narůstá do hrozivých rozměrů. Pro větší a větší zisk tyranů se se ženami zachází hůř než se zvířaty. Svoboda žen je hrozně ohrožována! Dále tady je genderová politika, která vykresluje opravdovou ženskost jako přežitek a slabost, odbourává rozdíl mezi mužstvím a ženstvím a tlačí ženy do soupeřivosti s muži. Jak toto všechno ustát? Jak zůstat ženou ve světě chaosu a pokřivenosti? I o tom chceme dnes přemýšlet!

Bylo těžké vybrat biblický text. Je jich mnoho. Nakonec jsem se rozhodl pro citát krále Šalamouna z Přísloví.

 

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. (Přísloví 31:30)

 

                Když se díváme do Božího slova, tak vidíme, že sám Bůh definuje hodnotu ženy. Už na prvních stránkách Bible čteme, že žena stejně jako muž byla stvořena k Božímu obrazu. Tady je definována hodnota muže a ženy. Oni oba společně tvoří Boží obraz a to i se svými rozdílnostmi. Boží slovo ty rozdíly nesmazává, ale podtrhuje hodnotu mužství a ženství. Žena je hned při stvoření nazvána mužovou pomocnicí. A z toho jak po prvním hříchu volá Bůh k odpovědnosti muže, i když dobře věděl, že to byla žena, která padla jako první, vidíme, že Bůh dal muži a ženě jisté role. A později Pán Bůh popisuje důsledky toho hříchu, mezi které patří bolest při porodu, touha po muži a to, že muž vládne nad ženou.

                Když se podíváme na starý zákon, tak vidíme, že Boží zákon ženy chránil mnohem významněji, než tomu bylo v okolních národech. A také i v novém zákoně vidíme nádherné příklady toho, jak si sám Ježíš váží žen. Mluvil s nimi, ony byly svědky zázraků, včetně Jeho vzkříšení. Ony jej doprovázely v úzkém kruhu jejich přátel, přesto je dobré si všimnout, že ony nebyly jeho učednicemi – tuto roli nechal Ježíš jen mužům.  I apoštolové mnohdy hovoří o významných ženách jako úžasných Božích služebnicích, ale při tom jasně definují jejich role, jako těch, kdo nemají být ve vedení církve.

                Můžeme to teda shrnout tím, že Boží slovo rozhodně přičítá ženám velikou hodnotu. A ta hodnota není v tom, že budou jako muži, ale že budou ženami. Ale je tady otázka, jak být ženou, jakou mne chce mít Bůh? Má k tomu Bible co říct? Jeden text už jsme četli od oltáře. Apoštol Petr zapsal: „Pro vás se nehodí vnější ozdoba - splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým mužům.  (1.Petr 3:3-6) Ale nepíše to pouze Petr, i Pavel píše podobně a říká: „Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.“ (1.Tim. 2:9-10) A vlastně ve stejném duchu hovořil i ten text z Přísloví: „Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“ (Přísloví 31:30)

                Co to tady apoštolové i král Šalamoun píšou? Oni tady definují, kdo je krásná žena v očích Božích. A máme to tady popsáno negativně – tedy, kdo není krásnou ženou, a potom pozitivně – kdo je krásnou ženou.

Krásná žena není ta, která má více šperků a lepší účesy. Krásná žena není ta, která má honosnější oblečení. Anebo kdybychom to přenesli do dnešní doby, krásná žena není ta, která toho má na sobě méně, či má více vyzývavé oblečení. Ano, za takovou ženou se určitě otočí více mužů, bude o ní hovořit více žen, ale toto není Boží ideál krásné ženy.

                Na druhé straně Bible samozřejmě neříká, že máme ženy nahnat do tepláků. Vždyť krása je součástí Boha a jeho stvoření. Pavel to asi popsal nejlépe, když řekl, že ženy se mají oblékat „slušně“ – to znamená ne sexisticky a také „prostě a střízlivě“ – to znamená nepřehánět honosnost oděvu.

                Nechci tady více mluvit o tom, co je či není vhodné k oblékání. Věřím, že věřící ženu Boží Duch vede a ukazuje, co je správné.

                Historie nám dosvědčuje, že tam, kde přišlo křesťanství, měnil se status i chování ženy. Tertulián, který žil na konci druhého století, naspal spisek nazvaný „O vzhledu ženy.“ Píše o tom, jak pohanské ženy, které se necudně a nákladně zdobily, tím přicházely o svoji ženskost. A popisuje, že tak jak se společnost stávala křesťanskou, měnil se jak vzhled, tak status žen, které se staly váženými. Tertulián dále říká: „Tím, že byly oblečeny do hedvábí spravedlnosti, jemného plátna svátosti a rudého šatu střídmosti, vyzvedly svoji ženskost do neočekávaných výšin.“

                A myslím, že to vidíme i v dnešní době ve vztazích. Pokud žena uloví muže jen na svůj vzhled, tak realita je taková, že si muž vlastně nikdy necení ji jako osobu, protože to jediné, čeho si cení je její vzhled. A apoštol Pavel k tomu ještě přidává jednu doplňující větu a říká: „Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije.“ (1.Tim. 5:6)

                Bible nám ukazuje, že toto je jedno z největších nebezpečí, které ženám hrozí, tedy že se zaměří na to, co je opravdově krásnými neučiní. Lehce potom ženy propadnou chtivosti po vzhledu a po věcech. Projevuje se to nespokojeností s vlastním vzhledem, ze kterého pramení deprese, fyzické nemoci z důvodu drastických diet a další negativní stavy. Doplňuje to někdy i nezdravá honba za tím, abychom koupili to nejlepší s nadějí, že nové oblečení nás učiní šťastnými a dá nám hodnotu. Ale Pavel říká, že opak je pravdou. Ono nás to zabíjí už za života a krade nám to veškeré štěstí.

A znovu připomenu tu tragickou roli médií, které nám představují nereálné figury. Téměř vše, co v časopisech či reklamách vidíme, jsou počítačově upravené a zkrášlené obličeje či postavy. A přestože se na to s radostí podíváme, tak nás to jako společnost pomalu ale jistě zabíjí. A další tragičností je reklama, která vám pořád připomíná, co si máte koupit, abyste byla krásnější, mladistvější a neodolatelnější.

                Ale podívejme se na tu druhou stranu. Která žena je v Božích očích krásná? Šalomoun říká, že ta, která se bojí Hospodina. Nejhezčí ženou je ta, jejíž touhou je žít v bázni, tzn. v úctě před tím, kdo ji stvořil. Bůh je totiž tvůrcem ženy a stvořil ji přesně tak, jak ji chtěl mít. On věděl, jakou bude mít postavu, jaký bude mít obličej, jaké genetické predispozice.  A krásná žena je ta, která Boha ctí jako svého Stvořitele, a která usiluje žít tak, aby On, její Stvořitel, měl z ní radost. Apoštolové potom přidávají nějaké detaily. Pavel připomíná, že se žena má zdobit dobrými skutky. Taková žena je krásná. Petr říká, že krásnou ženu zdobí tichý a pokojný duch. To je symbol krásy. Žena je krásná, když není hašteřivá a pomlouvačná, ale tichá a pokojná a to ve smyslu, že si svůj názor neprosazuje hádkami nebo uražeností a nafoukaností. Pavel přidává, že svaté ženy se zdobily tím, že se podřizovaly svým mužům. Ale o tom budeme mluvit příště.

                Prostě, když to shrneme, ženu zdobí její vztah s Bohem, její charakter a její skutky. Taková žena je krásná. Usilujete o takovou krásu? Trávíte více času úpravou svých vlasů nebo péči o svůj charakter? Utrácíte více na to, abyste se ozdobily hezkými šperky nebo na to, abyste zkrásněly činěním dobra? Snažíte se více o to, abyste si neporušily make-up nebo o to, abyste neublížily slovem? Jde vám o to, aby se za vámi ohlídli muži nebo aby na vás s radostí hleděl On, váš Stvořitel?

                Milí shromáždění, my tady kážeme Boží slovo ne proto, abychom předali informace, ale aby v nás působila Boží milost. A to první, co Boží milost působí je pokání. A tak vyznejme Pánu Bohu, že tak často skočíme na lep ďáblu a tomuto světu a zaměříme se na krásu, která krásou není. A to se netýká pouze žen, ale i mužů. Čiňme pokání z toho, že jsme žádostiví věcí, které nás nenaplní. A Bůh ve své lásce nám jistě odpustí. Vždyť právě proto za nás Ježíš zemřel, aby nám odpustil naše selhání.

                Ale On za nás zemřel také proto, abychom měli šanci měnit se. A tak drahé dámy, prosím vás, investujete do toho, abyste byly ještě krásnější. Nespokojte se s tím, jak krásné jste teď. Já tady vidím spoustu krásných žen, ale věřím, že i tady je spoustu prostoru, aby tady Bůh viděl ještě více krásy. Investujme do toho. Investujte do té krásy, kterou chce vidět Bůh. Zdobte se ještě více, ale zdobme se tím, co chce Bůh.

Boží slovo vybízí vás duchovně starší ženy, abyste k této kráse se vší láskou vedly ty duchovně mladší ženy. A vy mladší ženy, učte se a važte si názoru těch duchovně starších.

A co my muži? Neskočme na lep té lidské kráse. Nenechme v sobě zapálit plamen žádostivosti po mediální kráse, která je tak plytká a vlastně i destruktivní. Vy svobodní, hledejte ženu, která bude krásná v Božích očích a nejen v očích tohoto světa. A my ženatí, nepodporujme ve svých ženách či dcerách touhu po povrchní kráse, ale veďme je k tomu, aby byly krásné v Kristu, který se za nás všechny obětoval a tak nás učinil krásnými. Žijme v Kristu Ježíši, když jsme Jej přijali jako Pána.

 Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář