Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravý životní styl

7. 10. 2018

img_0715.jpgMáme neděli vděčnosti. A máme za co Pánu Bohu děkovat. Letos jsme měli superhojný rok. A otázka, kterou jsem si položil je, jak zdravě užívat těchto darů. Jinými slovy, pokusíme se svým způsobem podívat na biblický text, který nám trochu mluví o zdravém životním stylu.

 

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. (1. Timoteovi 4, 1-5)

 

Počátek toho textu je důležitý a přináší nám vhled do několik významných oblastí. Ale netýká se to přímo otázky spojené s úrodou a tak se jich pouze rychle dotknu. Je tam řeč o tom, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry. Poukazuji na tento fakt, protože jsou křesťané, kteří vyznávají, že pokud člověk jednou uvěřil, pak už od víry nemůže odpadnout. Samozřejmě i jejich opodstatnění má svoji logiku. Ale stojí proti němu mnoho biblických textů včetně tohoto, který říká, že lidé odpadnou od víry a dají se svést falešným učením.

Jsou tady dva příklady toho falešného učení. Tím prvním je učení, které zakazuje lidem ženit se. V současné době jsem si vědom pouze toho, že se nesmějí ženit duchovní některých církví a náboženství. Ale možná to ukazuje na něco, co teprve přijde. A ten druhý zákaz se týká požívání některých jídel. A zase jsou tady církve a náboženství, které říkají, že některé potraviny věřící nesmí jíst. Pavel to označuje za falešné.

Co z toho plyne? Plyne z toho, že musíme studovat Boží slovo, abychom neuvěřili falši. A proto křesťan potřebuje otevírat Bibli a hledat pravdu. Proto musíte pozorně poslouchat i mne či jiné faráře, zda to, co říkáme je v souladu s Biblí. Je totiž velmi pravděpodobné, že ti falešní učitelé budou i mezi pastory.

Dovolte ale, že z našeho textu vyberu 3 důležité pravdy, které mluví o zdravém životním stylu.

 

1. pravda: Pokrmy se přijímají s děkováním

Přečtěme si ještě jednou třetí a čtvrtý verš: „Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.“ (v.3-4)

Dvakrát v tomto textu čteme, že pokrmy se mají přijímat s děkováním či díkuvzdáním. I dětí bychom se mohli zeptat, co to znamená. Určitě máme poděkovat mamince či tomu, kdo nám jídlo připravil. Nicméně tento text mluví o tom, že máme poděkovat Pánu Bohu.

Jak se děkuje Pánu Bohu? Modlitbou! Chci nás všechny povzbudit, abychom před každým jídlem Pánu Bohu poděkovali. Ano, většina z nás už dostatek považuje za samozřejmost, protože v posledních desítkách let jsme nedostatek nezažili. Přesto Pánu Bohu děkujme, protože každý dobrý dar je od Něj. A pokud chcete jíst zdravě, děkujte před jídlem Pánu Bohu.

Tátové a maminky, povzbuzuji vás, abyste pokud je to možné zajistili, abyste jedli společně, co nejčastěji to jde, a aby se vždy začalo modlitbou. Na druhé straně povzbuzuji všechny, i děti, abychom se modlili, i když jíme sami.

Milé děti, povzbuzuji vás, abyste se modlili před jídlem i ve školní jídelně. Studenti, modlete se před jídlem i v menze. Dospěláci, modlete se před jídlem v kantýně či restauraci. Přece se nebudeme stydět, za svůj zdravý životní styl, jehož součástí je modlitba vděčnosti před jídlem. A nemusíme to skrývat. Myslím, že nám tato oblast nabízí i přirozenou příležitost ke svědectví. Pokud máte jídlo s někým dalším, řekněte mu, že se před jídlem modlíte a zeptejte se, zda se můžete pomodlit nahlas. Nemusíme se přece bát a schovávat to, že Pánu Bohu děkujeme.

Dovolte jedno osobní svědectví. Když jsem byl ještě studentem na vysoké škole, měl jsem brigádu. V poledne jsem šel do kantýny a tam jsem před jídlem složil ruce a sklonil se k modlitbě. Za chvilku mne oslovil jeden muž a ptal se, zda si může přisednout. Po chvilce se mne zeptal, zda jsem se před jídlem modlil. Řekl, že je také křesťan a tak jsme měli příležitost se seznámit a já jsem našel v místě mé práce dalšího „společníka“ ve víře.

Milé děti, dorosťáci, mládežníci či dospělí, nebojme se i ve veřejném prostoru poděkovat Pánu Bohu za Jeho dary. Nicméně, dejme si pozor, abychom to nedělali jako pokrytci, ale aby abychom z hloubi srdce poděkovali Pánu za Jeho dobrotu.

 

2. pravda: Nejsou nečisté pokrmy

Ještě jednou přečtu ten čtvrtý verš: „Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.“ Apoštol Pavel nám tady říká, že máme svobodu jíst cokoli. Všechno, co Bůh stvořil, aby se stalo potravou, můžeme s vděčností přijímat. A tak už neplatí starozákonní omezení. A právě proto jíme i vepřové či další potraviny, které byly ve starém zákoně zakázány.

To samozřejmě neznamená, že můžeme jíst nezdravě nebo si vědomě ničit tělo různými jedy. Křesťan má odpovědnost za své tělo a proto by se měl zabývat tím co je či není dobré. A když vím, že to není dobré, měl bych od toho utíkat. Ne vždy je to jednoduché, zvláště když si vypěstujeme závislost. Příkladem může být kouření. Nicméně křesťan by se měl pokoušet těchto tělo ničivých věcí zbavit.

Na druhé straně dnes žijeme v době, kdy si mnozí ze stravování udělali boha. Takoví lidé všechno až chorobně kontrolují a ověřují. Tady bychom mohli říct, že je třeba dávat si pozor, abychom se nenechali starostí o jídlo zotročit. My přece žijeme pro něco či pro Někoho jiného. Použil bych tady to známé české „všeho s mírou“.

 

3. pravda: Modlitba a Boží slovo posvěcují

To je to poslední, co dnes o zdravém životním stylu řekneme. Už jsme tedy řekli, že pokrmy se přijímají s děkováním, že nejsou nečisté pokrmy a nakonec bych chtěl připomenut, že modlitba a Boží slovo posvěcují. Ještě jednou náš text: „Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.“ (v.4-5)

Ta poslední věta říká, že věci, a tedy v našem kontextu pokrm, jsou posvěceny modlitbou. Co to znamená? Pavel psal tento dopis v době, kde se potraviny před tím než se servírovaly, zasvěcovaly modlám. Tedy často se nad nimi prováděly nějaké magické úkony. Apoštol Pavel tady říká, že ani to není problém, protože naše modlitby a důvěra v Boží slovo posvěcují tyto potraviny. Nemusíme se tedy bát.

V dnešní době se takové věci asi často nedějí. Přesto se může stát, že jíme v restauraci, kde vaří někdo, kdo se zabývá nějakými okultními praktikami nebo je třeba příslušníkem jiného náboženství. Pavel nám říká, že se nemusíme bát. On skrze naši modlitbu činí to jídlo čistým a svatým.

Ale modlitbou a Božím slovem se neposvěcuje pouze jídlo, ale cokoli jiného. Modlitbou a Božím slovem můžeme posvětit byt, do kterého se stěhujeme, dům, který jsme postavili, či vlastně cokoli jiného. Pán Ježíš Kristus, dokázal, že je mocnější než říše temnoty a silnější než smrt. Svým vzkříšením nám jasně ukazuje, jak je mocný. On je silnější než kdejaká moc. A tak modlitbou v Jeho velkém jménu se posvěcuje cokoli. A to je dobrá zpráva pro každého z nás. Nemusíme se bát.

Už vícekrát jsem při poslechu radiožurnálu slyšel glosu Pavla Maurera, který komentuje naše stravování. On své glosy často zakončuje těmito slovy: „Nejezte, nepijte, a když to půjde – ani nežijte blbě!“

Takže bratři a sestry, děti, přátelé, pokud nechceme jíst, pít a žít blbě, nechme si poradit apoštolem Pavlem, a tedy děkujme Pánu Bohu před každým jídlem, svobodně jezme jakékoli jídlo, které je nám nabídnuto, a pamatujme, že modlitba ve jménu Pána Ježíše Krista čistí a posvěcuje všechno. Pak máme dobý předpoklad, že budeme jíst, pít a žít skvěle.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář