Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moudrá žena buduje svůj dům

9. 5. 2016

1.jpgDnes máme neděli, kdy děkujeme maminkám a ženám vůbec. Za co jim děkujeme? Dočetl jsem se, že průměrná žena uvaří za život 35.000 jídel, ustele až 40 000 postelí, vysaje koberec, který kdyby měl na šířku jen jeden metr tak by vedl z Třince až do Brna. A mohli bychom pokračovat. A i proto jim dnes děkujeme. Děkujeme za jejich službu v povolání být matkou.

Chceme se dnes podívat ne ten obraz ženy, matky v Bibli. V knize Přísloví čteme: „Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.“ (Přísloví 14,1)

Audio záznam naleznete zde.

To samozřejmě neznamená, že moudrá žena má strávit část svého života při míchačce, když se staví dům. Toto přísloví nám říká, že moudrá žena vším, co dělá, přispívá ke zkvalitňování domova. Mohli bychom to samozřejmě aplikovat i na muže, ale přece jen to budování toho rodinného tepla, rodinného krbu je vlastní spíše ženě. A o tom, jak žena prakticky tento domov buduje, hovoří poslední kapitola knihy Přísloví. Přečtěme si její část.

 

 10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

 11 Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

 12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

 13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.

 14 Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.

 15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.

 16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.

 17 Bedra si opáše silou a posílí své paže.

 18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

 19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.

 20 Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.

 21 Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu.

 22 Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.

 23 Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.

 24 Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.

 25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.

 26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.

 27 Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

 28 Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:

 29 "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."

 30 Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

 31 Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!

(Přísloví 31,10-31)

 

V přečteném textu je spousta moudra, ale dovolte, že ty myšlenky shrnu do tří skupin, které popisují, jak moudrá žena buduje svůj dům. A hned tady musím podotknout, že se jedná o vdanou ženu, žena, která buduje rodinný krb.  

 

1. Miluje svého manžela

To je to první rozměr toho, jak ta žena buduje svůj dům. A jak jsem již uvedl, týká se vdaných žen. Pokud je žena sama nebo je třeba vdova či rozvedené, je v trochu jiné situaci. Podívejme se, co na tento fakt ukazuje v tomto textu:

v.12 - Prokazuje mu (manželovi) jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

v.11 - Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

v.23 - Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.

Ano, první zásada pro budování domova je láska k manželovi. Právě láska k manželovi je motivací, která vede k tomu, aby domácnost byla dokonalá. Tato láska se musí živit a zkvalitňovat. Znamená to, že moudrá žena hledá cesty, jak aktivně zlepšovat své manželství.

Jasně a hlasitě musíme říci, že péče o manželství je dokonce důležitější než rodičovství. Mějme to na paměti. Děti mají místo až po manželovi. Kdo jste už letěli letadlem, tak jste asi také absolvovali bezpečnostní školení. A jedna část školení mluví o tom, co máte dělat v případě, že cestujete s dětmi a objeví se kyslíkové masky. Máte nejprve nasadit masku sobě a až potom vašim dětem. Zní to možná trochu krutě, ale princip je jasný. Pokud pomůžete sobě, budete schopni se postarat i o děti. Pokud nepomůžete sobě, tak možná nebudete schopni ani pomoci svým dětem.

Podobně je to v manželství a rodičovství. Manželství musí mít obyčejně přednost. Ta známá poučka říká, že to nejlepší, co může žena udělat pro své děti, je milovat jejich otce!

V praxi jsme se to snad poprvé nějak intenzivněji učili, když jsme dostali možnost jet na třídenní manželskou konferenci. Ale podmínkou bylo, že to musí být bez dětí a naše Miriam ještě neměla rok. Když jsme váhali, tak nám kamarádka, která nám ji měla hlídat, řekla, že pro naše děti je důležitější to, že budeme investovat do našeho vztahu, než že s nimi budeme další tři dny. Věřím, že měla pravdu.

Ale jak má ta moudrá žena milovat svého manžela? A co to vlastně znamená? Láska se neprojevuje jen nějakými citovými či emocionálními projevy. Láska se projevuje tím, že naplňujeme potřeby jeden druhého. Láska není to, že překonáte rekord v nejdelším polibku – ten je od roku 2013 stanoven na 58 hodin, 35 minut a 58 vteřin. Nechápu, jak je to možné, ale je to tak. Možná tomu ani neříkejme polibek. Byl to vlastně nejdelší nepřetržitý dotyk rty.

Láska není ani o tom, že napíšete nejdelší milostný dopis, jako pařížský malíř Marcel de Leclure v roce 1875. Napsal své lásce toto vyznání: „Miluji tě.“ Ale naspal to 1 875 000 krát. Samozřejmě to nepsal sám, měl písaře, ale tomu to celé nadiktoval a písař to po něm ještě musel opakovat.

Jak jsme řekli, láska je o naplňování potřeb – to jsou slova povzbuzení, praktická pomoc, objetí, pohlazení a však vy víte, co všechno. Žena, která miluje manžela, buduje a zkvalitňuje domov.

 

2. Miluje své povolání

Moudrá žena buduje svůj dům, když miluje své povolání. Podívejme se na několik příkladů:

 16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.

 17 Bedra si opáše silou a posílí své paže.

 18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

 19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.

22 Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.

24 Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.

To je tedy výkon a energie. To je talent. Ale otázka zni, musí být všechny ženy takové? Musí každá žena splňovat všechny tuto postupy? Já si myslím, že pro mnoho žen je to nemožné, protože je Pán Bůh stvořil jinak. Mnohé ženy nejsou zdatnými investorkami, které nakupují pozemky. Mnohé ženy nejsou prozíravými podnikatelkami či obchodnicemi.

Ale všimněte si těch textů. Přečtu některé další pasáže: „Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.“ (v.13-15) Všimli jste si toho popisu. Autor to píše tak, že to vypadá, že si to ta žena užívá, naplňuje ji to radostí. Ona to prostě miluje. Ta žena miluje to, k čemu jí Bůh povolal. Bůh ji povolal, aby Byla ženou, matkou, paní domu a ona si to užívá.

Myslím si, že toto je ten druhý předpoklad budování domu – žena musí milovat to, k čemu ji Pán Bůh povolal. Ne vždy to je jednoduché. A proto myslím, že je třeba se modlit za lásku k tomu, co děláme. Týká se to jak prací v domácnosti tak i zaměstnání. A to i tehdy, když máme trochu krizi a třeba hledáme nové zaměstnání nebo děláme věci, které nepatři mezi naše oblíbené. Dokud na něčem pracujeme, je třeba usilovat o to, abychom měli dobrý přístup. Věřím, že to je ten druhý předpoklad budování dobrého domova. Modleme se tedy, abychom byli spokojeni a dělali vše s radostí. Kolikrát je naše práce plná naříkání, trápení, reptání. A tím si zbytečně škodíme. Milujme to, co děláme – buduje to domov!

 

3. Miluje svého Boha

To je ten třetí a zásadní rozměr toho, jak žena buduje dům. Ona miluje svého Boha. Podívejme se na třicátý verš: „Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.“ (v.30) Jak nesmírně důležitá je tato pravda. Žena, která miluje Boha, buduje svůj dům. Tato žena si uvědomuje, co řekl Šalamoun: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ (Žalm 127:1) Moudrá žena ví, že pokud bude milovat Boha, tak to bude vlastně On, kdo ten dům bude budovat.

Jak se tato láska k Bohu projevuje? V prvé řadě tím, že tato žena žije s vědomím, že si jí Bůh tak zamiloval, že za ní dal Pána Ježíše Krista, který zemřel, aby ona mohla žít v pokoji s Bohem a tak očekávat život věčný. Dále se láska k Bohu projevuje aktivním modlitebním životem a konkrétněji modlitbou za rodinu. Dále se projevuje tím, že se vystavuje Božímu slovu – jak s rodinou, tak soukromě. Projevuje se účasti ve společenství církve. Moudrá žena vede k Bohu své děti. Moudrá žena je svědectvím svému okolí. Modrá žena prostě dbá o svůj duchovní život, aby milovala Boha a byla Mu blízko. Moudrá žena ví, že pouze, když bude v blízkosti Boha, tak její dům bude budován.

Asi všichni víte, co je to hurikán. Je to silná bouře, která vzniká nad moři a oceány a potom postupuje směrem k Americkému kontinentu. Každý hurikán má své jméno. Ten nejznámější z poslední doby byl hurikán Katrina, který zpustošil New Orleans. Někde jsem četl, že energie jednoho hurikánu je větší než produkce všech elektráren světa za několik měsíců. Je zajímavé, že až do roku 1979 byly všechny Hurikány pojmenovány ženskými jmény. Vůbec tam nebyla žádné mužská jména. Myslím, že je v tom hodně symboliky. Ženy mají spoustu energie, a když se ta energie správně ovládá, když žena miluje svého manžela, miluje to, co dělá a miluje svého Boha, pak ta domácnost je budována, zkvalitňována a požehnána. Taková žena je velkým požehnáním.

A dnešní neděle je nedělí, kdy Pán Bohu za takovéto ženy děkujeme. Děkujeme za maminky, které si Pán Bůh používá, aby budovaly dům. A takovéto budování domu, je úžasném výrazem vydanosti Ježíši Kristu. Ať Pán Bůh k tomu posiluje všechny ženy a ať my muži jim umíme být oporou.

Audio záznam naleznete zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář