Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba o ochranu aneb neuvoď nás v pokušení

22. 5. 2017

1.jpgDoufám, že se na mne nebude sestra Alenka Bujoková zlobit, když prozradím, že ji kousl kocour. Milá kocour se jí z ničeho nic zakousl do ruky. Taky jsem četl, že na Opavsku v úterý pokousal pes jednu důchodkyni. Bylo to u sousedů a paní tam chodila pravidelně, pes byl na ní zvyklý. Přesto ji kriticky pokousal na krku. A když už jsem se pustil do hledání, kdo ještě koho pokousal, tak jsem zjistil, že na Ukrajině v březnu napadli lvi krotitele v cirkusu a vážně ho zranili. Prostě žijeme ve světě, kde často slyšíme o tom, že někdo někoho pokousal. A často mezi kousajícím a pokousaným je poměrně blízký vztah. Vše funguje. Ale najednou dojde k útoku.

Podobně je to i v duchovním životě. Žijeme ve světě, kde nás chce někdo či něco duchovně pokousat. A sám Ježíš Kristus nás volá, abychom se modlili o ochranu před těmito duchovními zraněními. Připomeňme si tedy 6 a 7 prosbu modlitby Páně.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

Ježíš své učedníky učí modlit se a na konci této modlitby říká: „A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Matouš 6, 13)

 

Chceme se dnes znovu učit od Pána Ježíše Krista modlitbě a chceme se zaměřit na tyto dvě prosby. První je prosbou, aby nás Pán nevydal v pokušení a druhá je prosbou, aby nás vysvobodil od zlého.

 

Nevydej nás v pokušení

Toto je šestá prosba modlitby Páně. Je to prosba o ochranu před pokušením. Tedy, je to prosba, abychom nepadli, ve chvíli kdy přijde pokušení.

Martin Luther nám připomíná, že pokušení má tři zdroje: přichází ze strany těla, světa nebo ďábla. Ve Větším katechismu Luther definuje, jak tato pokušení působí. „Pokušení těla nás ponouká ke smilstvu, k lenosti, k obžerství, k opilství, k lakotě, k podvádění a šálení bližních, zkrátka ke všem zlým choutkám, které se na nás lepí od přirozenosti.“

Potom je pokušení světa a mezi ta Luther zahrnuje: „Zášť a závist, nepřátelství, násilí a bezpráví, nevěru, mstu, klení a nadávky, pomluvy, pýchu a vychloubání se zbytečnými okrasami či ozdobami, touhu po slávě a po moci.“ To jsou tedy pokušení, které mají vztah k druhým lidem.

A třetí a poslední kategorie pokušení jsou pokušení samotného ďábla, který, jak říká Luther, „štve a podněcuje za všech stran. Především se však zajímá o to, co se týká svědomí a duchovních věcí; znevažuje a tupí Boží slovo, tak i Boží skutky, jen aby nás odvrátil od víry, naděje a lásky a přivedl nás k nevěře, falešné troufalosti a zatvrzelé neústupnosti – nebo zase naopak k zoufalství, popírání Boha, rouhání a nesčetným jiným ohavnostem.“

Vidíme tedy pokušení, která útočí na náš charakter, na naše vztahy k Bohu a na náš vztah k Pánu Bohu. To, že je pod palbou náš charakter, to všichni víme. Je tak jednoduché poddat se tomu zlu a dokonce si to omlouvat. Potom je tady útok na vztahy. Mohli bychom mluvit o tragickém stavu manželství v dnešní době. Mohli bychom mluvit o obrovském množství narušených vztahů mezi rodiči a dětmi. Mohli bychom mluvit o porušených přátelstvích, dokonce porušených vztazích v církvi. A nakonec je tady ten ďábelský útok na naší víru. A Luther říká, že ten začíná útokem na Boží slovo. A ten útok je veden na školy a církve, jenž podlehly a nepovažují Bibli za Boží slovo. Výsledkem jsou potom pastoři, kteří nepovažují Bibli za Boží slovo a potom i sboru, kde členové nepovažují Bibli za Boží slovo. Ten útok je ale veden také individuálně na každého křesťana. A tak přestože člověk věří, že Bible je Božím slovem, ďábel útočí na jeho víru, aby nevěřil Božím zaslíbením.

Milí bratři a sestry, přátelé, na každého z nás je veden takový útok. A přestože ty útoky mohou mít různou intenzitu a různé směry, na každého z nás útočí naše tělo, tento svět i sám ďábel. Dovolte ještě jednu radu Martina Luthera z Většího katechismu: „Proto musíme my křesťané být vyzbrojeni a denně očekávat, že budeme neustále napadáni a pokoušeni.“ Ano, pokušení je tady denně. Potřebujeme si to uvědomovat. Ve stejném duchu psal apoštol Petr: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil.“ (1.Petr 5:8)

Jak tedy být střízlivými a bdělými? Bdělost a střízlivost jde v Bibli často dohromady s modlitbou. Máme jedinou naději jak obstát, abychom nepodlehli. Naše naděje není v naší síle či moci, naše naděje je v Ježíši Kristu a v modlitbě. A právě proto Ježíš učí své učedníky, aby se modlili a prosili o ochranu. Ježíš to formuloval slovy: Nevydej nás v pokušení. To znamená, nedovol, aby nás pokušení přemohlo. Ano, jistě, je mnoho věcí, které můžeme udělat, abychom se bránili ďábelským útokům. Když lezete lvovi do výběhu, tak určitě zvětšujete šanci, že budete pokousání. Na druhé straně je ďábel tak mocný, že ho nezastaví žádná lidská mříž. Zastaví ho pouze Ježíš Kristus. On už ďábla porazil na kříži a ve svém zmrtvýchvstání. On je vítěz. A ďábel to ví. A kde je Ježíš přítomný, ďábel utíká. Proto nám Ježíš říká, abychom se modlili, aby nás nevydal v pokušení. Modlitba nás totiž uvádí do přítomnosti Ježíše Krista a ďábel potom prchá.

 

Vysvoboď nás od zlého

Zamysleme se ještě nad tou poslední prosbou modlitby Páně: Vysvoboď nás od zlého! Tato prosba jistě navazuje na tu předchozí. Vždyť právě pokušení nás vede ke zlému. Ale zlý není jen náš hřích. Zlem je, když jsme vystaveni hříchům druhých. Zlem jsou ve své podstatě i všechny katastrofy způsobeny člověkem nebo i ty, které přicházejí bez vlivu člověka. Zlem jsou války, autonehody, či nezaměstnanost. Zlem jsou také přírodní katastrofy či nemoci. Zlem je smrt.

Jak se tedy máme modlit? Ta modlitba zní „Vysvoboď nás od zlého“ nebo jak jsme zvyklí „zbav nás od zlého“. Ale pozor. Je důležité pochopit, co se to vlastně modlíme. V této modlitbě se nemodlíme především „Zbav nás zlého.“ Nemodlíme se, aby Pán Bůh úplně odstranil zlo. Ani to by nebyla špatná modlitba. Ale my víme, že zla nás Pán Bůh zbaví až v den svého druhého příchodu, kdy skončí svět, jak ho dnes známe. Když se modlíme „Zbav nás od zlého“, tak se modlíme, aby Pán Bůh omezil přítomnost tohoto zla v našem životě. Modlíme se, aby nás chránil pře těmito katastrofami, ale jelikož víme, že ty katastrofy více či méně budeme zažívat do konce života, tak se modlíme, aby nás vysvobozoval od důsledků těchto katastrof. Modlíme se, aby uprostřed toho zla v našem životě vítězil On a aby nedovolil, aby zlo v našem životě zvítězilo tím, že nás okrade o víru a spolehnutí na Hospodina. Vítězství nad zlem přichází tehdy, když spoléháme na Ježíše.

Věřím, že mnozí z nás se tuto modlitbu modlíme. A asi ani nevíme, kolikrát nás Pán Bůh ochránil od zlého. Asi se to dozvíme až na věčnosti. Slyšel jsem už od mnohých z vás různé příběhy, jak jste si uvědomili, tu Boží ruku při nejrůznějších situacích. Někdy to byla nemoc, komplikace při operaci, autonehoda, či jakákoli jiná situace. Jsem za ta svědectví vděčný a považuji je za moc důležitá.

Dovolte, že zakončím situací, kterou mi popsal můj přítel, který Pánu Bohu uvěřil teprve někdy letos na jaře. Letos na jaře se také poprvé začal modlit. Bez toho, že bych mu to doporučoval, začal se modlit také za členy své rodiny. Jeho sestra žije v zahraničí a i za ni se modlil. Jednou mu zavolala na Skype a byl to videohovor. Když ji uviděl, nepoznal ji, protože měla odřený a nateklý obličej. Měla totiž nehodu na lyžích. Svědkové, kteří její nehodu viděli, vypověděli, že je zázrak, že kromě těch škrábanců a podlitin ji nic nebylo. Když viděli tu nehodu, byli si totiž jisti, že to skončí těžkým zraněním nebo smrtí. Věřím, že možná právě kvůli těchto modliteb mého přítele byla i ona vysvobozena od zlého. A naší modlitbou je, aby i ona uviděla, že je to Pán Bůh, kdo ji chrání.

Milí bratři a sestry, Ježíš si nás zamiloval a učí nás modlit se. Učí nás modlit se i o to, abychom nebyli vydání v pokušení a abychom byli vysvobozeni od zlého. Modleme se tuto modlitbu za sebe, i za ty, kteří jsou kolem nás. Rodiče modlete se tu modlitbu za své děti. Děti, modlete se tu modlitbu za své rodiče. Přátelé, modleme se tuto modlitbu za další bratry i sestry i za ty, kdo Pánu ještě nepatří. Jsem si jist, že i díky těmto modlitbám budeme blíže Pánu Ježíši a náš život bude lepším svědectvím o Jeho veliké moci.

Audio záznam naleznete zde.

Video záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář